2/2022: Innføring av digitaliseringsavgift for fellesråd (frivillig)

KAs landsråd ga 29. september 2021 KA mandat til å ivareta oppgaver innenfor digitaliseringsområdet på vegne av fellesrådene. Dette gir en formell forankring av digitale fellesløsninger gjennom KA-medlemskapet. For å bidra til finansiering av arbeidet med digitale fellesløsningene, innfører KA nå en frivillig digitaliseringsavgift for fellesrådsmedlemmene.
Les mer

1/2022: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2022

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.
Les mer

13/2021: Uravstemning – ny Hovedavtale pr. 01.01.2022

Partene i KAs tariffområde ble 30. november enige om et anbefalt forslag til ny Hovedavtale for perioden 01.01.2022-31.12.2025. Forslaget går nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist søndag 9. januar ved midnatt.
Les mer

12/2021: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2021

KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter.
Les mer

11/2021: Tariffrevisjonen pr. 01.05.2021 for organisasjonsmedlemmer på KA-området – resultatet kan iverksettes

Partene i Hovedtariffavtalen for organisasjonsmedlemmer har forhandlet om en regulering av 2. avtaleår (mellomoppgjør), jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av fagforeningene, og kan derfor iverksettes. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.
Les mer

10/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2021 – resultatet kan iverksettes

Årets forhandlingsresultat for Hovedtariffavtalen for Den norske kirke (HTA) er vedtatt av KAs styre og av fagforeningene, og kan derfor iverksettes. Forhandlingene er et mellomoppgjør, jf. HTA kapittel 4 punkt 4.4., og det er derfor kun forhandlet om justering av lønn. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.
Les mer

9/2021: Påminning: OU-trekk 2021 for fellesråd, menighetsråd og organisasjonsmedlemmer

De sentrale partene er enige om et felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Det skal avsettes midler fra arbeidsgiverne og arbeidstakerne lokalt til dette formålet (totalt 0,15% av grunnlønnsmassen). Ansattes andel er 210 kr pr. årsverk pr. år og skal trekkes månedlig med 1/12.
Les mer

8/2021: Ansattes medbestemmelse i forbindelse med politiske vedtak om ny kirkelig organisering

Arbeidsmiljøloven og Hovedavtalen med tilleggsavtale på KA-sektoren, danner grunnlaget for de tilsattes medbestemmelse ved kirkelige omstillingsprosesser. Med bakgrunn i en situasjon der spørsmålet om ny kirkelig organisering er under drøfting og høring, har KA fått spørsmål om hvilke bestemmelser som etter avtaleverket regulerer de ulike tilsattes medbestemmelsesrettigheter. Det er særlig spørsmål knyttet til medbestemmelse inn mot politiske beslutninger som samtidig direkte og indirekte vil kunne påvirke mange ansatte.
Les mer

7/2021: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2021

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet.
Les mer

6/2021: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2020

KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter.
Les mer

5/2021: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2020 – resultatet kan iverksettes

Det vises til uravstemning over Hovedtariffavtale (HTA) for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2020, jf. rundskriv 3/2021 med vedlegg. Uravstemningen er nå avsluttet, og resultatet er godkjent av medlemmene. Arbeidstakerorganisasjonene har også godkjent. Resultatet kan derfor iverksettes. Nedenfor gjennomgås iverksettingen av lønnsjusteringene.
Les mer

4/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2020 – resultatet kan iverksettes

Det vises til uravstemning over Hovedtariffavtale (HTA) for organer i Den norske kirke (Dnk) pr. 01.05.2020, jf. rundskriv 1/2021 med vedlegg. Uravstemningen er nå avsluttet, og resultatet er godkjent av medlemmene. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes. Nedenfor gjennomgår vi resultatet og det praktiske rundt iverksettingen nærmere.
Les mer

3/2021: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer i KA pr. 01.05.2020 – uravstemning

​​​​​​​Etter forhandlinger 22. januar 2021 kom KA og 9 fagforeninger til enighet om ny HTA for organisasjonsmedlemmer i KA for perioden 01.05.2020-30.04.2022. Resultatet er i tråd med oppgjøret i frontfaget, resultatet for HTA for organer i Den norske kirke, samt sammenlignbare sektorer, med en ramme på 1,7 %. Iht. KAs vedtekter går forslaget nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist 31. januar 2021 ved midnatt.
Les mer

2/2021: Pensjonistlønn per 1. januar 2021

Pensjonistlønn økte til kr 218 per time fra 1. januar 2021.
Les mer

1/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2020 - uravstemning

Etter brudd i forhandlingene, mekling, streik og ny mekling, kom KA og 10 av 22 fagforeninger i Den norske kirke den 11. januar 2021 til enighet i forhandlingene om ny HTA for perioden 01.05.2020-30.04.2022. 15. januar 2021 ble det avholdt forhandlinger med de resterende 12 fagforeningene, og disse sluttet seg til forhandlingsresultatet. Resultatet er i tråd med oppgjøret i frontfaget og sammenlignbare sektorer, med en ramme på 1,7 %. Iht. KAs vedtekter går forslaget nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist 31. januar 2021 ved midnatt.
Les mer

5/2020: Hovedtariffavtalen for Den norske kirke – brudd, mekling og streikeberedskap

Det er brudd i forhandlingene om Hovedtariffavtalen (HTA) for virksomheter i Den norske kirke. Dette rundskrivet har til hensikt å informere om hva som skjer videre og hvilke forberedelser virksomhetene må gjøre i fall streik blir en realitet. KAs medlemmer som er bundet av HTA for organisasjonsmedlemmer er ikke omfattet av bruddet.
Les mer

4/2020: Arbeidsgivers aktivitetsplikt og forebygging av diskriminering og trakassering

Diskriminering og trakassering er forbudt – arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt.
Les mer

03/2020: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2020

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige, og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.
Les mer

2/2020: Nye satser i reiseregulativet fra 01.06.2020

Satsene for kostgodgjøring økes fra 1. juni. Satsene for kilometergodtgjørelse er ikke endret.
Les mer

1/2020: Pensjonistlønn per 1. januar 2020

Pensjonistlønn økes til kr 214 per time fra 1. januar 2020.
Les mer
1 - 20 av 35

Powered by Cornerstone