Kopiering (Kopinor-avtalen)

Kopinor og KA har inngått sentral avtale om kopiering i Den norske kirke for fireårsperioden 2009-2012. Avtalen gjør det tillatt for de fellesrådene som har sluttet seg til avtalen å kopiere fra beskyttet materiale, inkludert visning med projektor.

Digital kopiering

Avtalen omfatter også all digital kopiering til intern bruk i de enkelte kirkelige fellesråds virksomhet.
Videre er det tillatt å bruke kopier av salmer/tekster i gudstjenesteark flere ganger, f. eks ved påfølgende gudstjenester med samme opplegg knyttet til jul, påske og konfirmasjoner.
Fremstilling av permanente publikasjoner som sanghefter o.l. er ikke tillatt. 

Den norske kirke betalte i 2009 omlag kr 6 mill for bruk av kopier. Det var omtrent det samme som i 2008. Dette er en samlet vederlagssum som er fremkommet etter en statistisk undersøkelse i et representativt utvalg blant de rådene som er tilsluttet avtalen. Utgiften blir fordelt på fellesrådene der folketallet er fordelingsnøkkelen omtalt i §§ 25 og 26 i avtalen.

Forenkler lokalt arbeid

En sentral avtale fritar det enkelte fellesråd fra arbeid med åndsverkslovens begrensninger. Avtalen gir frihet for de kirkelige organene som er tilsluttet til å kunne foreta kopiering som er hensiktsmessig for den kirkelige virksomheten.

Ikke tilknyttet avtalen?

Noen av KAs medlemmer er fortsatt ikke tillknyttet avtalen. KA og Kopinor antar at dette er virksomheter som ikke bevisst gjør noe ulovlig, men som kanskje tror det er mulig å drive kirkelig virksomhet, gudstjenester, korvirksomhet, barne- og ungdomsarbeid med mer, uten å kopiere vederlagspliktig materiale. Tar man åndsverkloven på alvor, vil man fort merke at dette ikke er lett, ja egentlig umulig.

De som ikke er tilsluttet avtalen, kan gjøre det ved å sende et fullmaktsskjema til KA. Alle som har fått faktura om, og betalt vederlag tidligere, er tilsluttet avtalen, og trenger ikke sende ny fullmakt.

Powered by Cornerstone