SENDER UNNTAKSFORSLAG TIL STORTINGET:

Nytt steg mot tryggere rammer for menighetsbarnehagene

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap). Bildet er tatt under partiets landsmøte i mai 2023. Foto: Erlend C. L. Birkeland/Arbeiderpartiet/CC BY-ND 2.0 DEED
Publisert: 05/04/2024
Regjeringen legger fram for Stortinget forslag om å gi barnehager eid av sokn i Den norske kirke unntak fra kravet om at hver barnehage må være et selvstendig rettssubjekt.

– Vi er svært glade for at dette endelig ser ut til å komme i orden, sier direktør for politikk, ledelse og innovasjon i KA, Jens A. Bjelland.

– Dette har vært et krevende arbeid, men jeg vil gi regjeringen ros for å ha lyttet til våre innspill og laget et unntak.

Gav løfte fra Stortingets talerstol

Det var i 2022 at regjeringen foreslo å innføre et krav om at hver private barnehage i Norge måtte organiseres som en selvstendig virksomhet. Dette ville medført at landets menighetsbarnehager måtte skilles ut fra soknet og bli egne aksjeselskaper eller stiftelser. Det ville også ført til at de ansatte kunne mistet dagens pensjonsordning. Loven ble innført fra 1. januar 2023 til store protester fra hele ideell sektor.

Etter mye arbeid fra både KA og barnehagene, tok saken en positiv vending i februar 2023. Da lovet daværende kunnskapsminister Tonje Brenna fra Stortingets talerstol at barnehager eid av sokn i Den norske kirke ville få unntak fra kravet. 1. november sendte regjeringen ut et lovforslag på høring, som inkluderte dette unntaket. I høringen var unntaket utvidet til også å inkludere åpne barnehager.

Sender forslaget til Stortinget

Mye i lovforslaget har blitt kritisert, men unntaket for menighetsbarnehager og åpne barnehager har møtt stor forståelse.

Nå sender regjeringen forslag til Stortinget om at «departementet kan gi forskrift om unntak i særlige tilfeller fra kravet om at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.» Det er i dette unntaket for barnehager eid av sokn i Den norske kirke ligger. Stortinget vil behandle saken før sommeren.

Ønsker lovfesting av unntak

Jens A. Bjelland i KA sier at selv om unntaket er kjærkomment, kunne det favnet bredere:

– Vårt utgangspunkt har hele tiden vært at vi mener alle ideelt drevne barnehager bør få unntak fra dette kravet. Vi mener også at kravet bør stadfestes i barnehageloven, og ikke kun i forskrift, sier han.

– Samtidig er vi positive til at det åpnes for at departementet kan gi unntak også til andre barnehager i særskilte tilfeller. Vi håper de ikke vil praktisere det for strengt.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone