Regjeringen sikrer utbytte til kirkebevaring fra OVF

Marit Brandt Lågøyr, viseadministrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien/KA
Publisert: 05/04/2024
Regjeringen har lagt fram et lovforslag som både ivaretar behovet for utbytte til kirkebevaring og samtidig hensyntar allmennhetens tilgang til ferdsel, jakt og fiske.

Hovedorganisasjonen KA støtter lovforslaget om at statens eierandel av Opplysningsvesenets fond (OVF) videreføres som samlet formuesmasse.

– Formålet med den fremtidige forvaltningen av fondets verdier er å sikre midler til statens bevaringsprogram for kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Da mener vi at det er hensiktsmessig å omdanne den gjenværende statlige delen av OVF til et kommersielt aksjeselskap under Næringsdepartementet, sier viseadministrerende direktør i KA, Marit Brandt Lågøyr.

Fredag sendte regjeringen sitt endelige lovforslag til Stortinget.

500 millioner årlig til kirkebevaring

Det økonomiske fundamentet for kirkebevaringsstrategien er årlige utbytter fra det statlige selskapet OVF. Regjeringens ambisjon er å tilføre kirkebevaringsfondet 500 millioner kroner årlig, og de vil supplere med midler over statsbudsjettet de årene det ikke kan leveres så store utbytter.

– For å sikre tilstrekkelige midler til kirkebevaring, er det viktig at ikke grunnlaget for utbytte fra OVF svekkes. Verdiene i aksjeselskapet vil utgjøre den økonomiske bunnplanken i bevaringsstrategien, sier Lågøyr.

– God forvaltning av skog og utmark

Regjeringen legger til grunn at allmennheten skal få tilgang til ferdsel, jakt og fiske på de eiendommene som nå vil være i statens eie.

– Samarbeid med lokale jeger- og fiskerforeninger gir i dag lokal tilknytning og god, helårlig forvaltning av OVFs skog og utmark. Denne praksisen bør kunne videreutvikles til glede for allmenheten, slik lovforslaget legger opp til, sier Lågøyr.

Skal ikke lenger finansiere Den norske kirke

Opplysningsvesenets fond vil etter delingen av fondets eiendeler mellom Den norske kirke og staten ikke lenger ha et sektorpolitisk mål om å bidra til finansiering av Den norske kirke og tilby boliger for prester.

– Etter delingen vil fondet ha et kommersielt formål på linje med andre selskaper i samme kategori. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid innenfor bærekraftige rammer. Det er viktig for å sikre mest mulig penger til kirkebevaring, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone