– Stressende å leve i grenseland mellom innenforskap og utenforskap

Ny rapport viser at LHBT-personer opplever større arbeidsmiljøutfordringer enn andre ansatte i Den norske kirke.

Kirkelederen: Anne Louise Skoland (51)

Den ferske lederen i Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep startet i jobben midt i en pandemi. Det har bydd på flere utfordringer.

Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke

Smittevernrådene er nå oppdatert etter regjeringens innstramninger 26. oktober.

Nå får alle dekket utgifter til liturgiske klær

Etter forslag fra KA og fagforeningene har Kirkerådet bestemt at vigslede medarbeidere i fellesråd/menighetsråd får refundert utlegg til liturgiske klær.

Kirkelederen: Olav Rune Ertzeid (60)

Den erfarne prosten har få vanlige arbeidsdager. En bil med PC og mobil er hans kontor, og han har et hus med utsikt som kan ta pusten fra de fleste.

Varsler forskriftsendring for å hjelpe barnehagene med pensjonsutgifter

Menighetsbarnehager fortviler over forslaget til statsbudsjettet. Fredag varslet statssekretær Anja Johansen (V) en viktig forskriftsendring da hun møtte KAs Jens Bjelland i Dagsnytt 18.

Etterlyser tydelige signaler om kommunenes ansvar for kirken

KA er fornøyd med regjeringens forslag til tilskudd til Den norske kirke og til kirkebyggene, men ber Stortinget være like klar på forventningene til kommunenes bidrag.

Kirkelederen: Marianne Uri Øverland (68)

IKO-sjefen syntes hjemmekontor var greit et par uker. Så kom savnet etter felleskapets energi.

Lønnsoppgjøret i kirken: Lite penger å fordele

Rammen for lønnsjusteringer på kirkelig sektor er meget begrenset i år. – Viktigere enn noen gang å følge frontfaget også for kirkelig sektor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

Statlig støtteordning kan redde julekonsertsesongen

Menighetsråd kan nå søke tilskudd for å arrangere konserter som ville ha gått i minus på grunn av smittevernsrestriksjoner.

Kirkelederen: John Grimsby (61)

Kirkesjefen i Asker har en allsidig hverdag, et ønske om å formidle Guds kjærlighet og omsorg og en lengsel etter etter gammelt hus i Spania.

Er du KAs nye forhandlingssjef?

Vi søker deg som har god forståelse for den kollektive arbeidsretten, bygger tillit med utpregede forhandlingsevner, ser samlende løsninger og har stor arbeidskapasitet.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone