Bispemøtet vil frata fellesrådene arbeidsgiveransvaret

Biskopene anbefaler en løsning som fratar soknene ved kirkelige fellesråd rollen som arbeidsgiver for dem som i dag arbeider lokalt.

Kirkerådets forslag til ny kirkelig organisering

Kirkerådets administrasjon anbefaler at ny, felles arbeidsgiverorganisering skal ta utgangspunkt i soknet.

KA på Arendalsuka: Utenforskap, samskaping og grønt arbeidsliv

Programmet for Arendalsuka 2022 begynner å ta form. KA samarbeider i år med Kirkens SOS, Blå Kors Norge, Kirkerådet og Norges Kristne Råd.

Revidert nasjonalbudsjett: Mer penger til steinkirkene

Regjeringen foreslår fem millioner til å utarbeide tilstandsrapporter og registrere tilstandsdata.

– Veiledningen på KAs lederkurs er gull verdt

Tidligere deltakere på KAs lederutviklingsprogram er ikke i tvil om nytten av kurset.

Statlige midler til 42 middelalderkirker i stein

Riksantikvaren har fordelt 28,6 millioner til 48 prosjekter. – Det er godt å registrere at det er stor interesse blant kirkeeierne og at kvaliteten på søknadene er så høy, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.

For første gang er landets kirkeskatter kartlagt

– Kunnskapen forplikter oss til å ta et tydelig ansvar for at disse skattene blir bevart for fremtiden, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.

Misjonsselskapet blir medlem i KA

– Tilgangen på attraktive møteplasser, samvirke med annen kristen virksomhet samt KAs kompetanse på området gjør at vi nå går inn som medlem, sier NMS-general Helge S. Gaard.

Drøftet strømstøtte til kirken med trosministeren

Kommunene drøyer med å gi fellesrådene ekstra tilskudd til rekordhøye strømregninger. KA ber regjeringen om å gi kommunene en ny dytt.

KA vil samle menighetsbarnehager i ideelt aksjeselskap

Menighetsbarnehagene står overfor store utfordringer. Nå tar KA initiativ for å sikre disse fremtiden for disse.

​​​​​​​KA blir samarbeidspartner på Trosopplæringskonferansen

– Her viser vi hvordan ansatte og frivillige i kirke og organisasjoner gir barn og unge kunnskap, fellesskap og mot til å tåle livet, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.

Slik kan Den norske kirke etablere felles arbeidsgiver for alle ansatte

En ny juridisk vurdering gir viktige innspill til arbeidet med ny organisering av Den norske kirke.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone