Ingen endringer i momsreglene for fellesråd og menighetsråd

Ny forskrift om momskompensasjon rammer «organisasjoner som direkte eller indirekte er tilknyttet» Den norske kirke. Spesialrådgiver Trygve Nedland forklarer hva dette betyr.

Det er tid for å melde inn lønns- og personalstatistikk. Les mer her.

Ny i fellesrådet? Sett deg inn i taushetsplikt og offentligsplikt med nyrevidert utgave av "Informasjon eller taushet".

Har du kontroll på varslingsrutinene etter lovendringene ved årsskiftet? Sjekk våre fagsider om varsling.

Meld deg på KAs nyhetsbrev.

Inviterer alle kirkeledere til storsamling i 2020

Planleggingen av Kirkelederkonferansen i oktober 2020 er godt i gang. – Vi vil skape lagfølelse på tvers av virksomhetene på kirkelig sektor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.

Folk i KA: Randi Moskvil Letmolie

– I KA er det ofte ikke lang vei fra idé til handling. Det opplever jeg svært inspirerende og motiverende, sier Randi Moskvil Letmolie.

Startet året med 43 nye kirkelige virksomheter

Lokalkirken følger kommunegrensene: 109 kirkelige fellesråd ble til 43 ved årsskiftet. – Erfaringene fra kommunereformen blir viktige i arbeidet med fremtidig kirkeorganisering, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Derfor bør du unngå brennbart materiale nær kirkeveggen

– Branntilløpet i Farnes kirke i julen er en påminnelse om viktigheten av brannforebyggende arbeid, sier avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie.

Lovendringer om varsling – dette må du vite

Fra 1. januar er det gjort en rekke presiserende og tydeliggjørende endringer i arbeidsmiljølovens bestemmelser om varsling, skriver advokat i KA, Bente Vangdal Espenes.

Her er vårens kurs og konferanser fra KA

Kompetanseheving står alltid høyt på agendaen i KA. Sjekk ut hva som passer for deg og dine ansatte.

Kirken i Gausdal hedres for sikringsarbeid

Kirkeverge Anne Berit Grimstad løfter fram det gode samarbeidet med kommunen som avgjørende i arbeidet med sikring av de fem kirkene i Gausdal.

Uendret hovedavtale – enighet om fokus på miljø og inkluderende arbeidsliv

Hovedavtalen på KA-området videreføres i to år. Det er enighet om større satsing på klima og miljø som en del av partssamarbeidet.

Høring på Stortinget: Lytt særlig til lokalkirken

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs advarer mot deregulering av lokalkirken i ny trossamfunnslov. – Dette bidrar til større uklarhet om lokale ansvarsforhold og dermed økt potensial for konflikter.

KA og Kirkerådet drøftet tilskuddene til lokalkirken og organisasjonene

Den første konsultasjonen der KA taler de øvrige medlemmenes sak overfor Kirkerådet, inneholdt blant annet en drøfting av tilskuddene til diakoni og kirkelig undervisning.

KA styrker kompetansen på kirkebygg

To rådgivere står klare til å hjelpe medlemmene med å ta vare på kirkene: Konservator Hanne Moltubakk Kempton og murmester Nils Kristian Høien Nielsen er nye på KA-laget.

Slik kan dere overføre gudstjenesten på nett

Mange menigheter vil strømme gudstjenester direkte til institusjoner og på nettside/Facebook. Nye retningslinjer svarer på spørsmål om blant annet personvern og musikkrettigheter.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone