KA på Arendalsuka: Barnehager og energimerking

KA samarbeider i år med IKO, Diakonhjemmet, Virke og Fortidsminneforeningen.
Les mer

Kundene har fått tilbake 23 millioner på fire år

Så lenge de store brannene uteblir, kan KA Kirkeforsikring fortsette å tilbakebetale litt av premien til kundene. For 2022 er summen 3,4 millioner.
Les mer

38,9 millioner til kulturhistorisk viktige kirker

Riksantikvaren skal fordele midler til middelalderkirker i stein og listeførte kirker fra perioden 1851-1900. Søknadsfrist 9. juni.
Les mer

Her er KAs innspill til statsbudsjettet for 2024

Egen strømstøtteordning, penger til kirkebevaring, gjenåpning av rentekompensasjonsordningen og forutsigbart tilskudd til Kirkens SOS er noe av det som står på listen.
Les mer

Nå skal Kirkebyggdatabasen fornyes

Anskaffelsen av en ny løsning for Kirkebyggdatabasen er ute på Doffin. Et komplett system for forvaltning, drift og vedlikehold skal på plass.
Les mer

– Kulturminnevern må balanseres opp mot religionsfriheten

Loven må ikke medføre «vesentlige begrensninger i trossamfunnenes mulighet til å bruke byggene i tråd med byggets formål og identitet,» skriver KA i et innspill til kulturmiljølovutvalget.
Les mer

36 kirker får penger til klimavennlig belysning

I Lindesnes skal alle utvendig opplyste kirker få led-belysning. Kirkerådets klimakompensasjonsfond gir god drahjelp.
Les mer

Fikk millioner til grundigere kirkesjekk

Regjeringen har satt av fem millioner til forprosjektering av tiltak for middelalderkirker i stein. Disse 42 kirkene skal nå tilstandsvurderes.
Les mer

Strømsparing i og rundt kirken kan koste dyrt

Oppfordringen fra Knif Trygghet er klar: La utvendig belysning stå på og hold innetemperaturen på minst 10 grader.
Les mer

Overskudd fra forsikring gir bedre kirkesikring

82 kirker får nye sikringstiltak takket være overskudd i KA Kirkeforsikring. I Indre Østfold skal fire av tolv kirker nå få brannvarslingsanlegg.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2023:

Kutter 10 millioner i regjeringens kirkebyggsatsing

Regjeringen foreslo 50 millioner til kirkebygg i 2023. I den endelige budsjettavtalen er summen 40 millioner.
Les mer

Setter av en halv million til LED-lys på kirker

For første gang deles det ut penger fra Kirkerådets klimakompensasjonsfond. Søknadsfrist er 10. desember.
Les mer

Nytt nettsted hjelper deg med dyrebart inventar

Hva er viktig å tenke på ved vedlikehold av et tårnur? Hva slags skader kan et prosesjonskors få? Du finner svar på det nye nettstedet kirkeinventar.org.
Les mer

Julekonsert med høy strømpris? Gå i dialog med arrangøren

KAs råd er at inngåtte leieavtaler respekteres og at fellesrådet prøver å finne gode løsninger i samarbeid med konsertarrangøren.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2023:

Frykter kalde og stengte kirker i 2023

Strømstøtte til kirkene mangler i regjeringens budsjettforslag. – Vi må prioritere arenaer der folk kan møtes, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.
Les mer

Jobber sammen om bevaringsprogram for kirkebygg

Regjeringen har bedt Riksantikvaren utarbeide forslag til bevaringsprogram for kirker. KA og Kirkerådet er tungt involvert i arbeidet, som nådde en milepæl denne uken.
Les mer

Statlige midler til 42 middelalderkirker i stein

Riksantikvaren har fordelt 28,6 millioner til 48 prosjekter. – Det er godt å registrere at det er stor interesse blant kirkeeierne og at kvaliteten på søknadene er så høy, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.
Les mer

For første gang er landets kirkeskatter kartlagt

– Kunnskapen forplikter oss til å ta et tydelig ansvar for at disse skattene blir bevart for fremtiden, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.
Les mer

Ti år uten kirkebranner – kundene får 6 millioner tilbake

Heller ikke i fjor ble det meldt inn store brannskader til KA Kirkeforsikring. Dermed fortsetter forsikringsordningen å betale en del av premien tilbake til kundene.
Les mer

Alle steinkirkene samlet i én rapport

– Dokumentasjon på tilstand er et viktig hjelpemiddel for å få oversikt og for å kunne prioritere, sier kirkeverge Martin Stærk, som har ansvar for tre middelalderkirker i stein.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone