Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
23.01.2019

Branntesting i KA-regi gir bedre slokkeløsninger for kirker

I et brannlaboratorium i Danmark ble det reist en ti meter høy modell av en kirke. Testene derfra gir verdifull kunnskap om hvordan slokkeanlegg for bygg med stor takhøyde bør designes.
Les mer
18.01.2019

– Løfter tros- og livssynsfeltet, men viktige avklaringer gjenstår

Marit Halvorsen Hougsnæs er glad for at den nye regjeringsplattformen flytter tros- og livssynspolitikken høyere opp på den politiske dagsorden.
Les mer
18.01.2019

– Gir positive signaler om ideelle barnehager

Den nye regjeringsplattformen taler varmt om private barnehagers bidrag til mangfold og kvalitet. – Nå er jeg spent på hvordan gode ønsker blir fulgt opp i praksis, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle.
Les mer
17.01.2019

Vårens viktigste møteplass for KA-sektoren

Arbeidsgiverkonferansene endrer navn til strategikonferanser. – Vi vil signalisere et variert og dagsaktuelt innhold og at konferansene ikke bare omhandler tariff og andre helt klassiske arbeidsgivertemaer, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer
17.01.2019

Får to millioner til å løfte undervisningen i kirken

Ny tilskuddsordning skal bidra til at flere ansatte i Den norske kirke kan oppfylle utdanningskravene. Det kan også bety lavere turnover blant kateketer og menighetspedagoger.
Les mer
16.01.2019

Mange vil lære å lære å lage menighetsblad – setter opp nye kurs

KAs nye kurs for menighetsbladredaktører ble raskt fullbooket. Nå settes det opp kurs også i Bergen i februar og nytt kurs i Oslo i september. Andre byer vurderes.
Les mer
16.01.2019

Husk å søke støtte til rekrutteringstiltak

Det er høysesong for utdanningsmesser. KA yter støtte til rekrutteringstiltak i regi av fellesrådene, og søknader behandles fortløpende.
Les mer
10.01.2019

Nytt verktøy skal sikre bedre kartlegging av vedlikeholdsbehov

En mer profesjonell forvaltning av kirkebyggene krever mer av fellesrådene. KAs nye tilstandsanalyseverktøy gir kirkevergen grunnlag for egne prioriteringer og dokumenterer behovet bedre overfor kommunen.
Les mer
03.01.2019

Husk nye regler for beskatning av bonuspoeng, rabatter og gaver

Nå må ansatte skatte av bonuspoeng som opptjenes i jobb dersom disse brukes privat. Samtidig økes det skattefrie beløpet en ansatt kan motta gaver for.
Les mer
21.12.2018

I mål med revisjon av de første særavtalene

Fem særavtaler er ferdigforhandlet og godkjent av partene.
Les mer
19.12.2018

Nye gravplasskart skal være digitale

1. januar 2019 trer den såkalte SOSI-standarden i kraft. Det betyr at kart over nye gravplasser og utvidelser må være digitale.
Les mer
11.12.2018

Kronikk: «Kulturens usynliggjorte kraftkilder»

En tydelig forankring i menneskerettighetene av statens kulturpolitikk, er positivt. Men hvorfor er tro, religion og kirke usynlige i den nye kulturmeldingens omtale av kulturlivets fundamenter og arenaer? spør Marit Halvorsen Hougsnæs og Oddbjørn Sørmoen.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone