Kirken blant de beste på meningsfull jobbhverdag

95 prosent av de ansatte i Den norske kirke opplever arbeidshverdagen som meningsfull. Andelen er svært høy sammenlignet med norsk arbeidsliv generelt.
Les mer

Endringer i arbeidsmiljøloven fra nyttår

Flere virksomheter får krav på seg til å ha verneombud og arbeidsmiljøutvalg. «Fireårsregelen» for fast ansettelse etter midlertidig arbeid blir til en treårsregel.
Les mer

Ansettelser i Den norske kirke: Offentlige søkerlister og partsinnsyn

Her er felles anbefalinger fra KA og Kirkerådet om offentlige søkerlister og partsinnsyn ved ansettelser i Den norske kirke.
Les mer

Viste fram kirken på lokal yrkesmesse – med KA-hjelp

Midler fra KA kom til nytte da Indre Østfold kirkelige fellesråd ville profilere kirken som arbeidsplass.
Les mer

Debatt: «Menighetene ønsker kompetente kirkemusikere»

Creo hevder at arbeidsgiverne i Den norske kirke mener at «alle kan drive med musikk». Det er fjernt fra det inntrykket vi sitter med, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

«Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid»

Målet om flest mulig arbeidstakere på heltid er tatt inn i loven, men det betyr ikke forbud mot deltidsansettelser.
Les mer

– Uklarhet om ansvar skaper konflikter i arbeidslivet

KA deltok i stortingshøring om endringer i arbeidsmiljøloven onsdag.
Les mer

Trang økonomi? Dette må dere huske på i spareprosessen

Hovedavtalen gir viktige føringer, blant annet for involvering av tillitsvalgte og øvrige ansatte.
Les mer

Slik kan kirkelig sektor bidra til integreringen

Integreringen av ukrainske flyktninger vil påvirke KAs medlemsvirksomheter. Les våre tips og råd, og se webinar i opptak.
Les mer

Ukraina-flyktningene: – Et samlet arbeidsliv står klart!

– Kirkesamfunnene er viktige integreringsarenaer, også som arbeidsplasser, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Nye koronatiltak: Her er KAs råd

Arbeidsgivere må igjen forholde seg til endring av vaktplaner, karantene og sykepenger, syke barn og reduserte åpningstider og til spørsmål rundt hjemmekontor.
Les mer

Enige om ny og grønnere hovedavtale på KA-sektoren

Forpliktelsen til å jobbe mot klimakrisen gjennomsyrer den nye hovedavtalen. Likestillingsprofilen er også skjerpet.
Les mer

Høyt engasjement for meningsfulle jobber

71 prosent av de ansatte i Den norske kirke har svart på undersøkelsen om hvordan de har det på jobb.
Les mer

Om ansattes medvirkning i digitale produksjoner

KA har fått en del spørsmål om ansatte kan pålegges å delta i gudstjenester og kirkelige handlinger som overføres digitalt og om det eventuelt kan kreves særskilt godtgjøring for dette.
Les mer

– Viktig kunnskap som krever oppfølging

Kirkerådet har kartlagt arbeidsmiljøet for kvinnelige prester.
Les mer

Korona-FAQ: Spørsmål og svar for arbeidsgivere

Se de mest stilte spørsmålene – og svarene – til KA om korona og arbeidsforholdet.
Les mer

KA er klare til å svare på spørsmål: – Pandemien stiller krav om raske beslutninger

KA har helt siden nedstengingen i mars 2020 hatt en aktiv rolle i veiledningen av menighetenes håndtering rundt korona.
Les mer

6 tips til deg som leder en sliten stab

Kjenner du at koronatrøttheten preger staben? Her er våre tips for å holde motet og håpet oppe mens unntakstilstanden fortsatt pågår.
Les mer

– Stressende å leve i grenseland mellom innenforskap og utenforskap

Ny rapport viser at LHBT-personer opplever større arbeidsmiljøutfordringer enn andre ansatte i Den norske kirke.
Les mer

Nå får alle dekket utgifter til liturgiske klær

Etter forslag fra KA og fagforeningene har Kirkerådet bestemt at vigslede medarbeidere i fellesråd/menighetsråd får refundert utlegg til liturgiske klær.
Les mer
1 - 20 av 64
1 2 3 4 Neste
Powered by Cornerstone