Høyt engasjement for meningsfulle jobber

71 prosent av de ansatte i Den norske kirke har svart på undersøkelsen om hvordan de har det på jobb.
Les mer

Dette er KAs prioriteringer de neste fire årene

Landsrådet vedtok strategiplan for 2021-2025.
Les mer

Om ansattes medvirkning i digitale produksjoner

KA har fått en del spørsmål om ansatte kan pålegges å delta i gudstjenester og kirkelige handlinger som overføres digitalt og om det eventuelt kan kreves særskilt godtgjøring for dette.
Les mer

– Viktig kunnskap som krever oppfølging

Kirkerådet har kartlagt arbeidsmiljøet for kvinnelige prester.
Les mer

Korona-FAQ: Spørsmål og svar for arbeidsgivere

Se de mest stilte spørsmålene – og svarene – til KA om korona og arbeidsforholdet.
Les mer

KA er klare til å svare på spørsmål: – Pandemien stiller krav om raske beslutninger

KA har helt siden nedstengingen i mars 2020 hatt en aktiv rolle i veiledningen av menighetenes håndtering rundt korona.
Les mer

6 tips til deg som leder en sliten stab

Kjenner du at koronatrøttheten preger staben? Her er våre tips for å holde motet og håpet oppe mens unntakstilstanden fortsatt pågår.
Les mer

Kronikk: «LHBT-rapport krever økt innsats fra arbeidsgiver»

«Som arbeidsgiverorganisasjon vil KA fortsatt bidra med ressurser og kompetanse i arbeidet mot diskriminering», skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs i en kronikk.
Les mer

– Stressende å leve i grenseland mellom innenforskap og utenforskap

Ny rapport viser at LHBT-personer opplever større arbeidsmiljøutfordringer enn andre ansatte i Den norske kirke.
Les mer

Nå får alle dekket utgifter til liturgiske klær

Etter forslag fra KA og fagforeningene har Kirkerådet bestemt at vigslede medarbeidere i fellesråd/menighetsråd får refundert utlegg til liturgiske klær.
Les mer

Lønnsoppgjøret i kirken: Lite penger å fordele

Rammen for lønnsjusteringer på kirkelig sektor er meget begrenset i år. – Viktigere enn noen gang å følge frontfaget også for kirkelig sektor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Bispemøtet avviser reservasjonsrett mot samarbeid

– Ved å fastholde likestilling mellom kvinner og menn som kirkens offisielle syn også når det gjelder prestetjenesten, er spørsmålet om reservasjonsrett samtidig også rettslig avklart, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Slik kan sjelesorg og samtaler starte opp igjen

Smittevernveilederen for sjelesorg og andre samtaler i kirkelige lokaler er klar.
Les mer

Permittering lite aktuelt i Den norske kirke

KA oppfordrer arbeidsgivere til å samarbeide med tillitsvalgte og arbeidstakere for å finne alternative arbeidsoppgaver og andre løsninger før permittering vurderes. Sist oppdatert 24.03.2020
Les mer

Koronaråd til deg som er arbeidsgiver

Hvordan håndtere ulike arbeidsgiverspørsmål knyttet til koronapandemien. Sist oppdatert 13.03.2020.
Les mer

Nå avvikles smittevernveilederen

Alle arrangementer og aktiviteter i Den norske kirke kan gjennomføres som før pandemien.
Les mer

Nasjonal medarbeiderundersøkelse i Den norske kirke

Sendes ut i slutten av september. KA, Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Nettverk for kirkelige fellesråd utgjør styringsgruppen.
Les mer

Til arbeidstakerne på KA-sektoren: Gratulerer med 1. mai!

Et organisert arbeidsliv er et gode også for kirkelig, ideell sektor, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Ingen økning i meldte overgrep og trakassering i Den norske kirke

I perioden 2018-2019 ble det meldt inn 16 saker der kirkelige ansatte var anklaget for overgrep eller trakassering som rammes av lov. Stadig flere virksomheter har beredskapsplan på området.
Les mer

Dette må du vite før du nedbemanner

Lovverket stiller tydelige krav til når nedbemanning kan gjøres, og det er ikke et verktøy for å bli kvitt brysomme ansatte. I september lanserer KA nettkurs, rundskriv og maler til hjelp i slike prosesser.
Les mer
1 - 20 av 43

Powered by Cornerstone