Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
16.01.2019

Mange vil lære å lære å lage menighetsblad – setter opp nye kurs

KAs nye kurs for menighetsbladredaktører ble raskt fullbooket. Nå settes det opp kurs også i Bergen i februar og nytt kurs i Oslo i september. Andre byer vurderes.
Les mer
16.01.2019

Husk å søke støtte til rekrutteringstiltak

Det er høysesong for utdanningsmesser. KA yter støtte til rekrutteringstiltak i regi av fellesrådene, og søknader behandles fortløpende.
Les mer
10.01.2019

Nytt verktøy skal sikre bedre kartlegging av vedlikeholdsbehov

En mer profesjonell forvaltning av kirkebyggene krever mer av fellesrådene. KAs nye tilstandsanalyseverktøy gir kirkevergen grunnlag for egne prioriteringer og dokumenterer behovet bedre overfor kommunen.
Les mer
03.01.2019

Husk nye regler for beskatning av bonuspoeng, rabatter og gaver

Nå må ansatte skatte av bonuspoeng som opptjenes i jobb dersom disse brukes privat. Samtidig økes det skattefrie beløpet en ansatt kan motta gaver for.
Les mer
21.12.2018

I mål med revisjon av de første særavtalene

Fem særavtaler er ferdigforhandlet og godkjent av partene.
Les mer
19.12.2018

Nye gravplasskart skal være digitale

1. januar 2019 trer den såkalte SOSI-standarden i kraft. Det betyr at kart over nye gravplasser og utvidelser må være digitale.
Les mer
12.12.2018

Vårens kurskalender er klar – meld deg på nå

Ny runde med grunnkurs for kirkeverger, helt nye kurs for menighetsbladredaktører og om arbeidstid/arbeidsplanlegging, samlinger knyttet til sammenslåing av fellesråd, kurs i budsjettarbeid og mye mer. Sjekk ut vårens kursoversikt!
Les mer
11.12.2018

Kronikk: «Kulturens usynliggjorte kraftkilder»

En tydelig forankring i menneskerettighetene av statens kulturpolitikk, er positivt. Men hvorfor er tro, religion og kirke usynlige i den nye kulturmeldingens omtale av kulturlivets fundamenter og arenaer? spør Marit Halvorsen Hougsnæs og Oddbjørn Sørmoen.
Les mer
29.11.2018

Debatt: «Vi trenger nytenkning om kirkene våre»

Kirkene gir folk og steder tilhørighet og identitet. De er ressurser ikke minst i en tid da folk trenger fastpunkter og kirken har fått en mer uavhengig rolle, skriver fagdirektør Oddbjørn Sørmoen.
Les mer
27.11.2018

Debatt: «Endret bruk er ikke nedleggelse»

Det er en avgjørende forskjell på å legge ned kirker og å gi dem ny kirkelig bruk. Det er det siste som er mest aktuelt i pågående diskusjoner i Den norske kirke, skriver avdelingsdirektør Øystein Dahle.
Les mer
21.11.2018

Gleder seg over penger til bevaringsprogram for steinkirker

Den endelige avtalen om statsbudsjett for 2019 gir 10 millioner til bevaring av steinkirker, 10 millioner til klimasikring av utsatte og verneverdige kirkebygg, øker rammetilskuddet til Den norske kirke, gjenåpner rentekompensasjonsordningen og reverserer det opprinnelige kuttet til KABB.
Les mer
13.11.2018

Kronikk: «'Tomme' kirker har også verdi»

Mellom 150 og 175 av kirkene våre blir nesten aldri brukt. Likevel er det sjelden aktuelt for menighetsråd og fellesråd å foreslå å ta dem ut av bruk. Det sier mye om hvor viktig kirkebygget er for folk og lokalsamfunn, skriver avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone