Kirkelederkonferansen

Kirkelederkonferansen (tidligere Høstkonferansen) samler ledere fra begge arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke og fra organisasjonene.

Kirkelederkonferansen het Høstkonferansen fram til og med 2018. Konferansen ble opprinnelig avholdt i partallsår, men på grunn av koronapandemien måtte 2020-utgaven utsettes i ett år.

Konferansen ble arrangert under navnet Kirkelederkonferansen 1.-2. november 2021 på Gardermoen og 30.-31. oktober 2023 i Lillestrøm.

Powered by Cornerstone