Spørsmål og svar om bruddet i forhandlingene

Partene på kirkelig sektor møtes hos Riksmekleren 10. og 11. desember. Hva innebærer det, og hvordan skal virksomhetene forholde seg dersom det blir streik?

Norges-turne blant KA-medlemmer blir digital møteserie

De regionale kontaktmøtene flyttes over på nett og forkortes. Bolken om relasjonen mellom rådsleder og kirkeverge gjøres om til gratis nettkurs 7. desember og 1. februar.

Kirkelederen: Kåre Rune Hauge (62)

Prosten i Østre Borgesyssel har nok å drive med når han skal sjonglere utfordringer med korona og deltakelse i seks fellesråd – og i tillegg være en god leder.

Deler ut millioner til elanlegg, nye ovner og klimaskall

Regjeringen har satt av 52 millioner til oppgradering av kulturhistorisk viktige kirker. Søknadsfrist er 21. desember.

Kirkelederen: Siri Bloch Lindtveit (46)

Styrelederen i Søndagsskolen Norge finner det utfordrende å gjøre arbeidet på nye måter, og kobler gjerne av med en tv-serie eller podkast.

Maks 50 på gudstjenester og kulturarrangementer

Smittevernrådene for Den norske kirke er oppdatert etter regjeringens innstramninger 5. november. Disse gjelder fra 9. november.

Kronikk: «LHBT-rapport krever økt innsats fra arbeidsgiver»

«Som arbeidsgiverorganisasjon vil KA fortsatt bidra med ressurser og kompetanse i arbeidet mot diskriminering», skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs i en kronikk.

Husk: Særreglene for kirkelige stiftelser forsvinner fra nyttår

Har soknet opprettet stiftelser for å ivareta kirkelig formål? Veldig snart faller muligheten til enkel omgjøring og verdioverføring bort.

Kirkelederen: Martin Stærk (47)

Fellesrådet til kirkevergen i Midt-Telemark kyrkjelige fellesråd er kanskje ikke blant de største, men med tre middelalderkirker i stein og en stor trekirke fra 1800-tallet blir det nok av utfordringer.

Ti fagforeninger i brudd – KA beklager situasjonen

– Uaktuelt å påføre medlemsvirksomhetene varige, økte forpliktelser nå, sier KAs forhandlingsleder Marianne Liaklev.

– Stressende å leve i grenseland mellom innenforskap og utenforskap

Ny rapport viser at LHBT-personer opplever større arbeidsmiljøutfordringer enn andre ansatte i Den norske kirke.

Kirkelederen: Anne Louise Skoland (51)

Den ferske lederen i Kirkelig Ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep startet i jobben midt i en pandemi. Det har bydd på flere utfordringer.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone