– Forstår trossamfunnenes frustrasjon

Koronautvalget forutsetter at myndighetene i en fremtidig pandemisituasjon gjør mer for å unngå uforholdsmessige inngrep i religionsfriheten, ytringsfriheten og forsamlingsfriheten.

Velkommen til «Sammen om å lede»

Høsten 2023 og våren 2024 arrangeres det en ny runde i alle bispedømmer. Initiativtakere er Norges kirkevergelag, KA, Kirkerådet og Bispemøtet.

KA på Arendalsuka: Barnehager og energimerking

KA samarbeider i år med IKO, Diakonhjemmet, Virke og Fortidsminneforeningen.

Norges Kristne Råd blir KA-medlem

– KAs erfaring og kompetanse er gull verdt for oss og vil også kunne være det for våre medlemsorganisasjoner, sier generalsekretær Erhard Hermansen.
REVIDERT NASJONALBUDSJETT:

– Bidrar til at kirken kan opprettholde aktiviteten

Regjeringen øker tilskuddet til kommunene og understreker ansvaret for å dekke lokalkirkens driftsutgifter, mens Kirkerådet får lønns- og prisjustert tilskuddet. Potten til rådgivnings-, støtte- og veiledningstjenester innen helse og rus økes med 25 millioner.

Endringer i gravplassforskriften

Departementet har sendt ut et nytt rundskriv om virksomheten på gravplassene. Bli med på webinar 8. juni!
UTTALELSE FRA LANDSRÅDET I KA:

Invester i fellesskap, læring og livsmestring!

Vi setter pris på Hurdalsplattformens tydelige ambisjoner om å styrke sivilsamfunnet. Revidert nasjonalbudsjett er regjeringens mulighet til å levere på løftene.
LANDSRÅD 2023:

KA skifter navn

– Vi følger opp våre egne ambisjoner og den sammensatte porteføljen som allerede finnes i KA, sier saksordfører Oddbjørn Eide.
LANDSRÅD 2023:

Her er KAs nye styreleder

Bjørg Tysdal Moe skal lede KAs styre de to neste årene.
LANDSRÅD 2023:

Toppe roste samarbeidet med KA

Det var en lyttende statsråd Kjersti Toppe (Sp) som besøkte KAs landsråd.

104 millioner i ekstra strømregning for kirkene

På oppdrag fra departementet har KA undersøkt hvordan økt strømpris rammer fellesrådenes økonomi.

Nå kan du melde deg på årets viktigste møteplass

Kirkelederkonferansen 2023 arrangeres 30.-31. oktober på Lillestrøm.

Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke

1. juli i år innføres nye og felles satser for arbeid på kveld, lørdag/søndag, helg/høytid og natt i Den norske kirke.
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone