Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
19.04.2018

Forbudt nysgjerrighet

I en rekrutteringsprosess er det avgjørende å få fram søkernes kvalifikasjoner og egnethet. Den nye likestillings- og diskrimineringsloven minner oss på at det likevel finnes forbudte former for arbeidsgivernysgjerrighet, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer
19.04.2018

Nå må arbeidsgivere jobbe aktivt mot diskriminering

Fire lover er blitt til én: I den nye likestillings- og diskrimineringsloven er arbeidsgivers aktivitetsplikt tydeligere enn før.
Les mer
19.04.2018

Kirkepartner er blitt ett selskap

Ved sammenslåingen av Kirkepartner AS og Kirkepartner IKT AS har Kirkerådet og 134 fellesråd overtatt eierskapet til Den norske kirkes felles IKT-leverandør og -utviklingsmiljø.
Les mer
16.04.2018

Kirkemøtet vil ha delt finansiering, lovhjemmel for fellesorgan og lovfesting av soknets oppgaver

Den norske kirkes øverste organ fulgte anbefalingen fra lokale råd og fra Kirkerådet.
Les mer
03.04.2018

Ekstraordinært landsråd: Ny strategiplan for KA

23. april møtes KAs landsråd i Oslo for vedta ny strategiplan. Sakspapirene finner du her.
Les mer
29.03.2018

Advarer mot flom ved kirker og på gravplasser

Hver sjette norske kirke ligger i aktsomhetssonen for flom. Med flomsesongen på vei er det ekstra viktig å gjøre en grundig risikovurdering av de kirkene som har gravplass, oppfordrer KA.
Les mer
20.03.2018

«Nasjonale kulturminner er et statlig ansvar»

Det er på tide at regjeringen sørger for en økt innsats for å ta vare på de mest verdifulle kirkene, skriver KAs Øystein Dahle og NIKUs Kristin Bakken i en kronikk i Bergens Tidende.
Les mer
16.03.2018

Endelig klart for etterspurt musikk-kurs

Til høsten kan kirkemusikere utvikle sin kompetanse på rytmisk musikk i et samarbeid mellom Musikkhøgskolen, NLA i Staffeldtsgate og Fagutvalg for kirkemusikk. – Økt sjangerbredde i gudstjenesten stiller nye krav til kantorene, sier kantor Bernt Nordset.
Les mer
14.03.2018

Klimaendringene truer kirkene våre

Det gjøres mye for å sikre og vedlikeholde norske kirker, men større vannbelastning og fare for flom og skred gjør at arbeidet må intensiveres. Det fremgår av KAs ferske tilstandsrapport.
Les mer
13.04.2018

Kirkevergene er bekymret for lokalkirken

Nyvalgt leder i Norges Kirkevergelag, Oddbjørn Eide, er redd for resultatet dersom Kirkemøtet går inn for å kutte båndene til kommunen. – Folks forhold til den lokale kirken er det beste utgangspunktet for en trygg finansiering i fremtiden, mener han.
Les mer
09.04.2018

«Kirkemøtet må bidra til konsensus og bygge bro»

– Kirkemøtet har to overordnede oppgaver når delegatene samles i Trondheim: Å finne en samlende løsning på den internkirkelige uenigheten om fremtidig lovgivning. Og å signalisere en forståelse av likebehandling som bygger bro til de andre tros- og livssynssamfunnene, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs i en kronikk i Vårt Land.
Les mer
27.03.2018

Slår et slag for kirkeklokkene

Kirkeklokkene binder oss sammen med tusen års historie. En ny bok fra KA og Riksantikvaren skal bidra til at disse kulturminnene ikke forvitrer selv om kunnskapen om dem blir mindre.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone