Kirkelederkonferansen er fulltegnet: – Vi gleder oss!

Programleder Jens A. Bjelland lover fyldig program og god tid til mingling for de 250 deltakerne. Fremtidsforsker Eirik Newth er hovedtaler på åpningsdagen.
Les mer

Styrker innsatsen for digitale fellesløsninger

KA trapper opp digitaliseringsarbeidet på vegne av fellesrådene. Snart er ny produkteier for lønn, personal og regnskap på plass.
Les mer

Deler ut mer penger til kirkesikring

KA Kirkeforsikring fortsetter å støtte sikringstiltak. Hver kirke kan få inntil 80.000 kroner. Søknadsfrist er 1. november.
Les mer

5 tips til en god start med nytt kommunestyre

Nå kan du bestille den nye utgaven av heftet «Kirke og kommune», som alle nyvalgte kommunestyrerepresentanter bør få i hånden så fort som mulig.
Les mer

Nå kan du foreslå kandidater til Sikringsprisen

Også i år deler KA Kirkeforsikring sammen med Knif Trygghet ut en pris til fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring.
Les mer

Ny i KA: Jon Håkon Øen

Det ferskeste medlemmet av KAs tariffteam har 20 års erfaring fra politikken. Og så er han prest og fellesrådsleder.
Les mer
LØNNSOPPGJØRET 2023:

Organisasjonsavtalen er ferdig forhandlet

KA og fagforeningene ble mandag enige om en lønnsramme på 5,4 prosent.
Les mer

Styrker ledelseskapasiteten i KA – gjør justeringer i sekretariatet

Marit Brandt Lågøyr blir viseadministrerende direktør. Jens A. Bjelland overtar som direktør i avdeling for politikk, ledelse og innovasjon.
Les mer

Håndboka kommer snart – 3.000 er allerede bestilt

Ny «Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd» går snart i trykken. Den er tynnere enn tidligere utgaver, men desto mer spisset mot rollen som rådsmedlem.
Les mer
ARENDALSUKA 2023:

Hvilke energikrav skal gjelde for gamle kirkebygg?

Se opptak av arrangementet på Arendalsuka her.
Les mer
ARENDALSUKA 2023:

Tok debatten om de ideelle barnehagenes framtid

Fikk du ikke med deg barnehagedebatten fra Arendalsuka? Nå kan du se det hele i opptak her.
Les mer
KIRKELIG ORGANISERING:

– Klokt å legge til rette for videreutvikling innenfor dagens rammer

Kirkemøtet legger bort fjorårets vedtak om todelt ledelse. – Et viktig vedtak i en vanskelig sak, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Nye skritt for bevaring av kirkene: Regjeringen oppretter bevaringsfond

– Vi er glade for at arbeidet med riggingen av bevaringsprogrammet nå skyter fart, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Disse kirkene får tilskudd fra departementet

Deler ut 39 millioner fordelt på 37 kirker. Det kom inn 117 søknader.
Les mer

Samler alt om gravplass på nytt nettsted

Gravplass.net er for alle gravplassmyndigheter, både kirkelige og kommunale.
Les mer
LØNNSOPPGJØRET 2023:

Enighet i lønnsoppgjøret på KA-sektoren

Partene ble fredag morgen enige om en lønnsramme på 5,40 prosent for ansatte i Den norske kirke.
Les mer

– Forstår trossamfunnenes frustrasjon

Koronautvalget forutsetter at myndighetene i en fremtidig pandemisituasjon gjør mer for å unngå uforholdsmessige inngrep i religionsfriheten, ytringsfriheten og forsamlingsfriheten.
Les mer

Velkommen til «Sammen om å lede»

Høsten 2023 og våren 2024 arrangeres det en ny runde i alle bispedømmer. Initiativtakere er Norges kirkevergelag, KA, Kirkerådet og Bispemøtet.
Les mer

Norges Kristne Råd blir KA-medlem

– KAs erfaring og kompetanse er gull verdt for oss og vil også kunne være det for våre medlemsorganisasjoner, sier generalsekretær Erhard Hermansen.
Les mer
REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

– Bidrar til at kirken kan opprettholde aktiviteten

Regjeringen øker tilskuddet til kommunene og understreker ansvaret for å dekke lokalkirkens driftsutgifter, mens Kirkerådet får lønns- og prisjustert tilskuddet. Potten til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen helse og rus økes med 25 millioner.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone