Forsikring

KA har siden 1997 inngått avtale om ansvars- og ulykkesforsikring på vegne av Den norske kirke som fellesråd kan velge å slutte seg til. De som i utgangspunktet er dekket under disse forsikringene er deltagere, frivillige og besøkende i Den norske kirkes virksomhet. Det vil si arrangementer o.l. som arrangeres av menighetsråd, fellesråd eller prest. Kirkerådet dekker 1/3 av kostnadene til ansvars- og ulykkesforsikringen, mens resten blir fordelt på fellesråd og ettsogns menighetsråd etter innbyggertall. Hvert år sendes det ut et rundskriv om ordningen. Vær oppmerksom på at denne forsikringen gjelder for frivillige, ikke for ansatte. 

KA Kirkebyggforsikring er en forsikringsordning for kirkebygg som KA samarbeider med KNIF Trygghet forsikring AS om. Ca 70% av kirkebyggene er forsikret her. De resterende er forsikret i KLP. Vanlige anbudsregler gjelder når kirkebygg skal forsikres.

KA bistår medlemmene i spørsmål om blant annet forsikringenes dekningsomfang, og andre forhold som medlemmene har behov for svar på når det gjelder forsikring.

Powered by Cornerstone