Arbeidsgiverorganisasjon
for kirkelige virksomheter

Er du medlem?

Bruk KAs medlemssider og få tilgang til mer informasjon

Logg inn Logg inn

Nyheter Til arkiv
09.02.2019

Utfordrer trosministeren i innspurten mot ny lov

Marit Halvorsen Hougsnæs og Ingrid Vad Nilsen ber Kjell Ingolf Ropstad sørge for tverrpolitisk forankring av ny troslov, forbedring av tilhørighetsordningen, bevaring av kirkelige kulturminner og særskilt lovgivning for Den norske kirke.
Les mer
07.02.2019

Marianne (38) står i spissen når KA skal sikre gode avtaler

Hun har lang erfaring med å håndtere vanskelige personalsaker og tariffspørsmål. Det kommer godt med i Marianne Liaklevs nye rolle i som forhandlingsleder.
Les mer
07.02.2019

Hva gjør du når krisen rammer i din egen virksomhet?

Beredskap er mer enn store ord og høytsvevende planer. Plutselig en dag kan du trenge det.
Les mer
29.01.2019

Skryter av kirkeansattes omstillingsvilje

Kirkelige fellesråd må slå seg sammen når kommunene deres gjør det. 121 fellesråd blir til 47 fra 2020, og nemndene melder om god fremdrift og positiv innstilling hos dem som berøres.
Les mer
29.01.2019

Håper regjeringen vil gjøre dåpsarbeidet lettere

I fjor høst mistet Den norske kirke tilgangen til informasjon fra folkeregisteret og dermed muligheten til å invitere nyfødte til dåp. KA håper nå regjeringen vil lage en lovhjemmel, slik at trossamfunn enklere kan følge opp når medlemmene får barn.
Les mer
25.01.2019

Vårens viktigste møteplass for KA-sektoren

Alle strategikonferansene er åpne for påmelding. – Vi vil signalisere et variert og dagsaktuelt innhold og at konferansene ikke bare omhandler tariff og andre helt klassiske arbeidsgivertemaer, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer
23.01.2019

Branntesting i KA-regi gir bedre slokkeløsninger for kirker

I et brannlaboratorium i Danmark ble det reist en ti meter høy modell av en kirke. Testene derfra gir verdifull kunnskap om hvordan slokkeanlegg for bygg med stor takhøyde bør designes.
Les mer
18.01.2019

– Løfter tros- og livssynsfeltet, men viktige avklaringer gjenstår

Marit Halvorsen Hougsnæs er glad for at den nye regjeringsplattformen flytter tros- og livssynspolitikken høyere opp på den politiske dagsorden.
Les mer
18.01.2019

– Gir positive signaler om ideelle barnehager

Den nye regjeringsplattformen taler varmt om private barnehagers bidrag til mangfold og kvalitet. – Nå er jeg spent på hvordan gode ønsker blir fulgt opp i praksis, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle.
Les mer
17.01.2019

Får to millioner til å løfte undervisningen i kirken

Ny tilskuddsordning skal bidra til at flere ansatte i Den norske kirke kan oppfylle utdanningskravene. Det kan også bety lavere turnover blant kateketer og menighetspedagoger.
Les mer
16.01.2019

Husk å søke støtte til rekrutteringstiltak

Det er høysesong for utdanningsmesser. KA yter støtte til rekrutteringstiltak i regi av fellesrådene, og søknader behandles fortløpende.
Les mer
10.01.2019

Nytt verktøy skal sikre bedre kartlegging av vedlikeholdsbehov

En mer profesjonell forvaltning av kirkebyggene krever mer av fellesrådene. KAs nye tilstandsanalyseverktøy gir kirkevergen grunnlag for egne prioriteringer og dokumenterer behovet bedre overfor kommunen.
Les mer
Last inn
flere nyheter

Powered by Cornerstone