Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø

Godt arbeidsmiljø gir gode ansatte og attraktive arbeidsplasser. Arbeidsmiljøet utvikles av ansatte og ledelse i samarbeid.

Arbeidsmiljøundersøkelser

Gjennom arbeidsmiljøloven er hver virksomhet pålagt å kartlegge det lokale arbeidsmiljø. KA har utviklet verktøy for avdekking av mulige utfordringer, som arbeidsmiljøundersøkelser nasjonalt og lokalt.

Stabsutviklingskurs

KA har også laget materiell og kurs som kan brukes i forsterking og utvikling av det gode arbeidsmiljøet.

Arbeidsveiledning ABV

ABV er et personaltiltak i Den norske kirke. Arbeidsveiledningsordningen er åpen og anbefales for ulike grupper kirkelig tilsatte med ansvar for å ivareta kirkens møte med mennesker i ulike livssituasjoner. Klikk her for mer informasjon om ABV.

Konflikthåndtering 

I alle menneskelige relasjoner kan det oppstå uenighet og konflikter. Slik er det også i arbeidsforhold. Å finne løsninger på slike situasjoner, er et ansvar som særlig påhviler arbeidsgiver/leder. Også den enkelte tilsatte, lokale tillitsvalgte og sentrale parter i arbeidslivet innehar viktige roller avhengig av den konkrete situasjon.

KA kan hjelpe arbeidsgivere i situasjoner der lokale løsningsforsøk ikke har ført fram. Ta kontakt med KA for nærmere informasjon.

Nettbaserte håndbøker i ledelse, personal og HMS

Arbeidsgiveravdelingen i KA har tilpasset Infotjenesters tre håndbøker (Lederhåndbok, Personalhåndbok og HMS-håndbok) til bruk for kirkelige virksomheter. Håndbøkene er fritt tilgjengelige for alle virksomheter/ansatte i Den norske kirke som er koblet opp til Den norske kirkes intranett (Kirkebakken).

Powered by Cornerstone