Folk i KA: Randi Moskvil Letmolie

– I KA er det ofte ikke lang vei fra idé til handling. Det opplever jeg svært inspirerende og motiverende, sier Randi Moskvil Letmolie.
Les mer

Folk i KA: Knut Are Hole

– En topp kvalitets arbeidsgiverorganisasjon. I tillegg dekker KA fagfelt innen ledelse, kirkebygg og gravplass, på en helt unik måte, sier direktør for administrasjon- og økonomiavdelingen, Knut Are Hole.
Les mer

Folk i KA: Bente Vangdal Espenes

– I KA får jeg brukt min juridiske kompetanse på et veldig bredt spekter av rettsfelter, sier spesialrådgiver og advokat Bente Vangdal Espenes.
Les mer

Folk i KA: Anja Høiby-Nikolaisen

– Jeg er heldig som får jobbe tett med gode kollegaer på tvers av avdelinger og fagfelt. Det er en raus og åpen kultur i KA.
Les mer

Folk i KA: Harald Ringstad

– Det er en høy grad av delingskultur. Vi fremsnakker hverandre og har en stolthet over KAs plass i det kirkelige landskapet.
Les mer

Folk i KA: Silje Letmolie Hjeldsbakken

– Det beste med KA er de fine kollegene og latteren rundt lunsjbordet, men også å bli kjent med medlemmene våre.
Les mer

Folk i KA: Marit Halvorsen Hougsnæs

– Vår jobb er å gjøre hverdagen som kirkelig arbeidsgiver litt enklere, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Folk i KA: Eirik Stople

– Jeg vil gjerne være en sparringpartner for tilsatte i fellesrådene i spørsmål innenfor gravplassforvaltning og drift av gravplasser og krematorier, sier seniorrådgiver Eirik Stople.
Les mer

Folk i KA: Astrid Breistein Dovland

– Det viktigste er at medlemmene opplever seg ivaretatt gjennom god rådgivning, sier konsulent Astrid Breistein Dovland.
Les mer

Folk i KA: Øystein Dahle

– Vi ser mye av «baksiden» av det som skjer ute blant medlemmene. Da er det bra at vi er er solid «marinert» med visjoner og tro på hva kirker og ideell sektor kan bety, sier avdelingsdirektør Øystein Dahle.
Les mer

Folk i KA: Eldbjørg Leinebø Ekre

– KA er flinke til å finne gode løysingar på samansette problemstillingar, seier seniorrådgjevar Eldbjørg Leinebø Ekre.
Les mer

Folk i KA: Alexander Aas

– Ofte ligger ikke løsningen på det juridiske planet, men heller å finne gode praktiske løsninger som sørger for at begge parter blir godt ivaretatt. Det gir meg en god mestringsfølelse, sier KA-advokat Alexander Aas.
Les mer

Folk i KA: Jens Bjelland Grønvold

– Å gå på jobb hver dag og vite at man gjør en jobb for dem som har som oppgave å formidle evangeliet i alle sine forskjellige former – det betyr masse for meg, sier politisk rådgiver Jens Bjelland Grønvold.
Les mer

Folk i KA: Kjersti Kambestad

– Jeg har et slags håp om at å jobbe med smarte folk rundt seg, gjør at man blir litt smartere selv, sier spesialrådgiver Kjersti Kambestad.
Les mer

Folk i KA: Trygve Nedland

– Kontakten med kirkeverger og økonomifolk ute i fellesrådene gir mange gode opplevelser.
Les mer

Folk i KA: Helge Mathisen

– Fagfolkene her sitter på store mengder kunnskap og ressurser som er til stor nytte for våre medlemmer.
Les mer
1 - 16 av 16

Powered by Cornerstone