Kirkebyggavdelingen søker jurist og ingeniør

KA ønsker ny kompetanse og lyser ut to stillinger. Søknadsfrist 6. januar.

Meld deg på KAs nyhetsbrev!

Er du valgt inn i kirkelig fellesråd? Finn ditt kurssted!

Nytt opplag av "Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd" er tilgjengelig. Bestill her!

Sjekk ut KAs nye beredskapsveileder.

Usikker på personvern? Du kan spørre Nils!

Nytilsatt personvernombud Nils G. Indahl er tilgjengelig for både ledere, ansatte og medlemmer i Den norske kirke.

Tid for julegaver – husk nye skatteregler

Samtidig som ansatte nå må skatte av bonuspoeng som opptjenes i jobb dersom disse brukes privat, økes det skattefrie beløpet en ansatt kan motta gaver for.

Folk i KA: Eirik Stople

– Jeg vil gjerne være en sparringpartner for tilsatte i fellesrådene i spørsmål innenfor gravplassforvaltning og drift av gravplasser og krematorier, sier seniorrådgiver Eirik Stople.

KA og Kirkerådet drøftet tilskuddene til lokalkirken og organisasjonene

Den første konsultasjonen der KA taler de øvrige medlemmenes sak overfor Kirkerådet, inneholdt blant annet en drøfting av tilskuddene til diakoni og kirkelig undervisning.

Debatt: «Nei, det er ikke dyrt å gifte seg i kirken»

– Det er faktisk helt gratis, skriver kommunikasjonssjef Trygve W. Jordheim i et svarinnlegg i Dagen.

Folk i KA: Astrid Breistein Dovland

– Det viktigste er at medlemmene opplever seg ivaretatt gjennom god rådgivning, sier konsulent Astrid Breistein Dovland.

KA styrker kompetansen på kirkebygg

To rådgivere står klare til å hjelpe medlemmene med å ta vare på kirkene: Konservator Hanne Moltubakk Kempton og murmester Nils Kristian Høien Nielsen er nye på KA-laget.

Slik kan dere overføre gudstjenesten på nett

Mange menigheter vil strømme gudstjenester direkte til institusjoner og på nettside/Facebook. Nye retningslinjer svarer på spørsmål om blant annet personvern og musikkrettigheter.

Enorm interesse for nye diakoniprosjekter i lokalkirken

Kirkerådet fordelte i vinter penger til 35 halve diakonistillinger. En kartlegging KA har gjennomført viser at det kan settes i gang minst fire ganger så mange prosjekter dersom det kommer penger.

3.000 fellesrådsmedlemmer skal læres opp – finn ditt kurssted nå

13. januar går startskuddet for opplæring av de nyvalgte fellesrådene. Påmeldingen er nå åpnet!

Folk i KA: Eldbjørg Leinebø Ekre

– KA er flinke til å finne gode løysingar på samansette problemstillingar, seier seniorrådgjevar Eldbjørg Leinebø Ekre.

K-stud slipper kutt i bevilgningene

Regjeringen snur i synet på støtten til studieforbundene. – Samfunnet får mye tilbake for disse pengene, sier Øystein Dahle i KA.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone