Medlemskap i PBL

Barnehager som er medlem i KA får interessemedlemskap i Private Barnehagers Landsforbund uten ekstra kostnad.

Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon med mer enn 1.900 medlemsbarnehager. Gjennom en avtale mellom KA og PBL får KAs barnehagemedlemmer tale-, forslags- og stemmerett på PBLs landsmøte på linje med PBLs øvrige medlemmer. 
 
PBL har spesialkompetanse på barnehagedrift og det som følger i form av lover, forskrifter og regler. PBL yter bistand og rådgivning overfor barnehagene om alle forhold som har med drift å gjøre. PBL gir barnehagene personlig hjelp over telefon og e-post, og tilbyr konferanser, medlemsmøter og et bredt spekter av kurs.

Avtalen mellom KA og PBL innebærer at PBL vil kunne fremme private barnehagers interesser, også på vegne barnehager som er medlem i KA. KA vil fortsatt opptre som interesseorganisasjon for barnehagene som omfattes av avtalen på følgende områder: 

  • Barnehagens forhold til kirkelig lovgivning og andre spesifikt kirkelige forhold 
  • Saker vedrørende barnehagenes verdigrunnlag og kirkelige forankring 
  • Spørsmål som berører kirkelige eiendomsforhold 

Hva innebærer medlemskap i PBL? 

  • Passordbeskyttet tilgang på pbl.no.
  • Gratis abonnement på magasinet barnehage.no. 
  • Markedsføring av barnehagen på www.barnehage.no. 
  • Medlemsfordeler på innkjøp, forsikring, kurs med mer.

Powered by Cornerstone