Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
11.12.2018

Kronikk: «Kulturens usynliggjorte kraftkilder»

En tydelig forankring i menneskerettighetene av statens kulturpolitikk, er positivt. Men hvorfor er tro, religion og kirke usynlige i den nye kulturmeldingens omtale av kulturlivets fundamenter og arenaer? spør Marit Halvorsen Hougsnæs og Oddbjørn Sørmoen.
Les mer
10.12.2018

Vil du jobbe for økt kvalitet på kirkelig undervisning?

KA søker deg som vil videreutvikle og initiere etter- og videreutdanningssatsinger knyttet til kirkelig undervisningsarbeid, utvikle KAs barnehagestrategi og følge opp Fagutvalg for kirkelig undervisning.
Les mer
07.12.2018

Vårens kurskalender er klar – meld deg på nå

Ny runde med grunnkurs for kirkeverger, helt nye kurs for menighetsbladredaktører og om arbeidstid/arbeidsplanlegging, samlinger knyttet til sammenslåing av fellesråd, kurs i budsjettarbeid og mye mer. Sjekk ut vårens kursoversikt!
Les mer
29.11.2018

Debatt: «Vi trenger nytenkning om kirkene våre»

Kirkene gir folk og steder tilhørighet og identitet. De er ressurser ikke minst i en tid da folk trenger fastpunkter og kirken har fått en mer uavhengig rolle, skriver fagdirektør Oddbjørn Sørmoen.
Les mer
27.11.2018

Debatt: «Endret bruk er ikke nedleggelse»

Det er en avgjørende forskjell på å legge ned kirker og å gi dem ny kirkelig bruk. Det er det siste som er mest aktuelt i pågående diskusjoner i Den norske kirke, skriver avdelingsdirektør Øystein Dahle.
Les mer
21.11.2018

Gleder seg over penger til bevaringsprogram for steinkirker

Den endelige avtalen om statsbudsjett for 2019 gir 10 millioner til bevaring av steinkirker, 10 millioner til klimasikring av utsatte og verneverdige kirkebygg, øker rammetilskuddet til Den norske kirke, gjenåpner rentekompensasjonsordningen og reverserer det opprinnelige kuttet til KABB.
Les mer
13.11.2018

Kronikk: «'Tomme' kirker har også verdi»

Mellom 150 og 175 av kirkene våre blir nesten aldri brukt. Likevel er det sjelden aktuelt for menighetsråd og fellesråd å foreslå å ta dem ut av bruk. Det sier mye om hvor viktig kirkebygget er for folk og lokalsamfunn, skriver avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie.
Les mer
13.11.2018

Kirkesikringsprisen 2018 til Hamar kirkelige fellesråd

Hamar kirkelig fellesråd har jobbet systematisk med sikring av sine bygg i mange år. Årets vinner av Kirkesikringsprisen har til og med fått kake av brannvesenet etter tilsyn.
Les mer
13.11.2018

Fraflytting rammer også kirkebyggene

1 av 10 kirker brukes sjeldnere enn én gang i måneden, og de fleste av disse ligger i kommuner med få innbyggere. – Tallene viser at kirkene er viktige for folk og lokalsamfunn, men utfordrer oss samtidig på utvidet bruk og på tilgjengelighet, sier avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie i KA.
Les mer
08.11.2018

Her er KAs uttalelse om forslaget til ny kirkeordning

Ber Kirkerådet legge til grunn at et fellesorgan for soknene får videreført nødvendig rettslig handleevne til fortsatt å kunne opptre som ansvarlig arbeidsgiver, kirkebyggforvalter og gravplassmyndighet i ny trossamfunnslov. KA mener også at visse bestemmelser i forslaget, blant annet om Bispemøtet, vil kunne bidra til å svekke kirkedemokratiet.
Les mer
14.03.2018

Klimaendringene truer kirkene våre

Det gjøres mye for å sikre og vedlikeholde norske kirker, men større vannbelastning og fare for flom gjør at arbeidet må intensiveres. Det fremgår av KAs ferske tilstandsrapport.
Les mer
21.11.2018

– Vis fram kirken som frivillighetsarena

5. desember er FNs internasjonale dag for frivillighet, og dette markeres i mange lokalsamfunn. – Benytt anledningen til å markere det frivillige arbeidet som gjøres i Den norske kirke, oppfordrer avdelingsdirektør Øystein Dahle i KA.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone