Nettverk for kirkebyggforvaltere

KA drifter et nettverk for fagpersoner og kirkeverger innen kirkebyggforvaltning.

En av de mest spennende og krevende oppgavene som er lagt til de kirkelige fellesrådene er ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU) av kirkebyggene.

Kirkene er eid av soknet og forvaltes av kirkelig fellesråd. I de minste fellesrådene er det oftest kirkevergen som har det daglige ansvaret for å sørge for vedlikehold av kirkebyggene, mens litt større fellesråd har eget teknisk personell som har det daglige ansvaret.

Rundt i Kirke-Norge finnes det mye god kunnskap om kirkebyggforvaltning, men felles for alle er at ingen kan alt – vi har alle bruk for hjelp og tips og råd for å kunne gjøre jobben vår bedre. Noe kan vi spørre KA eller teknisk avdeling i kommunen om, men noen ting er det vi som har skoen på som kan best.

Dele erfaring og øke kompetansen

Nettverk for kirkebyggforvaltere ble startet slik at vi kan øke kompetansen vår gjennom å dele erfaringer, drøfte felles utfordringer og diskutere aktuelle saker av felles interesse.

Nettverket har samling hver høst, og i 2024 finner denne sted i Stavanger 25. - 26. september.

Meld deg på nettverkets nyhetsbrev (se nederst på denne siden) for å få informasjon om samlinger, webinar og andre tiltak.

Styringsgruppe

Nettverket ble etablert i 2017, men har ennå ikke funnet sin endelige form. En styringsgruppe har hatt ansvaret for organisering, med KA som sekretariat.

Styringsgruppa består av Arne Tveit (Bergen, leder), Petter Norberg (Arendal), Jan Ivar Andreassen (Halden) og Svein Kåre Johansen (Horten).

Uforpliktende medlemskap

Du blir med i nettverket helt uforpliktende ved å melde deg på nyhetsbrevet (ikke det samme som ukentlig nyhetsbrev/medlemsinfo fra KA). Skriv inn e-postadresse og navn under og trykk "Meld meg på".

Powered by Cornerstone