Vi er her i påsken

Sentralbordet er betjent til vanlig tid (kl. 9-15) mandag og tirsdag i den stille uka. Onsdag stenger vi kl. 12. Vi er tilbake på jobb tirsdag 11. april.

38,9 millioner til kulturhistorisk viktige kirker

Riksantikvaren skal fordele midler til middelalderkirker i stein og listeførte kirker fra perioden 1851-1900. Søknadsfrist 9. juni.

Åpnet lenge planlagt konferanse

Kirkebygg- og gravplasskonferansen samlet 90 deltakere fra hele landet. Tema: Bærekraft i alle nyanser.

Her er KAs innspill til statsbudsjettet for 2024

Egen strømstøtteordning, penger til kirkebevaring, gjenåpning av rentekompensasjonsordningen og forutsigbart tilskudd til Kirkens SOS er noe av det som står på listen.

Får toppscore av foreldrene

Østenstad menighetsbarnehage er én av sju kirke-eide barnehager med full score på foreldreundersøkelsen.

Viste fram kirken på lokal yrkesmesse – med KA-hjelp

Midler fra KA kom til nytte da Indre Østfold kirkelige fellesråd ville profilere kirken som arbeidsplass.

Stilling ledig: Rådgiver i forhandlingsdelegasjonen

Liker du å finne løsninger på komplekse utfordringer? Har du forhandlingserfaring og sans for å fremme et organisert arbeidsliv?

Gravplassfeltet skal kartlegges igjen

Nå starter en ny runde med Gravplassundersøkelsen, den mest omfattende kunnskapsinnhentingen som gjøres på området.

KA har fått sitt første frikirke-medlem

– Som selvstendig menighet har vi behov for bistand til å opptre som en profesjonell arbeidsgiver.

Nå skal Kirkebyggdatabasen fornyes

Anskaffelsen av en ny løsning for Kirkebyggdatabasen er ute på Doffin. Et komplett system for forvaltning, drift og vedlikehold skal på plass.

Debatt: «KAs råd om offentlige søkerlister»

For fortsatt å sikre maksimal åpenhet, bør kirkelige organer fremover etterspørre samtykke fra søkere til å stå på offentlig søkerliste, skriver Ingrid B. Tenfjord.

Debatt: «Menighetene ønsker kompetente kirkemusikere»

Creo hevder at arbeidsgiverne i Den norske kirke mener at «alle kan drive med musikk». Det er fjernt fra det inntrykket vi sitter med, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone