KA-sjefen inn i styret for Kirkebevaringsfondet

Styremedlemmene i det nye Kirkebevaringsfondet sammen med representanter for regjeringen etter lanseringen av bevaringsstrategien onsdag formiddag. F.v. preses Olav Fykse Tveit (styreleder), styremedlem Jan Rune Fagermoen (Kirkerådet), styremedlem Turid Kolstadløkken (Riksantikvaren), styremedlem Marit Halvorsen Hougsnæs (Hovedorganisasjonen KA), finansminister Trygve Slagsvold Vedum, statssekretær Ragnhild Sjoner Syrstad (Klima- og miljødepartementet) og barne- og familieminister Kjersti Toppe. Foto: KA
Publisert: 21/02/2024
Marit Halvorsen Hougsnæs skal være med på å bestemme hvilke prosjekter som får midler innenfor bevaringsstrategien.

Et programstyre skal utarbeide nærmere planer for bevaringsstrategiens fire innsatsområder og stå ansvarlig for tildeling av søknader om midler til istandsetting, sikring og konservering av kulturhistorisk verdifulle kirkebygg. Administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA, Marit Halvorsen Hougsnæs, er ett av seks styremedlemmer.

– Jeg skal jeg gjøre mitt for at bevaringsprogrammet kan bli det felles krafttaket som trengs og som kan lykkes lokalt. Det skal jeg gjøre sammen med vår dedikerte kirkebyggavdeling og i tett kontakt med fellesrådene og Norges kirkevergelag, samarbeidsparter som NHO Byggenæringen og en rekke andre gode hjelpere, sier hun.

– Tror at vi kan lykkes

Hougsnæs satt i styringsgruppen som jobbet med innretning på bevaringsprogram til departementet. Denne gruppen leverte sine anbefalinger til Barne- og familiedepartementet høsten 2022.

– Med den strategien som er lansert i dag og som bygger opp under lokal kirkeeier med kirkevergen som lokalt ankerfeste og hjørnestein, og med en forpliktende samfinansieringsordning med kommunene og faglige støttefunksjoner gjennom et bredt forankret nasjonalt samarbeid mellom Barne- og familiedepartementet, Riksantikvaren og Den norske kirke, har jeg stor tro på at bevaringsprogrammet kan lykkes, sier hun.

– Troen er blitt styrket av en prosess som har vist at det er mulig å enes om kirkebyggenes store betydning «som kilder til tro og kunnskap og grunnlag for opplevelse, engasjement og innsikt» som overordnet samfunnsmål, som det heter i rapporten.

Seks medlemmer i programstyret

Dette er programstyret for Kirkebevaringsfondet:

  • Olav Fykse Tveit (leder), preses i Den norske kirke
  • Jan Rune Fagermoen, assisterende direktør og avdelingsdirektør i Kirkerådet
  • Marit Halvorsen Hougsnæs, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen KA
  • Turid Kolstadløkken, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren
  • Astrid Nesbø, avdelingsdirektør hos Riksantikvaren
  • Ingeborg Magerøy, seksjonssjef hos Riksantikvaren
Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone