Årets viktigste møteplass for klima-omstilling i kirken

På KAs klimakonferanse 22. mars møter du blant andre klimaforsker Bjørn Hallvard Samset, Zero-leder Sigrun Aasland og riksantikvar Hanna Geiran.

Hold deg oppdatert – ta Gravplasspraten med Carsten

Gravplasspraten er KAs nye webinartilbud til deg som vil være oppdatert på lover og forskrifter som gjelder for gravplassdrift.

Smittevernveileder for Den norske kirke

Bransjestandard for Den norske kirke. Versjon 12.4. Oppdatert 13. januar 2022 kl. 22.30.

Frivillighetens år er også folkekirkens år

Kirken og organisasjonene er blant de beste på frivillighet. La oss bruke Frivillighetens år 2022 på å synliggjøre dette og få mange flere med på å gjøre en innsats for andre, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs og Kristin G. Raaum.

Oppjustering av pensjonistlønnen i Den norske kirke

Ny sats for avlønning av alderspensjonister er 224 kroner per time, gjeldende fra 1. januar.

Slik kan kirkene redusere strømregningen

Mange fellesråd sliter økonomisk på grunn av høye strømpriser. Her er KAs forslag til tiltak som kan bidra til å kutte regningen allerede i vinter.

Ikke karantenefritak for gravplass- og krematorieansatte

Personell som har oppgaver med å grave graver, håndtere kister og administrere gravferd og nøkkelpersonell ved krematoriene er definert som viktig samfunnsfunksjon.

Kommunene om kirkelig organisering: Advarer mot svekket relasjon

103 kommuner har levert høringssvar om forslagene til ny organisering av Den norske kirke.

– Kirken står ikke om tårnene faller, så det må vi gjøre noe med

– En viktig rapport med et budskap som jeg tar på stort alvor, sier statsråd Kjersti Toppe etter lanseringen av Kirkekontroll 2021.

Kirkenes tilstand kartlagt: – Innsatsen må trappes opp

Rapporten fra årets Kirkekontroll viser at arbeidet med å ta vare på kirkene nytter, men at det koster penger og at det tar tid.

Nye koronatiltak: Her er KAs råd

Arbeidsgivere må igjen forholde seg til endring av vaktplaner, karantene og sykepenger, syke barn og reduserte åpningstider og til spørsmål rundt hjemmekontor.

Enige om ny og grønnere hovedavtale på KA-sektoren

Forpliktelsen til å jobbe mot klimakrisen gjennomsyrer den nye hovedavtalen. Likestillingsprofilen er også skjerpet.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone