PBL-medlemskap gjennom KA

Barnehager som er medlem i KA får medlemskap i Private Barnehagers Landsforbund uten ekstra kostnad.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon med mer enn 2.100 medlemsbarnehager. Gjennom en avtale mellom KA og PBL får KAs barnehagemedlemmer tale-, forslags- og stemmerett på PBLs landsmøte på linje med PBLs øvrige medlemmer. En slik samarbeidsavtale ble inngått første gang i 2008, og avtalen ble fornyet og oppdatert i 2021.

KAs barnehagemedlemmer har full tilgang på KAs medlemstilbud, herunder rådgivning mv når det gjelder arbeidsgiver- og tariffspørsmål. Avtalen gir barnehagene i tillegg tilgang på PBLs medlemstilbud, med unntak av PBLs arbeidsgiverrådgivning. PBL har spesialkompetanse på barnehagedrift og det som følger i form av lover, forskrifter og regler. PBL yter bistand og rådgivning overfor barnehagene om alle forhold som har med drift å gjøre. PBL gir barnehagene personlig hjelp over telefon og e-post, og tilbyr konferanser, medlemsmøter og et bredt spekter av kurs.

Avtalen mellom KA og PBL innebærer at PBL vil kunne fremme private barnehagers interesser, også på vegne barnehager som er medlem i KA.

KA vil fortsatt opptre som interesseorganisasjon for barnehagene som omfattes av avtalen på bl.a. følgende områder:

 • Barnehagens forhold til kirkelig lovgivning og andre spesifikt kirkelige/livssynsmessige forhold
 • Saker vedrørende barnehagenes verdigrunnlag og livssynsmessige forankring
 • Spørsmål som berører kirkelige eiendomsforhold

Medlemskap i PBL innebærer blant annet:

 • Tilgang til råd om barnehagedrift
 • Tilgang på juridisk rådgivning
 • Tilgang på barnehagefaglig rådgivning
 • Hjelp med kontroll av tilskudd
 • Passordbeskyttet tilgang på pbl.no.
 • Rabattavtaler
 • Mulighet for deltakelse på kurs og konferanser
 • Tale-, forslags- og stemmerett på PBLs landsmøte

Se full oversikt hos PBL

Powered by Cornerstone