Ropstad om middelalderkirker: – Vi skal og må bruke milliarder i årene som kommer

Trosministeren mottok KA-rapport om middelalderkirker i stein. Lover «langsiktig, historisk satsing med sus over seg».
Les mer

Debatt: «Nå haster det med å redde kulturminnene»

Middelalderkirkene trenger 1,6 milliarder til vedlikehold og 500 millioner til sikring.  – Det trengs et skikkelig løft fram mot 2030, skriver Randi Moskvil Letmolie.
Les mer

Veileder for utleie og bruk av kirker og andre forsamlingslokaler

Svar på spørsmål om ansvarsforhold, avtaler og anvendelse av covid-19-forskriften.
Les mer

Hvem fortjener heder for sikring av kirker?

Du kan foreslå kandidater når KA Kirkeforsikring og Knif Trygghet for femte gang deler ut 25.000 kroner til et fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring av kirkebygg.
Les mer

Glad for mer penger til kirkevedlikehold

Regjeringen setter av 52 millioner til kulturhistorisk viktige kirker. I tillegg kan penger fra en ny pott på 2,5 milliarder brukes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg som fellesrådene forvalter.
Les mer

Solceller har gjort kirke selvforsynt med energi – nå vil KA ha på plass objektive kriterier

Prosjektet med solceller som erstatter skiferstein på taket til Strand kirke i Rogaland, har gitt nye erfaringer og kunnskap, konkluderer KA i fersk evalueringsrapport.
Les mer

Gravplass og nye kirkebygg skapte engasjement

Her kan du se sendingene fra KAs panelsamtaler på Kirkeskipet under Arendalsuka i opptak.
Les mer

Alle piler peker oppover med ny kirke

KAs nye kartlegging viser at ryktene stemmer: Ny kirke styrker menighetslivet og gir positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet.
Les mer

Få søker om rentedekning – går glipp av millioner til kirkebygg

Regjeringen vil stimulere kommunen til å bruke en milliard på utbedring av kirkebygg i år, men søknadene om rentekompensasjon omfatter hittil bare en brøkdel av dette.
Les mer

Kartlegger flom- og skredfare rundt kirker

Hovin kirke i Tinn er med i et prosjekt som skal sikre kulturhistorisk viktige kirker mot økende press fra naturkreftene.
Les mer

Kirkeeiere får tilbake 15 prosent av forsikringspremien

KA Kirkeforsikring deler ut 4,4 millioner kroner av fjorårets overskudd. Bergen kirkelige fellesråd skal bruke pengene på nye sikringstiltak.
Les mer

Stadig flere satser på kirkesikring

Etter Notre-Dame-brannen skjøt antall søknader om tilskudd til sikringstiltak i været. I år er pågangen enda større.
Les mer

Har forsket på folks forhold til kirker som brant

Ingrid Staurheim har analysert reaksjonene blant lokalbefolkningen etter to kirkebranner. Nå skal hun forsvare avhandlingen «Kirkebygg og identitet».
Les mer

Tar tak i problemene før de blir dyre

Ny takrenne til noen tusenlapper i stedet for ny murvegg til mange millioner. «Kirkevakten» i Asker kan bli en modell for raskt og effektivt vedlikehold av alle norske kirker.
Les mer

Gjennomfører tilstandsvurdering av 44 kirker i sommer

Bevaring av kulturhistorisk viktige kirker har stått høyt på Stortingets dagsorden i flere år. I sommer gjøres det første konkrete jobben.
Les mer

«Vi ber komiteen gi tydelig uttrykk for at påbegynte satsninger skal videreføres og trappes opp»

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs deltok onsdag i høring om nye mål i kulturmiljøpolitikken.
Les mer

Lyser ut anbud på tilstandsvurdering av 44 kirker

Nå går startskuddet for det konkrete arbeidet med satsing på kulturhistorisk viktige kirkebygg. Tre millioner er satt av til første fase.
Les mer

Renhold av kirker: Spørsmål og svar

KA mottar mange henvendelser om renhold i kirkene under den pågående coronaepidemien. Her kan dere lese de mest stilte spørsmålene – og svarene. Sist oppdatert 19.8.2020.
Les mer

Vaske kirken når gudstjenesten er avlyst? Dette må du passe på

KA og Riksantikvaren har utarbeidet råd for å unngå ødeleggelser ved rengjøring av kirkerom og inventar.
Les mer

Status for arbeidet med sikring av norske kirker

Bare 12 prosent av kirkene har installert slokkeanlegg.
Les mer
1 - 20 av 38

Powered by Cornerstone