Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
22.02.2019

Debattinnlegg: Tilhørighetsordningen sikrer likebehandling

Tilhørighetsordningen sikrer økonomisk likebehandling av tros- og livssynssamfunn, enten de døper barn, voksne eller ikke i det hele tatt. Det burde også Human-Etisk Forbund støtte opp om, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs og Ingrid Vad Nilsen.
Les mer
21.02.2019

Ny konferanse: KA setter kirkebyggforvaltning på agendaen

Det mangler ikke på utfordringer når det gjelder kirkens eiendommer i fremtiden. KAs nye kirkebygg- og gravplasskonferanse skal gjøre deltakerne bedre rustet til å møte disse.
Les mer
18.02.2019

Økt pågang til stavkirkene – mer enn en halv million besøkende i fjor

Besøkstallet i landets stavkirker økte med 18,9 prosent fra 2016 til 2018. Museumskirkene i Oslo og Maihaugen er fortsatt de mest besøkte stavkirkene, men både Borgund, Lom og Heddal bidrar betydelig til statistikken.
Les mer
07.02.2019

Marianne (38) står i spissen når KA skal sikre gode avtaler

Hun har lang erfaring med å håndtere vanskelige personalsaker og tariffspørsmål. Det kommer godt med i Marianne Liaklevs nye rolle i som forhandlingsleder.
Les mer
29.01.2019

Håper regjeringen vil gjøre dåpsarbeidet lettere

I fjor høst mistet Den norske kirke tilgangen til informasjon fra folkeregisteret og dermed muligheten til å invitere nyfødte til dåp. KA håper nå regjeringen vil lage en lovhjemmel, slik at trossamfunn enklere kan følge opp når medlemmene får barn.
Les mer
25.01.2019

Vårens viktigste møteplass for KA-sektoren

Alle strategikonferansene er åpne for påmelding. – Vi vil signalisere et variert og dagsaktuelt innhold og at konferansene ikke bare omhandler tariff og andre helt klassiske arbeidsgivertemaer, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer
23.01.2019

Branntesting i KA-regi gir bedre slokkeløsninger for kirker

I et brannlaboratorium i Danmark ble det reist en ti meter høy modell av en kirke. Testene derfra gir verdifull kunnskap om hvordan slokkeanlegg for bygg med stor takhøyde bør designes.
Les mer
18.01.2019

– Løfter tros- og livssynsfeltet, men viktige avklaringer gjenstår

Marit Halvorsen Hougsnæs er glad for at den nye regjeringsplattformen flytter tros- og livssynspolitikken høyere opp på den politiske dagsorden.
Les mer
18.01.2019

– Gir positive signaler om ideelle barnehager

Den nye regjeringsplattformen taler varmt om private barnehagers bidrag til mangfold og kvalitet. – Nå er jeg spent på hvordan gode ønsker blir fulgt opp i praksis, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle.
Les mer
17.01.2019

Får to millioner til å løfte undervisningen i kirken

Ny tilskuddsordning skal bidra til at flere ansatte i Den norske kirke kan oppfylle utdanningskravene. Det kan også bety lavere turnover blant kateketer og menighetspedagoger.
Les mer
16.01.2019

Husk å søke støtte til rekrutteringstiltak

Det er høysesong for utdanningsmesser. KA yter støtte til rekrutteringstiltak i regi av fellesrådene, og søknader behandles fortløpende.
Les mer
10.01.2019

Nytt verktøy skal sikre bedre kartlegging av vedlikeholdsbehov

En mer profesjonell forvaltning av kirkebyggene krever mer av fellesrådene. KAs nye tilstandsanalyseverktøy gir kirkevergen grunnlag for egne prioriteringer og dokumenterer behovet bedre overfor kommunen.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone