Info for rådsmedlemmer/Lederavtale for daglig leder av kirkelig fellesråd (kirkeverge)

Lederavtale for daglig leder av kirkelig fellesråd (kirkeverge)

Lederavtalen regulerer forholdet mellom fellesrådet som arbeidsgiver og kirkevergen/-sjefen som daglig leder av virksomheten.

Lederavtalen utformes på grunnlag av vedtatte planer og rammer for kirkelig fellesråds virksomhet. Lederavtalen er et tillegg til arbeidsavtalen og økonomireglementet for kirkelig fellesråd, og inngås innenfor rammene av Særavtale for ledere for KAs tariffområdet.

Forslaget som her er publisert forutsetter lokal tilpasning. Det er derfor publisert som nedlastbare word-filer.

Vi viser også til KA-Rundskriv 02/15 som omhandler ledere og lederavlønning. 

Powered by Cornerstone