Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
11.10.2018

Unison komité-kritikk av kirkebudsjettet

Misnøyen med kirkedelen av statsbudsjettet var samstemt da fire medlemmer av kulturkomiteen stilte til frokostmøte på Kirkens hus. Til og med Høyre-representanten krever endringer i regjeringens forslag.
Les mer
09.10.2018

KA på besøk hos kulturministeren

Tirsdag var Marit Halvorsen Hougsnæs og resten av KAs ledergruppe i møte med Trine Skei Grande for å gi innspill til ny trossamfunnslov og presentere forslag til bevaringsprogram for middelalderkirker.
Les mer
08.10.2018

Glad for at regjeringen følger opp kirkedemokratiet

Den norske kirke får 69 millioner til gjennomføring av kirkevalg i 2019. KA er kritisk til at Kirkerådet samtidig forventes å doble sine effektiviseringskutt.
Les mer
08.10.2018

Skuffet over manglende satsing på middelalderkirker

Etter kulturministerens sterke signaler i sommer, forventet KA at stortingsvedtaket om et løft for middelalderkirkene ville bli fulgt opp i statsbudsjettet for 2019.
Les mer
08.10.2018

Vil jobbe for fortsatt tilskudd til KABB

Regjeringen foreslår å kutte hele tilskuddet på drøyt tre millioner til organisasjonen Kristent arbeid blant blinde og svaksynte. KA er kritisk.
Les mer
26.09.2018

KAs foreløpige vurdering av kirkeordningsforslaget

Avdelingsdirektør Øystein Dahle har gått gjennom utkastet til ny kirkeordning og gjort en foreløpig vurdering.
Les mer
24.09.2018

Gjennomfører høring om ny kirkeordning i høst

Kirkerådet har nå sendt forslag til ny kirkeordning på høring med frist 15. desember. «Disse bestemmelser er ikke ment å medføre endringer i dagens ordninger», heter det i høringsbrevet.
Les mer
20.09.2018

Faktisk helt feil: Kirken innfører ikke prestasjonslønn

Lokal lønnsdannelse for ledere i Den norske kirke er ikke noe nytt. Hvis Presteforeningen er bekymret for at ledere skal bli målt på «oppnådde resultater», er de minst 14 år for sent ute.
Les mer
19.09.2018

Slipper å søke om folkeregistertilgang

Fellesråd med ansvar for gravferdsforvaltning får automatisk videreført tilgangen til taushetsbelagte opplysninger fra folkeregisteret etter 1. oktober. Departementet understreker at tilgangen kun kan benyttes dette formålet.
Les mer
10.09.2018

Hvem fortjener pris for sikring av kirkebygg?

For tredje gang deler KA og Knif Trygghet ut 25.000 kroner til et fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring av kirkebygg.
Les mer
10.09.2018

Halverte kirkens strømutgifter og utslipp med bergvarme

Bergvarmeprosjekt i Risør kirke ga bedre økonomi, bedre klimaavtrykk og bedre bevaringsmiljø for interiør og kirkekunst.
Les mer
28.08.2018

Årets viktigste møteplass for ledere i kirken

Organisasjonspsykolog Steinar Bjartveit, domkantor Gro Bergrabb, festivalsjef Petter Myhr og kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum er blant dem du treffer på KAs høstkonferanse 12.-13. november. Meld deg på nå!
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone