Derfor bør du unngå brennbart materiale nær kirkeveggen

– Branntilløpet i Farnes kirke i julen er en påminnelse om viktigheten av brannforebyggende arbeid, sier avdelingsdirektør Randi Moskvil Letmolie.
Les mer

Kirken i Gausdal hedres for sikringsarbeid

Kirkeverge Anne Berit Grimstad løfter fram det gode samarbeidet med kommunen som avgjørende i arbeidet med sikring av de fem kirkene i Gausdal.
Les mer

KA styrker kompetansen på kirkebygg

To rådgivere står klare til å hjelpe medlemmene med å ta vare på kirkene: Konservator Hanne Moltubakk Kempton og murmester Nils Kristian Høien Nielsen er nye på KA-laget.
Les mer

Testet planer i ny øvelse: Hva skal reddes først når det brenner?

KA ønsker å øke bevisstheten rundt katastrofeberedskap i vernede kirker.
Les mer

Nytt seminar vil inspirere til mer tilgjengelige kirker

Hver tredje kirke har for dårlig tilgjengelighet. – Dette handler om å leve opp til kirkens kjerneverdier, fagdirektør Oddbjørn Sørmoen i KA.
Les mer

Hvem fortjener Kirkesikringsprisen? Du kan foreslå kandidater

For fjerde gang deler KA Kirkebyggforsikring og Knif Trygghet ut 25.000 kroner til et fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring av kirkebygg.
Les mer

Solceller har gjort kirke selvforsynt med energi – nå vil KA ha på plass objektive kriterier

Prosjektet med solceller som erstatter skiferstein på taket til Strand kirke i Rogaland, har gitt nye erfaringer og kunnskap, konkluderer KA i fersk evalueringsrapport.
Les mer

Gravplass og nye kirkebygg skapte engasjement

Her kan du se sendingene fra KAs panelsamtaler på Kirkeskipet under Arendalsuka i opptak.
Les mer

Alle piler peker oppover med ny kirke

KAs nye kartlegging viser at ryktene stemmer: Ny kirke styrker menighetslivet og gir positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet.
Les mer

Få søker om rentedekning – går glipp av millioner til kirkebygg

Regjeringen vil stimulere kommunen til å bruke en milliard på utbedring av kirkebygg i år, men søknadene om rentekompensasjon omfatter hittil bare en brøkdel av dette.
Les mer

Eksplosjon i bruk av vedlikeholdsstøtte etter KA-oppfordring

– Fellesråd kan går glipp av betydelige midler når de ikke søker om rentekompensasjon, advarte Randi Moskvil Letmolie i KA i sommer. Det ser ut til å ha fått fart på sakene.
Les mer

– Godt kirkebudsjett, men kirkebyggsatsingen uteblir

En stabil kommuneøkonomi er bra for lokalkirken, og Den norske kirke sentralt kommer også godt ut av statsbudsjettet. En tydelig satsing på bevaring av kirkebygg uteblir imidlertid fortsatt.
Les mer

Høring på endringer i plan- og bygningsloven

Felles uttalelse fra KA og Kirkerådet til Kommunal- og moderniseringsdepartementet 28.08.19.
Les mer

Se KAs arrangementer på Arendalsuka direkte

Hvordan kan kirkelige gravferdsforvaltning være en god løsning for alle? Og hvorfor bygge nye kirker?
Les mer

Rekordmange søknader om kirkesikringsmidler

Etter brannen i Notre-Dame er antall søknader om penger til brannsikring av norske kirker mangedoblet.
Les mer

Skal teste ut mobile kirkevedlikeholdsteam

Ved hjelp av verksteder på hjul og håndverkere i klatreseler kan et nytt prosjekt som KA er involvert i kunne gi raskere vedlikeholdshjelp til kirkene.
Les mer

80 deltok på ny kirkebyggkonferanse

«Denne konferansen har så spennende og variert innhold at den må bli obligatorisk for alle som har fagansvar for kirkebygg og gravplasser», konkluderer en av deltakerne på KAs nyskapning.
Les mer

Faser ut oljefyring i kirkene

I 2017 var det 25 kirker som fortsatt hadde fossilolje som varmekilde. Ved kommende årsskifte blir dette forbudt.
Les mer

KA bidrar med nyttige verktøy til Klimapilegrim

Hvordan påvirkes kirkene av klimaendringene? Hvordan påvirker kirkene miljøet? Alt dette finner du svar på i helt nytt ressursmateriale utarbeidet av KA.
Les mer

Bevilger 20 millioner ekstra til kirkesikring

Regjeringen dobler tilskuddet til bevaring og sikring av kirkebygg i 2019. Middelalderkirker med «stor betydning for nasjonen» skal prioriteres.
Les mer
1 - 20 av 22

Powered by Cornerstone