Nettverk for kirkebyggforvaltere

KA drifter et nettverk for fagpersoner og kirkeverger innen kirkebyggforvaltning.

En av de mest spennende og krevende oppgavene som er lagt til de kirkelige fellesrådene er ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kirkebyggene.

Kirkene er eid av soknet og forvaltes av kirkelig fellesråd. I de minste fellesrådene er det oftest kirkevergen som har det daglige ansvaret for å sørge for vedlikehold av kirkebyggene, mens litt større fellesråd har eget teknisk personell som har det daglige ansvaret.

Rundt i Kirke-Norge finnes det mye god kunnskap om kirkebyggforvaltning, men felles for alle er at ingen kan alt – vi har alle bruk for hjelp og tips og råd for å kunne gjøre jobben vår bedre. Noen ting kan vi spørre KA eller teknisk avdeling i kommunen om, men noen ting er det vi som har skoen på som kan best. Nettverk for kirkebyggforvaltere ble startet slik at vi kan øke kompetansen vår gjennom å dele erfaringer, drøfte felles utfordringer og diskutere aktuelle saker av felles interesse.

Nettverket ble etablert i 2017, men har ennå ikke funnet sin endelige form. En styringsgruppe har hatt ansvaret for organisering, med KA som sekretariat. Frem til pandemien stanset oss, hadde vi samlinger én til to ganger årlig, med faglige foredrag, erfaringsutveksling m.m. De små samtalene rundt bordene er gjerne minst like viktige som foredragene.

Nettverket har samlinger hver høst, og i 2022 finner denne sted på Geilo 17.-18. oktober. I tillegg arrangerer KA en Kirkebygg- og gravplasskonferanse hver vår.

Du blir med i nettverket helt uforpliktende ved å melde deg på nyhetsbrevet (ikke det samme som ukentlig nyhetsbrev/medlemsinfo fra KA). Skriv inn e-postadresse og navn under og trykk "Meld meg på".

Powered by Cornerstone