Kurshøsten nærmer seg – er du påmeldt?

Høsten byr på kurs for både ledere og andre ansatte, både i KA-regi og OU-regi. Sjekk hva som finnes for deg.

Tilskudd til lokal organisasjonsutvikling

Kirkelige fellesråd som vil samarbeide, eller fellesråd og bispedømmer som ønsker samarbeid, kan søke midler hos Kirkerådet og få veiledning fra KA.

– Viktig bidrag til å gjøre samspillet og samarbeidet best mulig

KA og Kirkerådet møttes for å snakke om fordeling av midler til fellesråd og andre KA-medlemmer.

Ledig stilling i KA: Spesialrådgiver innen kulturminneforvaltning

Ønsker du en sentral rolle i å ivareta og videreutvikle Norges kirkelige kulturarv? Søk innen 10. juni.
REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

Ber Stortinget sikre kirkebevaring evig liv

Jubler for oppstart av bevaringsprogram. – Nå gjelder det at Stortinget vedtar prinsippet om generasjonsfond.
REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

Økte rammer til kommunene i 2025 gir muligheter for lokalkirken

Kommunene får 5 milliarder mer neste år, ifølge regjeringens plan. – Avgjørende at de kommunene som får økte inntekter følger opp lokalkirkens behov.

Ledig stilling i KA: Spesialrådgiver til Kirkebevaringsfondet

Vi søker en medarbeider som har særlig god kjennskap til Den norske kirkes lokale forvaltningsansvar for kirkebygg, herunder samspillet mellom kirke og kommune og mellom kirkeeier og kulturminneforvaltningen.
REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

Bevaringsprogrammet: Staten øker sin andel til 50 prosent

– Vi er svært fornøyde med at regjeringen har lyttet til kirkeeierne, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Stadig mer mangfold på gravplassen

Gravplassundersøkelsen 2023 er tidenes mest omfattende samling av fakta om gravplassdrift i Norge.
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2024:

Har møtt 311 mennesker i forberedelsene til tariffoppgjøret

Arbeidsgiverkonferanser er nå gjennomført i alle bispedømmer. – En viktig lyttepost for både KA og medlemmene.

Stor oppslutning om digitalt lederforum

Om lag 300 personer deltok på premieren på «Lederkraft», som er et samarbeid mellom Kirkerådet, KA og Bispemøtet.

KA er blitt medeier i Kristelig Pressekontor

Generalforsamlingen i KPK godkjente enstemmig Hovedorganisasjonen KA som medeier. – Naturlig å være del av dette fellesskapet, sier KAs Trygve W. Jordheim.
Last inn
flere nyheter
Powered by Cornerstone