Slik forløp tariffoppgjøret 2018

I slutten av juni ble det brudd i tarifforhandlingene i Den norske kirke. KA møtte 12 av 22 fagforeninger hos Riksmekleren 18. september, og det ble oppnådd enighet. Uravstemningen endte med godkjenning av forhandlingsresultatet.

April/mai: Som en viktig del av forberedelsene til oppgjøret arrangerte KA arbeidsgiverkonferanser i alle bispedømmer for organer i Den norske kirke og for organisasjonsmedlemmene i Oslo, særlig med tanke på å få signaler fra medlemmene til bruk inn i forhandlingene.

8. juni: Oppstart i forhandlingene om ny hovedtariffavtale for organisasjonsmedlemmer. Dette oppgjøret ble etter hvert satt på vent i påvente av en konklusjon i oppgjøret om ny hovedtariffavtale for organer i Den norske kirke.

11. juni: Oppstart i forhandlingene om ny hovedtariffavtale for organer i Den norske kirke. Forhandlingene var ment å være ferdig senest 21. juni.

22. juni: Enighet om en pause i ovennevnte forhandlinger.

29. juni: 12 av 22 arbeidstakerorganisasjoner i Den norske kirke brøt forhandlingene med KA. Arbeidstakerorganisasjonene orienterte samtidig om at de ville vente til over sommerferien med å melde såkalt plassoppsigelse til Riksmekleren.

5. juli: KA publiserte et rundskriv om forhandlingsbruddet.

21. august: KA publiserte informasjon om mekling og streikeforberedelser

27. august: KA publiserte spørsmål og svar (FAQ) om brudd, mekling og streik

5. september: Forberedende møter hos Riksmekleren.

14. september: Siste frist for fagforeningene til å melde plassfratredelse for arbeidstakere som eventuelt går i streik fra 19. september dersom meklingen ikke fører frem.

18. september kl. 10: KA møtte de 12 fagforeningene som gikk i brudd før sommeren til mekling hos Riksmekleren. Halvannen time etter fristen, som var ved midatt, ble meklingen avsluttet med enighet.

18. oktober: Uravstemningen ble avsluttet, og resultatet var at forhandlingsresultatet fra meklingen ble godkjent.

Nærmere informasjon om innholdet i forhandlingsresultatet finner du her.

I menyen til høyre finner du diverse dokumenter knyttet til årets tariffoppgjør.

Powered by Cornerstone