6/2021: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2020

Driftsmelding 17.02.21: Problemer med innlogging er nå løst.
Les mer

5/2021: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2020 – resultatet kan iverksettes

Det vises til uravstemning over Hovedtariffavtale (HTA) for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2020, jf. rundskriv 3/2021 med vedlegg. Uravstemningen er nå avsluttet, og resultatet er godkjent av medlemmene. Arbeidstakerorganisasjonene har også godkjent. Resultatet kan derfor iverksettes. Nedenfor gjennomgås iverksettingen av lønnsjusteringene.
Les mer

4/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2020 – resultatet kan iverksettes

Det vises til uravstemning over Hovedtariffavtale (HTA) for organer i Den norske kirke (Dnk) pr. 01.05.2020, jf. rundskriv 1/2021 med vedlegg. Uravstemningen er nå avsluttet, og resultatet er godkjent av medlemmene. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes. Nedenfor gjennomgår vi resultatet og det praktiske rundt iverksettingen nærmere.
Les mer

3/2021: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer i KA pr. 01.05.2020 – uravstemning

​​​​​​​Etter forhandlinger 22. januar 2021 kom KA og 9 fagforeninger til enighet om ny HTA for organisasjonsmedlemmer i KA for perioden 01.05.2020-30.04.2022. Resultatet er i tråd med oppgjøret i frontfaget, resultatet for HTA for organer i Den norske kirke, samt sammenlignbare sektorer, med en ramme på 1,7 %. Iht. KAs vedtekter går forslaget nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist 31. januar 2021 ved midnatt.
Les mer

2/2021: Pensjonistlønn per 1. januar 2021

Pensjonistlønn økte til kr 218 per time fra 1. januar 2021.
Les mer

1/2021: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2020 - uravstemning

Etter brudd i forhandlingene, mekling, streik og ny mekling, kom KA og 10 av 22 fagforeninger i Den norske kirke den 11. januar 2021 til enighet i forhandlingene om ny HTA for perioden 01.05.2020-30.04.2022. 15. januar 2021 ble det avholdt forhandlinger med de resterende 12 fagforeningene, og disse sluttet seg til forhandlingsresultatet. Resultatet er i tråd med oppgjøret i frontfaget og sammenlignbare sektorer, med en ramme på 1,7 %. Iht. KAs vedtekter går forslaget nå til uravstemning hos medlemmene, med svarfrist 31. januar 2021 ved midnatt.
Les mer

5/2020: Hovedtariffavtalen for Den norske kirke – brudd, mekling og streikeberedskap

Det er brudd i forhandlingene om Hovedtariffavtalen (HTA) for virksomheter i Den norske kirke. Dette rundskrivet har til hensikt å informere om hva som skjer videre og hvilke forberedelser virksomhetene må gjøre i fall streik blir en realitet. KAs medlemmer som er bundet av HTA for organisasjonsmedlemmer er ikke omfattet av bruddet.
Les mer

4/2020: Arbeidsgivers aktivitetsplikt og forebygging av diskriminering og trakassering

Diskriminering og trakassering er forbudt – arbeidsgivers aktivitets- og redegjørelsesplikt.
Les mer

03/2020: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2020

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige, og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.
Les mer

2/2020: Nye satser i reiseregulativet fra 01.06.2020

Satsene for kostgodgjøring økes fra 1. juni. Satsene for kilometergodtgjørelse er ikke endret.
Les mer

1/2020: Pensjonistlønn per 1. januar 2020

Pensjonistlønn økes til kr 214 per time fra 1. januar 2020.
Les mer

5/2019: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2019

KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter. Dataene benyttes bl.a. for å gjøre beregninger ved lønnsforhandlinger, og som grunnlag for en årlig lønns- og personalstatistikk. Medlemmene er forpliktet til å levere inn data hvert år. Dataene samles inn ved at den enkelte virksomhet skriver endringer rett inn i databasen via en nettportal.
Les mer

​​​​​​​4/2019: Tariffrevisjonen for KAs organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2019 – resultatet kan iverksettes

​​​​​​​Partene i HTA for organisasjonsmedlemmer har forhandlet om en regulering av 2. avtaleår (mellomoppgjør), jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av arbeidstakerorganisasjonene, og kan derfor iverksettes. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.
Les mer

3/2019: Tariffrevisjonen for Den norske kirke pr. 01.05.2019 – resultatet kan iverksettes

Partene i HTA for Den norske kirke har forhandlet om en regulering av 2. avtaleår (mellomoppgjør), jf. HTA kapittel 4 pkt. 4.4. Forhandlingsresultatet er nå vedtatt av KAs styre og av arbeidstakerorganisasjonene, og kan derfor iverksettes. I dette rundskrivet vil resultatet gjennomgås nærmere.
Les mer

2/2019: Ansvarsforsikring og ulykkesforsikring 2019

KA anbefaler alle lokale enheter i Den norske kirke å ha både ansvarsforsikring og ulykkesforsikring som omfatter frivillige, og besøkende ved arrangementer i regi av Den norske kirkes virksomhet. Siden 2010 har alle de kirkelige fellesrådene sluttet seg til ordningen og dekket sin del av forsikringene etter faktura fra KA.
Les mer

1/2019: Sentrale særavtaler er reforhandlet

De sentrale særavtalene er nå reforhandlet. Varigheten for alle avtalene er 01.01.2019-31.12.2020. Oppdaterte særavtaler ligger på KAs hjemmeside. I dette rundskrivet blir endringene i de enkelte særavtalene gjennomgått. Endringer av rent språklig karakter blir ikke omtalt.
Les mer

10/2018: Lønns- og personalstatistikk pr. 01.12.2018

KA samler hvert år inn data til et sentralt lønns- og personalregister (LPR) om arbeidstakerne hos våre medlemsvirksomheter. Dataene benyttes bl.a. for å gjøre beregninger ved lønnsforhandlinger, og som grunnlag for en årlig lønns- og personalstatistikk. Medlemmene er forpliktet til å levere inn data hvert år. Dataene samles inn ved at den enkelte virksomhet skriver endringer rett inn i databasen via en nettportal.
Les mer

9/2018: Tariffrevisjonen for organisasjonsmedlemmer pr. 01.05.2018 – resultatet kan iverksettes

Det vises til uravstemning over Hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer, jf. rundskriv 8/2018 med vedlegg. Disse medlemmene har ved uravstemning vedtatt det anbefalte forslaget til ny hovedtariffavtale. Arbeidstakerorganisasjonene har også godtatt forslaget. Resultatet kan derfor iverksettes.
Les mer

8/2018: HTA for organisasjonsmedlemmer - Tariffrevisjonen pr. 01.05.2018 - uravstemning

Resultatet fra forhandlingene i tariffoppgjøret går nå til uravstemning hos medlemmene. Svarfrist er fredag 23. november 2018 klokken 12:00.
Les mer

7/2018: OU-trekk november 2018 (gjelder også 2019 og 2020)

De sentrale partene er enige om et felles arbeid med opplæring og utvikling (OU) i KA-området. Som en del av avtalen skal det avsettes midler lokalt til dette formålet. Arbeidsgiver skal foreta trekk hos de tilsatte ved utlønning i november. Vær obs på at det fra 2019 skal foretas månedlig trekk for alle ansatte.
Les mer
1 - 20 av 26

Powered by Cornerstone