Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
13.11.2018

Kronikk: «Tomme» kirker har også verdi

Mellom 150 og 175 av kirkene våre blir nesten aldri brukt. Likevel er det sjelden aktuelt for menighetsråd og fellesråd å foreslå å ta dem ut av bruk. Det sier mye om hvor viktig kirkebygget er for folk og lokalsamfunn, skriver avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie.
Les mer
13.11.2018

Fraflytting rammer også kirkebyggene

1 av 10 kirker brukes sjeldnere enn én gang i måneden, og de fleste av disse ligger i kommuner med få innbyggere. – Tallene viser at kirkene er viktige for folk og lokalsamfunn, men utfordrer oss samtidig på utvidet bruk og på tilgjengelighet, sier avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie i KA.
Les mer
13.11.2018

Kirkesikringsprisen 2018 til Hamar kirkelige fellesråd

Hamar kirkelig fellesråd har jobbet systematisk med sikring av sine bygg i mange år. Årets vinner av Kirkesikringsprisen har til og med fått kake av brannvesenet etter tilsyn.
Les mer
09.11.2018

Glad for signaler i KrFs budsjettforslag

KrF legger inn 70 millioner mer til Kirkerådet, 10 millioner til bevaringsprogram for steinkirkene, 10 millioner til klimasikring for utsatte og verneverdige kirkebygg, reverserer kuttet til KABB og gjenåpner rentekompensasjonsordningen i sitt alternative statsbudsjett.
Les mer
08.11.2018

Her er KAs uttalelse om forslaget til ny kirkeordning

Ber Kirkerådet legge til grunn at et fellesorgan for soknene får videreført nødvendig rettslig handleevne til fortsatt å kunne opptre som ansvarlig arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og gravplassmyndighet i ny trossamfunnslov. KA mener også at visse bestemmelser i forslaget, blant annet om Bispemøtet, vil kunne bidra til å svekke kirkedemokratiet.
Les mer
01.11.2018

Beklager endring i KLPs kirkeforsikring

Fellesråd som har fredede og vernede kirker forsikret i KLP, kan nå risikere at utbetalingen ved en eventuell totalskade ikke dekker gjenoppbyggingskostnadene.
Les mer
25.10.2018

Enighet i forhandlingene om ny hovedtariffavtale for organisasjoner

Resultatet har en ramme på linje med oppgjøret i Den norske kirke og andre sammenlignbare sektorer.
Les mer
23.10.2018

KA i to budsjetthøringer på Stortinget

Både kulturkomiteen og kommunalkomiteen har fått KAs innspill til statsbudsjettforslaget.
Les mer
14.03.2018

Klimaendringene truer kirkene våre

Det gjøres mye for å sikre og vedlikeholde norske kirker, men større vannbelastning og fare for flom gjør at arbeidet må intensiveres. Det fremgår av KAs ferske tilstandsrapport.
Les mer
26.10.2018

KA gratulerer den nye Riksantikvaren

– Hanna Geiran kjenner kirkebyggfeltet godt, og vi gleder oss til å samarbeide med henne, sier avdelingsdirektør i KA, Randi Moskvil Letmolie.
Les mer
18.10.2018

Den nye hovedtariffavtalen for Den norske kirke er godkjent

Uravstemningen blant KAs medlemmer ga positivt resultat.
Les mer
17.10.2018

Tar troen helt ned på kirkegulvet

«Kirkeskipet» i Lademoen er tildelt Trosopplæringsprisen 2018. «Barna får møte kirken på sine egne premisser. Det gis rom for deres erfaringer og barna får utvikle sine egne rituelle trosuttrykk», skriver juryen.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone