Ledig stilling i KA: Databaserådgiver

Kirkebevaringsfondet er tidenes største kulturminnesatsning. Vi søker en databaserådgiver som skal være spesielt dedikert for programsekretariatet. Søknadsfrist 26. mai.
Les mer

Regjeringen sikrer utbytte til kirkebevaring fra OVF

Regjeringen har lagt fram et lovforslag som både ivaretar behovet for utbytte til kirkebevaring og samtidig hensyntar allmennhetens tilgang til ferdsel, jakt og fiske.
Les mer

Ber om økt statlig andel til prosjekter i bevaringsprogrammet

KA har levert høringsuttalelse til forskriften om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg.
Les mer

Ny eiendomsdatabase skal gjøre forvaltningen enklere

Den gamle Kirkebyggdatabasen er snart historie til fordel for en mer moderne løsning.
Les mer

Bevaringsprogrammet lansert. – En dag vi har sett frem til

– Vi ser fram til fortsatt å være en aktiv og konstruktiv bidragsyter, ikke minst til at bevaringsstrategiene kan lykkes lokalt, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

KA-sjefen inn i styret for Kirkebevaringsfondet

Marit Halvorsen Hougsnæs skal være med på å bestemme hvilke prosjekter som får midler innenfor bevaringsstrategien.
Les mer

Oppfordrer til deltakelse i høringen om bevaringsprogrammets tilskuddsordning

KA ønsker innspill om forskriften som skal regulere tildeling av midler fra Kirkebevaringsfondet før saken skal behandles av KAs styre 13. mars.
Les mer

Statsbudsjettet 2025: Nå har de fått KAs ønskeliste

Hovedorganisasjonen KA sendte nylig sine innspill til regjeringens budsjettarbeid.
Les mer

Vil styrke dialogen mellom byggenæringen og lokale kirkeeiere

NHO Byggenæringen og Hovedorganisasjonen KA inngår samarbeidsavtale for å sikre kompetent istandsetting av kirkene og bedre markedsmuligheter for byggenæringen.
Les mer
KOMPETANSEUTVIKLING:

Kirketjenerskolen er tilbake som e-læringsmoduler

Etter totalgjennomgang av innhold og pedagogikk er Kirketjenerskolen åpen for nye studenter.
Les mer

Nye krav til anskaffelser: Klima og miljø blir viktigere

Klima- og miljøhensyn skal nå telle minst 30 prosent.
Les mer

KA har valgt Vitec Plania som leverandør av ny eiendomsdatabase

Kirkebyggdatabasen skal over på ny plattform. Den nye Eiendomsdatabasen vil gi flere muligheter for kirkeeierne.
Les mer

Sikringsprisen til Flakstad kirkelige fellesråd. – Betyr utrolig mye

Har tatt tak i råteskader og drenering, renovert inventaret og installert varmestyring, brann-/innbruddsalarm og automatisk slokkeanlegg.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2024:

Bevaring av kirkebygg: – Ikke tid til hvileskjær

KA forventer at regjeringen øker bevilgningen til bevaring av kirkebygg, senest i revidert nasjonalbudsjett.
Les mer

Deler ut mer penger til kirkesikring

KA Kirkeforsikring fortsetter å støtte sikringstiltak. Hver kirke kan få inntil 80.000 kroner. Søknadsfrist er 1. november.
Les mer

Nå kan du foreslå kandidater til Sikringsprisen

Også i år deler KA Kirkeforsikring sammen med Knif Trygghet ut en pris til fellesråd som har utmerket seg i arbeidet med sikring.
Les mer
ARENDALSUKA 2023:

Hvilke energikrav skal gjelde for gamle kirkebygg?

Se opptak av arrangementet på Arendalsuka her.
Les mer

Nye skritt for bevaring av kirkene: Regjeringen oppretter bevaringsfond

– Vi er glade for at arbeidet med riggingen av bevaringsprogrammet nå skyter fart, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

KA på Arendalsuka: Barnehager og energimerking

KA samarbeider i år med IKO, Diakonhjemmet, Virke og Fortidsminneforeningen.
Les mer

Disse kirkene får tilskudd fra departementet

Deler ut 39 millioner fordelt på 37 kirker. Det kom inn 117 søknader.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste
Powered by Cornerstone