KA-prosjekt bidro til ny standard for brannsikring

Omfattende testing i dansk laboratorium ga kunnskap om brannsikring av voluminøse rom med høye trefasader.

Streiken er over: Et viktig skritt nærmere et skreddersydd kirkelig lønnssystem

Partene er enige om målsettingen om et felles lønnssystem for alle ansatte i Den norske kirke.

Naturfarer truer kirkens eiendommer – ny veileder kan hjelpe eierne

Sikring av kirkebygg og gravplasser mot naturkatastrofer kan være en komplisert affære. KAs nye veileder er et nyttig verktøy for å navigere i dette landskapet.

Lyttet til KA – «kirkelige» organisasjoner får momskompensasjon likevel

Kulturdepartementet klargjør at frivillige organisasjoner med nær tilknytning til Den norske kirke kan fortsette å motta momskompensasjon.

Viktig endringer i barnehageloven

Nytt regelverk for barnehagemiljø. Tilsyn for økonomiske forhold i barnehagen flyttes fra kommunene til staten. Kravene til likebehandling av kommunale og private barnehager skjerpes.

Mindre å gjøre på jobben? Her er litt å ta tak i

Har mange av de vanlige arbeidsoppgavene falt bort på grunn av flere korona-restriksjoner? Her er våre tips til hvordan dere kan bruke tiden til noe meningsfylt.

Nye innstramninger rammer kirken – dette er de nye smittevernrådene

Norge er på vei gjennom den andre bølgen med smitte. Det påvirker også kirkens arbeid de kommende ukene.

Nesten halvparten av fellesrådene får tilskuddskutt

– Bekymringsfullt og alvorlig, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Rettighetsforvirret? Slik gjør dere kirkemusikken digital på lovlig vis

Bruk av andres musikk på nett er kompliserte saker. Her er vår guide i jungelen av muligheter, begrensninger og potensielle fakturaer.

Stortingsflertallet ber om pensjonsløsning for menighetsbarnehagene 

Høyre, Frp, Venstre og KrF anerkjenner at menighetsbarnehagene er «i en særegen og utfordrende situasjon».

Her er vårens nettkurskatalog – påmeldingen er åpen

Hver torsdag kl. 12.30 arrangerer KA nettkurs. Se oversikten og sørg for faglig påfyll hos deg og dine ansatte.

Kirkedemokratiet fyller 100 år. Bli med på feiringen!

3. desember 1920 vedtok Stortinget loven som etablerte menighetsrådene. KA feirer med digitalt jubileumsseminar.

Departementet: – Kommunenes finansieringsansvar er videreført med nye ord

Nytt orienteringsbrev til kommunene forklarer forholdet mellom lokalkirken og kommunen når kirkeloven erstattes av trossamfunnsloven.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone