«Endringsdyktig, kompetent, profesjonell og fleksibel også i krisetid»

– KA vil fortsette å ha som ambisjon og forpliktelse å være en kompetent, aktuell og tydelig arbeidsgiverorganisasjon i kirkelig sektor også framover, skriver styreleder Hege Malterud i årsmeldingen for 2019-2020.

Om ansattes medvirkning i digitale produksjoner

KA har fått en del spørsmål om ansatte kan pålegges å delta i gudstjenester og kirkelige handlinger som overføres digitalt og om det eventuelt kan kreves særskilt godtgjøring for dette.

OVF-innstillingen: – En historisk mulighet glapp

– Jeg er skuffet over at stortingsflertallet ikke vil nedfelle OVF-løsningen i en rettslig bindende avtale mellom kirke og stat, sier KA-sjefen.

Flere kan komme på gudstjeneste – allsang blir lettere

Nye lettelser i nasjonale smitteverntiltak gir bedre vilkår for arbeidet i kirken, men lokale og regionale tiltak kan fortsatt overstyre.

Debatt: «Feilaktige påstander om ny kirkeordning»

Marit Halvorsen Hougsnæs kommenterer Marius Mjaalands pinsekronikk om prostirådsmodellen.

Kartlegger tilstanden for 1.635 kirker

KAs kirkekontroll gjennomføres i år for femte gang. – Et av Kirke-Norges største og viktigste gruppearbeid, sier kirkebyggdirektør Randi Moskvil Letmolie.

Veileder for utleie og bruk av kirker og andre forsamlingslokaler

Svar på spørsmål om ansvarsforhold, avtaler og anvendelse av covid-19-forskriften.

Sender 9 forsikringsmillioner tilbake til kirkeeierne

Det er ni år siden sist en kirke forsikret i KA Kirkeforsikring brant. Det kommer kundene til gode.

– Viktig kunnskap som krever oppfølging

Kirkerådet har kartlagt arbeidsmiljøet for kvinnelige prester.

Tre stikkord for profesjonell mediehåndtering

Å snakke med journalister er en del av lederjobben. Her er noen tips fra KAs Trygve W. Jordheim.

Anbefaler nytt prostifellesråd som felles arbeidsgiver

Rapporten om ny kirkelig organisering er klar. Nå venter den viktige høringsprosessen fram mot Kirkemøtet i 2022.

Korona-FAQ: Spørsmål og svar for arbeidsgivere

Se de mest stilte spørsmålene – og svarene – til KA om korona og arbeidsforholdet.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone