– Uklokt og ustrategisk signal om kutt til kirken

Høyre mener dagens trosstøtte ikke er bærekraftig. Marit Brandt Lågøyr i KA advarer mot kutt.
Les mer

Bevaringsprogrammet lansert. – En dag vi har sett frem til

– Vi ser fram til fortsatt å være en aktiv og konstruktiv bidragsyter, ikke minst til at bevaringsstrategiene kan lykkes lokalt, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

KA-sjefen inn i styret for Kirkebevaringsfondet

Marit Halvorsen Hougsnæs skal være med på å bestemme hvilke prosjekter som får midler innenfor bevaringsstrategien.
Les mer

Oppfordrer til deltakelse i høringen om bevaringsprogrammets tilskuddsordning

KA ønsker innspill om forskriften som skal regulere tildeling av midler fra Kirkebevaringsfondet før saken skal behandles av KAs styre 13. mars.
Les mer

Hvordan skal inntekter fra festeavgift regnskapsføres?

Fagkomiteen for god kommunal regnskapsskikk har henvendt seg departementet for å se om det er mulig å gjøre en forskriftsendring.
Les mer
NY EPISODE AV «INPUT»:

«Er det jeg som ødelegger Søndagsskolen?»

Søndagsskolegeneral Gøran Byberg måtte nedbemanne kraftig rett før jul i fjor. I podkasten «Input» forteller han om opplevelsen av å være en drittsekk i møte med medarbeidere.
Les mer

KA ønsker definisjon av ideelle aktører velkommen

Regjeringens avkommersialiseringsutvalg la nylig fram et forslag til juridisk definisjon av ideelle velferdsaktører.
Les mer

Frivillige organisasjoner kan søke strømstøtte igjen

Ordningen gjelder virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret, men også frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus.
Les mer

Statsbudsjettet 2025: Nå har de fått KAs ønskeliste

Hovedorganisasjonen KA sendte nylig sine innspill til regjeringens budsjettarbeid.
Les mer

Vil styrke dialogen mellom byggenæringen og lokale kirkeeiere

NHO Byggenæringen og Hovedorganisasjonen KA inngår samarbeidsavtale for å sikre kompetent istandsetting av kirkene og bedre markedsmuligheter for byggenæringen.
Les mer
PREMIERE PÅ NY PODKAST FRA KA:

– Vi må bli bedre til å være uenige

Dag-Eirik Lannem fra IKO og Kirkelig fellesråd i Oslo og Marit Brandt Lågøyr fra KA er gjester i podkasten «Input». Tema er i første episode er styre- og rådsarbeid på kirkelig og ideell sektor.
Les mer
KOMPETANSEUTVIKLING:

Kirketjenerskolen er tilbake som e-læringsmoduler

Etter totalgjennomgang av innhold og pedagogikk er Kirketjenerskolen åpen for nye studenter.
Les mer

Nye krav til anskaffelser: Klima og miljø blir viktigere

Klima- og miljøhensyn skal nå telle minst 30 prosent.
Les mer

Kirken blant de beste på meningsfull jobbhverdag

95 prosent av de ansatte i Den norske kirke opplever arbeidshverdagen som meningsfull. Andelen er svært høy sammenlignet med norsk arbeidsliv generelt.
Les mer

Samarbeidsprosjekter kan få penger og gratis rådgivning

Kirkelige fellesråd som vil samarbeide, eller fellesråd og bispedømmer som ønsker samarbeid, kan nå søke midler hos Kirkerådet og få gratis veiledning fra KA.
Les mer

Ny i KA: Mona Roso

– Jeg er sikker på at vi sammen kan finne gode og smarte digitale løsninger for lønn, personal og regnskap.
Les mer

Nye satser for kjøre- og diettgodtgjørelse

1. januar 2024 kom nye satser for dekning av utgifter til bruk av egen bil og diett på tjenestereiser.
Les mer

Har forhandlet fram billigere Kopinor-avtale

KA og Kopinor er enige om ny avtale om bruk av opphavsbeskyttet materiale i Den norske kirke.
Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven fra nyttår

Flere virksomheter får krav på seg til å ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg. «Fireårsregelen» for fast ansettelse etter midlertidig arbeid blir til en treårsregel.
Les mer

Lokalavis brøt god presseskikk overfor kirkeverge

Lillesands-Posten publiserte faktafeil og grove anklager uten at kirkevergen fikk svare. – Bra at PFU slår fast at presseetikken også gjelder for debattinnlegg, sier Trygve W. Jordheim i KA.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste
Powered by Cornerstone