Høringsnotat til statsbudsjett for 2023 (Utdannings- og forskningskomiteen)

Notat til Utdannings- og forskningskomiteen 12. oktober 2022.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2023 (Familie- og kulturkomiteen)

Notat til Familie- og kulturkomiteen 11. oktober 2022.
Les mer

Høringsnotat til Prop. 142 S (2021-2022)

Notat til finanskomiteen om økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv. 11. oktober 2022.
Les mer

Innspill til høring om Prop 82 L (2021-2022): Endringer i barnehageloven

Høringsinnspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité 2. mai 2022.
Les mer

Høringsvar til forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid

Høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 19. april 2022.
Les mer

Høringssvar til representantforslag om profittfrie barnehager

Høringssvar til Stortingets utdannings- og forskningskomité 5. januar 2022.
Les mer

Høringssvar til NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet 1. november 2021.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2022 (Kommunal- og forvaltningskomiteen)

Notat til Kommunal- og forvaltningskomiteen 22. oktober 2021.
Les mer

Høringsuttalelse om kirkelig organisering

«En levende lokalkirke» – Høringssvar til Kirkerådet 21. oktober 2021.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2022 (Utdannings- og forskningskomiteen)

Notat til Utdannings- og forskningskomiteen 21. oktober 2021.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2022 (Familie- og kulturkomiteen)

Notat til Familie- og kulturkomiteen 20. oktober 2021.
Les mer

Endringer i gravplasslova og gravplassforskrifta

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 1. oktober 2021.
Les mer

Storberget-utvalgets rapport «Du er henta!»

Høringsvar til Kunnskapsdepartementet 23. september 2021.
Les mer

NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – Koronakommisjonens rapport

Høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementet 17. juni 2021.
Les mer

Strategi for Den norske kirke 2022-2025 

Høringsinnspill til Kirkerådet 8. februar 2021.
Les mer

Forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 1. februar 2021.
Les mer
1 - 20 av 64
1 2 3 4 Neste

Powered by Cornerstone