Støre-regjeringen fastholder det livssynsåpne samfunn

– Hurdalsplattformen gir positiv anerkjennelse til vår sektor og viser forståelse for den samfunnsmessige betydning den har, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Skuffet over manglende satsing på kirkebygg

Regjeringen kutter «Tilskot til freda og verneverdige kyrkjebygg» fra 60 til 20 millioner. – Vi setter vår lit til Sp og Ap, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.
Les mer

Dette er KAs prioriteringer de neste fire årene

Landsrådet vedtok strategiplan for 2021-2025.
Les mer

Ny veileder hjelper deg å unngå fellene når steinkirken skal fikses

Hastverksarbeid lønner seg sjelden når det er snakk om rehabilitering av gamle bygninger.
Les mer

Veileder for utleie og bruk av kirker og andre forsamlingslokaler

Svar på spørsmål om ansvarsforhold, avtaler og anvendelse av covid-19-forskriften.
Les mer

Jobber for å sikre verdifulle kirker

Her kan du sjekke hvor utsatt din kirke er for akutte naturskader.
Les mer

160 verneverdige kirker får støtte til brann- og klimasikring

Staten deler ut 70 millioner til nye elanlegg, nye ovner og utbedring av klimaskall.
Les mer

KA-prosjekt bidro til ny standard for brannsikring

Omfattende testing i dansk laboratorium ga kunnskap om brannsikring av voluminøse rom med høye trefasader.
Les mer

Naturfarer truer kirkens eiendommer – ny veileder kan hjelpe eierne

Sikring av kirkebygg og gravplasser mot naturkatastrofer kan være en komplisert affære. KAs nye veileder er et nyttig verktøy for å navigere i dette landskapet.
Les mer

Færre publikummere eller avlyst konsert i kirken: Slik håndterer dere leiekontrakten

Konsertarrangører kan søke stimuleringsmidler fra staten og dermed betale leie som om kirken var full.
Les mer

Deler ut millioner til elanlegg, nye ovner og klimaskall

Regjeringen har satt av 52 millioner til oppgradering av kulturhistorisk viktige kirker. Søknadsfrist er 21. desember.
Les mer

Ropstad om middelalderkirker: – Vi skal og må bruke milliarder i årene som kommer

Trosministeren mottok KA-rapport om middelalderkirker i stein. Lover «langsiktig, historisk satsing med sus over seg».
Les mer

Debatt: «Nå haster det med å redde kulturminnene»

Middelalderkirkene trenger 1,6 milliarder til vedlikehold og 500 millioner til sikring.  – Det trengs et skikkelig løft fram mot 2030, skriver Randi Moskvil Letmolie.
Les mer

Glad for mer penger til kirkevedlikehold

Regjeringen setter av 52 millioner til kulturhistorisk viktige kirker. I tillegg kan penger fra en ny pott på 2,5 milliarder brukes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg som fellesrådene forvalter.
Les mer

Solceller har gjort kirke selvforsynt med energi – nå vil KA ha på plass objektive kriterier

Prosjektet med solceller som erstatter skiferstein på taket til Strand kirke i Rogaland, har gitt nye erfaringer og kunnskap, konkluderer KA i fersk evalueringsrapport.
Les mer

Alle piler peker oppover med ny kirke

KAs nye kartlegging viser at ryktene stemmer: Ny kirke styrker menighetslivet og gir positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet.
Les mer

Statsbudsjettet: Forventer satsing på kirkelig og ideell sektor

– Det er viktig at staten bidrar aktivt til å remobilisere de mange viktige aktørene i sivilsamfunnet, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Deler ut mer penger til sikring av kirker

KA og Knif Trygghet Forsikring fortsetter å støtte brannsikring av kirker. Søknadstallet har eksplodert de siste to årene.
Les mer

Registrerer inventar og tilstand for alle kirker

Kirkekontroll 2021 pågår for fullt. KAs rådgivere sitter klare til å bistå lokale kirkeforvaltere gjennom hele sommeren.
Les mer

Kos deg med «Skatter fra kirkeloftet» i sommer

I juni og juli fyller KA baksiden i Vårt Land med historier om kirkeinventar. Du kan også lese tekstene på kirkesøk.no.
Les mer
1 - 20 av 61
1 2 3 4 Neste

Powered by Cornerstone