Høy strømregning? Snakk med kommunen – og bli med på webinar

Strømprisene gir halvparten av fellesrådene «betydelige økonomiske utfordringer». KA forventer at kommunene bruker av ekstrabevilgningen fra staten til å hjelpe kirken.
Les mer

Årets viktigste møteplass for klima-omstilling i kirken

På KAs klimakonferanse 22. mars møter du blant andre klimaforsker Bjørn Hallvard Samset, Zero-leder Sigrun Aasland og riksantikvar Hanna Geiran.
Les mer

Hold deg oppdatert – ta Gravplasspraten med Carsten

Gravplasspraten er KAs nye webinartilbud til deg som vil være oppdatert på lover og forskrifter som gjelder for gravplassdrift.
Les mer

Smittevernveileder for Den norske kirke

Bransjestandard for Den norske kirke. Versjon 12.4. Oppdatert 13. januar 2022 kl. 22.30.
Les mer

Frivillighetens år er også folkekirkens år

Kirken og organisasjonene er blant de beste på frivillighet. La oss bruke Frivillighetens år 2022 på å synliggjøre dette og få mange flere med på å gjøre en innsats for andre, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs og Kristin G. Raaum.
Les mer

Oppjustering av pensjonistlønnen i Den norske kirke

Ny sats for avlønning av alderspensjonister er 224 kroner per time, gjeldende fra 1. januar.
Les mer

Slik kan kirkene redusere strømregningen

Mange fellesråd sliter økonomisk på grunn av høye strømpriser. Her er KAs forslag til tiltak som kan bidra til å kutte regningen allerede i vinter.
Les mer

Ikke karantenefritak for gravplass- og krematorieansatte

Personell som har oppgaver med å grave graver, håndtere kister og administrere gravferd og nøkkelpersonell ved krematoriene er definert som viktig samfunnsfunksjon.
Les mer

Kommunene om kirkelig organisering: Advarer mot svekket relasjon

103 kommuner har levert høringssvar om forslagene til ny organisering av Den norske kirke.
Les mer

– Kirken står ikke om tårnene faller, så det må vi gjøre noe med

– En viktig rapport med et budskap som jeg tar på stort alvor, sier statsråd Kjersti Toppe etter lanseringen av Kirkekontroll 2021.
Les mer

Kirkenes tilstand kartlagt: – Innsatsen må trappes opp

Rapporten fra årets Kirkekontroll viser at arbeidet med å ta vare på kirkene nytter, men at det koster penger og at det tar tid.
Les mer

Nye koronatiltak: Her er KAs råd

Arbeidsgivere må igjen forholde seg til endring av vaktplaner, karantene og sykepenger, syke barn og reduserte åpningstider og til spørsmål rundt hjemmekontor.
Les mer

Enige om ny og grønnere hovedavtale på KA-sektoren

Forpliktelsen til å jobbe mot klimakrisen gjennomsyrer den nye hovedavtalen. Likestillingsprofilen er også skjerpet.
Les mer

– Tok ikke nok hensyn til religionsfriheten da smittebølgen traff

KA protesterte umiddelbart da myndighetene tillot færre mennesker i kirkene enn i andre lokaler. Ny rapport stiller spørsmål ved om smitteverntiltakene var forholdsmessige.
Les mer

Ny film viser hvordan enkle tiltak hindrer fasadebrann i kirken

Mange av kirkebrannene de siste årene har startet på utsiden.
Les mer

Taler KA-medlemmenes sak på Stortinget

KAs folk har deltatt i tre høringer om statsbudsjettet de siste par ukene.
Les mer

Statsbudsjettet: – Leverer ikke på kirkebygg

Solberg-regjeringens 40-millionerskutt i kirkebyggsatsingen blir stående i Støre-regjeringens budsjettforslag.
Les mer

Høyt engasjement for meningsfulle jobber

71 prosent av de ansatte i Den norske kirke har svart på undersøkelsen om hvordan de har det på jobb.
Les mer

Hedret for sikring av kirkene i Horten

Horten kirkelige fellesråd har i årevis jobbet systematisk med sikring av sine kirkebygg. Mandag tok kirkeverge Hanne Wendt imot Sikringsprisen.
Les mer

Halvparten mangler fungerende alarmsystem

Bare 47 prosent av norske kirker har installert eller fått ettersett tyverialarm siden 2017.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone