Ingen økning i meldte overgrep og trakassering i Den norske kirke

I perioden 2018-2019 ble det meldt inn 16 saker der kirkelige ansatte var anklaget for overgrep eller trakassering som rammes av lov. Stadig flere virksomheter har beredskapsplan på området.
Les mer

Dette må du vite før du nedbemanner

Lovverket stiller tydelige krav til når nedbemanning kan gjøres, og det er ikke et verktøy for å bli kvitt brysomme ansatte. I september lanserer KA nettkurs, rundskriv og maler til hjelp i slike prosesser.
Les mer

Ny samlet smittevernveileder for Den norske kirke

Nå er alle smittevernveilederne samlet i en ny, som er oppdatert med de siste oppmykningene fra myndighetene.
Les mer

Slik kan sjelesorg og samtaler starte opp igjen

Smittevernveilederen for sjelesorg og andre samtaler i kirkelige lokaler er klar.
Les mer

Involvering av tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg ved gjenåpning

Gode prosesser lokalt vil bidra til at gjenåpningen oppleves trygg, ikke bare for de ansatte, men også for publikum.
Les mer

Kartlegger overgrep, trakassering og grenseoverskridende adferd

For sjette gang kartlegger KA og Kirkerådet innrapporterte seksuelle overgrep, grenseoverskridende adferd og seksuell trakassering begått i rammen av kirkelig arbeid.
Les mer

Slik fyller dere arbeidsdagen når alt er avlyst

Har mange av de vanlige arbeidsoppgavene falt bort? Her er våre tips til hvordan dere kan bruke tiden til noe meningsfylt.
Les mer

Korona-FAQ: Spørsmål og svar for arbeidsgivere

KAs arbeidsgiveravdeling får mange henvendelser knyttet til stengte skoler og barnehager, sykepenger, karantene, feriereiser og mye annet. Se de mest stilte spørsmålene – og svarene – her. Sist oppdatert 11.06.2020.
Les mer

Permittering lite aktuelt i Den norske kirke

KA oppfordrer arbeidsgivere til å samarbeide med tillitsvalgte og arbeidstakere for å finne alternative arbeidsoppgaver og andre løsninger før permittering vurderes. Sist oppdatert 24.03.2020
Les mer

Koronaråd til deg som er arbeidsgiver

Hvordan håndtere ulike arbeidsgiverspørsmål knyttet til koronapandemien. Sist oppdatert 13.03.2020.
Les mer

Søker barnehager til digitale workshops om inkluderende arbeidsliv

– Jeg vil oppmuntre barnehager i KA til å bli med på dette, sier forhandlingsleder Marianne Liaklev.
Les mer

Smittevernveileder: Kirkemusikk og kulturarrangement i Den norske kirke

Omfatter korøvelser, konserter og andre kulturarrangement, publikumsåpne kirker og omvisninger i kirkebygget.
Les mer

Dette må dere huske på i årets ferieplanlegging

Koronapandemien gjør de kommende månedene uforutsigbare, både for virksomheter og de ansatte. Nå er det viktig med god og åpen dialog.
Les mer

Husk å gå gjennom arbeidsplanene før påsken

KA oppfordrer alle til gjennomgang av arbeidskraftbehovet snarest mulig for å eventuelt justere arbeidsplanene etter behovet.
Les mer

«Vi står sammen om et felles løft for å løse oppgavene»

– Vi er imponerte og stolte av arbeidet som gjøres og understreker at raushet og gode prosesser lokalt nå er viktig for å skape trygghet i en krevende tid, skriver partene på KA-sektoren i en felles uttalelse.
Les mer

Slik jobber dere effektivt når alle sitter hjemme

Hjemmekontor er plutselig normalen på mange arbeidsplasser. Heldigvis finnes det mange gode og enkle verktøy som gjør at samarbeidet fortsatt glir fint.
Les mer

Staten letter korona-byrden for arbeidsgivere

Arbeidsgiver betaler lønn kun de tre første dagene av sykmelding og av sykt-barn-dager.
Les mer

Vaske kirken når gudstjenesten er avlyst? Dette må du passe på

KA og Riksantikvaren har utarbeidet råd for å unngå ødeleggelser ved rengjøring av kirkerom og inventar.
Les mer

Koronapandemiens betydning for kirkens oppsøkende virksomhet

Både arrangementer i kirkens lokaler og oppsøkende virksomhet, som institusjonsbesøk, soknebud og andre besøk i private hjem, berøres av koronaviruset.
Les mer

Jobber for et bedre arbeidsliv i barnehagen

KAs Marianne Liaklev og Linn Maria Kierulf er med når partene i arbeidslivet tar et krafttak for mindre sykefravær og lengre yrkesløp i barnehagen.
Les mer
1 - 20 av 30

Powered by Cornerstone