Registrerer inventar og tilstand for alle kirker

Kirkekontroll 2021 pågår for fullt. KAs rådgivere sitter klare til å bistå lokale kirkeforvaltere gjennom hele sommeren.

Ledig stilling i KA: Rådgiver innen økonomi og virksomhetsstyring

Bli med på laget! Søknadsfrist er 15. august.

Nasjonal medarbeiderundersøkelse i Den norske kirke

Sendes ut i slutten av september. KA, Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Nettverk for kirkelige fellesråd utgjør styringsgruppen.

Ber om innspill til KAs rolle i digitalisering av kirken

Flere ønsker at KA skal ta en formell rolle på vegne av fellesrådene i Den norske kirkes digitaliseringsarbeid. Forslag er ute på høring.

Kirkelederkonferansen: I år skjer det

Korona satte en stopper for Kirkelederkonferansen i fjor, men i november kan 300 kirkeledere fra hele landet endelig samles på Gardermoen.

Diakoni, samskaping, familievern og beredskap på Arendalsuka

KA samarbeider i år med Blå Kors Norge, Bærum kirkelige fellesråd, Kirkens Familievern og Kirkerådet.

Kos deg med «Skatter fra kirkeloftet» i sommer

I juni og juli fyller KA baksiden i Vårt Land med historier om kirkeinventar. Du kan også lese tekstene på kirkesøk.no.

Nytt steg i gjenåpningen – opptil 1.000 mennesker kan samles innendørs

Regjeringen åpner for bruk av koronasertifikat for å øke antallsbegrensninger, men Den norske kirke mener det er en lite aktuell problemstilling.

Ville ut av dårlig avtale – endte med økte utgifter

Kirkelig Ressurssenter ønsket seg ut av leieavtalen på en kopimaskin som ikke svarte til forventningene. Office Management svarte med å fakturere enda mer.

«Endringsdyktig, kompetent, profesjonell og fleksibel også i krisetid»

– KA vil fortsette å ha som ambisjon og forpliktelse å være en kompetent, aktuell og tydelig arbeidsgiverorganisasjon i kirkelig sektor også framover, skriver styreleder Hege Malterud i årsmeldingen for 2019-2020.

Om ansattes medvirkning i digitale produksjoner

KA har fått en del spørsmål om ansatte kan pålegges å delta i gudstjenester og kirkelige handlinger som overføres digitalt og om det eventuelt kan kreves særskilt godtgjøring for dette.

Debatt: «Feilaktige påstander om ny kirkeordning»

Marit Halvorsen Hougsnæs kommenterer Marius Mjaalands pinsekronikk om prostirådsmodellen.

Kartlegger tilstanden for 1.635 kirker

KAs kirkekontroll gjennomføres i år for femte gang. – Et av Kirke-Norges største og viktigste gruppearbeid, sier kirkebyggdirektør Randi Moskvil Letmolie.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone