REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

Ber Stortinget sikre kirkebevaring evig liv

Jubler for oppstart av bevaringsprogram. – Nå gjelder det at Stortinget vedtar prinsippet om generasjonsfond.
REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

Økte rammer til kommunene i 2025 gir muligheter for lokalkirken

Kommunene får 5 milliarder mer neste år, ifølge regjeringens plan. – Avgjørende at de kommunene som får økte inntekter følger opp lokalkirkens behov.

Ledig stilling i KA: Spesialrådgiver til Kirkebevaringsfondet

Vi søker en medarbeider som har særlig god kjennskap til Den norske kirkes lokale forvaltningsansvar for kirkebygg, herunder samspillet mellom kirke og kommune og mellom kirkeeier og kulturminneforvaltningen.
REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

Bevaringsprogrammet: Staten øker sin andel til 50 prosent

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen har lyttet til kirkeeierne, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Stadig mer mangfold på gravplassen

Gravplassundersøkelsen 2023 er tidenes mest omfattende samling av fakta om gravplassdrift i Norge.
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2024:

Har møtt 311 mennesker i forberedelsene til tariffoppgjøret

Arbeidsgiverkonferanser er nå gjennomført i alle bispedømmer. – En viktig lyttepost for både KA og medlemmene.

Stor oppslutning om digitalt lederforum

Om lag 300 personer deltok på premieren på «Lederkraft», som er et samarbeid mellom Kirkerådet, KA og Bispemøtet.

KA er blitt medeier i Kristelig Pressekontor

Generalforsamlingen i KPK godkjente enstemmig Hovedorganisasjonen KA som medeier. – Naturlig å være del av dette fellesskapet, sier KAs Trygve W. Jordheim.

Ledig stilling i KA: Databaserådgiver

Kirkebevaringsfondet er tidenes største kulturminnesatsning. Vi søker en databaserådgiver som skal være spesielt dedikert for programsekretariatet. Søknadsfrist 26. mai.
NY EPISODE UTE NÅ:

Partene tar tariffpraten i «Input»

Vi samlet forhandlingssjefene i KA og Presteforeningen til en samtale om frontfag, frustrasjon, venting, argumenter og gjensidig respekt.
SENDER UNNTAKSFORSLAG TIL STORTINGET:

Nytt steg mot tryggere rammer for menighetsbarnehagene

Regjeringen legger fram for Stortinget forslag om å gi barnehager eid av sokn i Den norske kirke unntak fra kravet om at hver barnehage må være et selvstendig rettssubjekt.

Regjeringen sikrer utbytte til kirkebevaring fra OVF

Regjeringen har lagt fram et lovforslag som både ivaretar behovet for utbytte til kirkebevaring og samtidig hensyntar allmennhetens tilgang til ferdsel, jakt og fiske.
Last inn
flere nyheter
Powered by Cornerstone