Kirkelederkonferansen

Kirkelederkonferansen (tidligere Høstkonferansen) samler ledere fra begge arbeidsgiverlinjer i Den norske kirke og fra organisasjonene.

Konferansen går over to dager annethvert år og er den viktigste møteplassen for KAs medlemmer. Konferansen ble arrangert 1.-2. november 2021 på Gardermoen.

Tidspunkt for ny konferanse vil bli annonsert i KAs nyhetsbrev og våre øvrige kanaler.

Powered by Cornerstone