Ledig stilling i KA: Databaserådgiver

Kirkebevaringsfondet er tidenes største kulturminnesatsning. Vi søker en databaserådgiver som skal være spesielt dedikert for programsekretariatet. Søknadsfrist 26. mai.

Frivillige organisasjoner kan søke strømstøtte igjen

Ordningen gjelder virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret, men også frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus.
NY EPISODE UTE NÅ:

Partene tar tariffpraten i «Input»

Vi samlet forhandlingssjefene i KA og Presteforeningen til en samtale om frontfag, frustrasjon, venting, argumenter og gjensidig respekt.

Kirkemøtet behandler Askeland-utvalgets rapport

– Bidrar til å bekrefte Den norske kirke som en demokratisk folkekirke, sier utvalgsleder Harald Askeland.
SENDER UNNTAKSFORSLAG TIL STORTINGET:

Nytt steg mot tryggere rammer for menighetsbarnehagene

Regjeringen legger fram for Stortinget forslag om å gi barnehager eid av sokn i Den norske kirke unntak fra kravet om at hver barnehage må være et selvstendig rettssubjekt.

Regjeringen sikrer utbytte til kirkebevaring fra OVF

Regjeringen har lagt fram et lovforslag som både ivaretar behovet for utbytte til kirkebevaring og samtidig hensyntar allmennhetens tilgang til ferdsel, jakt og fiske.
NY EPISODE AV PODKASTEN «INPUT»:

– Utnyttet den rollen som kirken hadde gitt meg

Halvor Nordhaug elsket den muligheten bisperollen gav ham til å være synlig på kirkens vegne. Dagen-redaktør Tarjei Gilje ønsker seg flere kirkeledere som liker å stikke seg fram. Hør ny episode av «Input» om synlighet, ironi, teaterkritikk – og fotball.

Ber om økt statlig andel til prosjekter i bevaringsprogrammet

KA har levert høringsuttalelse til forskriften om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg.

Går sammen om innspill til partiprogrammene

KA og Kirkerådet oppfordrer partiene til å anerkjenne samfunnsbidraget fra kirkesamfunn og det brede organisasjonslivet.

Mer enn 2.400 deltok på fellesrådskurs i vinter

KAs kursteam har reist rundt i landet og holdt 58 kurs for nye fellesrådsmedlemmer.

6 av 10 rådsmedlemmer i kirken er kvinner

Den norske kirke ligger langt foran aksjeselskapene når det gjelder kvinneandel i styrende organer. – Grunn til å være stolt, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.

Ny eiendomsdatabase skal gjøre forvaltningen enklere

Den gamle Kirkebyggdatabasen er snart historie til fordel for en mer moderne løsning.
DISKUTERER STØTTEKUTT I «INPUT»:

– Blygheten må vi bare legge av oss

Høyre vil at trossamfunnene skal få mindre penger fra det offentlige. Hva gjør vi? Jorunn Strand Askeland og Jens A. Bjelland forsøker å gi svar i tredje episode av «Input».
Last inn
flere nyheter
Powered by Cornerstone