– Forstår trossamfunnenes frustrasjon

Koronautvalget forutsetter at myndighetene i en fremtidig pandemisituasjon gjør mer for å unngå uforholdsmessige inngrep i religionsfriheten, ytringsfriheten og forsamlingsfriheten.
Les mer

Velkommen til «Sammen om å lede»

Høsten 2023 og våren 2024 arrangeres det en ny runde i alle bispedømmer. Initiativtakere er Norges kirkevergelag, KA, Kirkerådet og Bispemøtet.
Les mer

KA på Arendalsuka: Barnehager og energimerking

KA samarbeider i år med IKO, Diakonhjemmet, Virke og Fortidsminneforeningen.
Les mer

Norges Kristne Råd blir KA-medlem

– KAs erfaring og kompetanse er gull verdt for oss og vil også kunne være det for våre medlemsorganisasjoner, sier generalsekretær Erhard Hermansen.
Les mer
REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

– Bidrar til at kirken kan opprettholde aktiviteten

Regjeringen øker tilskuddet til kommunene og understreker ansvaret for å dekke lokalkirkens driftsutgifter, mens Kirkerådet får lønns- og prisjustert tilskuddet. Potten til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen helse og rus økes med 25 millioner.
Les mer

Endringer i gravplassforskriften

Departementet har sendt ut et nytt rundskriv om virksomheten på gravplassene. Bli med på webinar 8. juni!
Les mer
UTTALELSE FRA LANDSRÅDET I KA:

Invester i fellesskap, læring og livsmestring!

Vi setter pris på Hurdalsplattformens tydelige ambisjoner om å styrke sivilsamfunnet. Revidert nasjonalbudsjett er regjeringens mulighet til å levere på løftene.
Les mer
LANDSRÅD 2023:

KA skifter navn

– Vi følger opp våre egne ambisjoner og den sammensatte porteføljen som allerede finnes i KA, sier saksordfører Oddbjørn Eide.
Les mer
LANDSRÅD 2023:

Her er KAs nye styreleder

Bjørg Tysdal Moe skal lede KAs styre de to neste årene.
Les mer
LANDSRÅD 2023:

Toppe roste samarbeidet med KA

Det var en lyttende statsråd Kjersti Toppe (Sp) som besøkte KAs landsråd.
Les mer

104 millioner i ekstra strømregning for kirkene

På oppdrag fra departementet har KA undersøkt hvordan økt strømpris rammer fellesrådenes økonomi.
Les mer

Nå kan du melde deg på årets viktigste møteplass

Kirkelederkonferansen 2023 arrangeres 30.-31. oktober på Lillestrøm.
Les mer

Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke

1. juli i år innføres nye og felles satser for arbeid på kveld, lørdag/søndag, helg/høytid og natt i Den norske kirke.
Les mer

Ansettelser i Den norske kirke: Offentlige søkerlister og partsinnsyn

Her er felles anbefalinger fra KA og Kirkerådet om offentlige søkerlister og partsinnsyn ved ansettelser i Den norske kirke.
Les mer

Kundene har fått tilbake 23 millioner på fire år

Så lenge de store brannene uteblir, kan KA Kirkeforsikring fortsette å tilbakebetale litt av premien til kundene. For 2022 er summen 3,4 millioner.
Les mer

38,9 millioner til kulturhistorisk viktige kirker

Riksantikvaren skal fordele midler til middelalderkirker i stein og listeførte kirker fra perioden 1851-1900. Søknadsfrist 9. juni.
Les mer

Her er KAs innspill til statsbudsjettet for 2024

Egen strømstøtteordning, penger til kirkebevaring, gjenåpning av rentekompensasjonsordningen og forutsigbart tilskudd til Kirkens SOS er noe av det som står på listen.
Les mer

Får toppscore av foreldrene

Østenstad menighetsbarnehage er én av sju kirke-eide barnehager med full score på foreldreundersøkelsen.
Les mer

Viste fram kirken på lokal yrkesmesse – med KA-hjelp

Midler fra KA kom til nytte da Indre Østfold kirkelige fellesråd ville profilere kirken som arbeidsplass.
Les mer

Gravplassfeltet skal kartlegges igjen

Nå starter en ny runde med Gravplassundersøkelsen, den mest omfattende kunnskapsinnhentingen som gjøres på området.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone