Stor oppslutning om arbeidet med digitalisering

Hittil har 200 av 348 fellesråd betalt frivillig digitaliseringsavgift for å bidra til utvikling av nye fellesløsninger i Den norske kirke.
STATSBUDSJETTET 2023:

Ber Stortinget doble bevilgningen til kirkebygg

Regjeringen foreslår halvparten av det KA forventet til istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg. – Vi må ha høyere tempo, sier Marit Brandt Lågøyr.
STATSBUDSJETTET 2023:

Etterlyser varslet satsing på ideelle barnehager

I Hurdal lovet regjeringen bedre rammevilkår for ideelle barnehager, men forslaget til statsbudsjett for 2023 følger ikke opp.
STATSBUDSJETTET 2023:

Vil bidra i satsing for utsatte barn og unge

Regjeringen foreslår styrket innsats for utsatte barn og unge. – Våre medlemmer har mye å bidra med, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.

Trang økonomi? Dette må dere huske på i spareprosessen

Hovedavtalen gir viktige føringer, blant annet for involvering av tillitsvalgte og øvrige ansatte.

«Utmerker seg med sitt langsiktige, strategiske blikk»

Hege Hovland Malterud fyller 50 år. «Som styreleder siden 2017 har hun hele tiden vist seg som genuint opptatt av at KA skal være en god arbeidsplass», skriver fungerende styreleder Oddbjørn Eide.

Strømpakke sikrer varme kirker til jul

Regjeringen vil sette av 30 millioner til strømstøtte til kirkene. – Sent, men godt, sier Marit Brandt Lågøyr i KA, som har jobbet med saken siden i vinter.
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Forventer ekstra krevende lønnsoppgjør

​​​​​​​Høye og forståelige forventninger hos de ansatte, kombinert med en økonomisk ramme som ble bestemt før prisveksten tok av, danner et krevende utgangspunkt for lønnsoppgjøret i Den norske kirke.
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Slik bestemmes KAs forhandlingsposisjon

KAs forhandlingsmandat vedtas av styret etter grundig involvering av medlemsvirksomhetene.
KIRKEMØTET 2022:

Kirkelig organisering: Kirkemøtet gikk for modell 3

Prinsippvedtak: Rettssubjektet Den norske kirke fortsetter som arbeidsgiver for prestene. Soknene ved fellesrådet fortsetter som arbeidsgiver for de andre ansatte.

Ny i KA: Helene Bjørgen Fjørtoft

Arbeidsrettslige utfordringer på en torsdag? Helene tar saken.

Gjelder åpenhetsloven for dere?

Åpenhetsloven skal sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone