Høringsuttalelse om forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement

Høringsuttalelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. september 2023.
Les mer

Høringsinnspill om Prop 55 L (2022-2023), endringer i gravplassloven

Felles høringsinnspill fra KA og Kirkerådet til Stortingets familie- og kulturkomité 12. april 2023.
Les mer

Høringsuttalelse fra KA om 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn

Høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet 24. mars 2023.
Les mer

Høringssvar – vektlegging av samlivsform

Høringssvar til Kirkerådet 10. mars 2023.
Les mer

Innspill til statsbudsjettet for 2024 (BFD)

Innspillsnotat til Barne- og familiedepartementet 2. mars 2023.
Les mer

Innspill til statsbudsjettet for 2024 (HOD)

Innspillsnotat til Helse- og omsorgsdepartementet 1. mars 2023.
Les mer

Innspill om ny kulturmiljølov

Innspill til utvalget skal utarbeide forslag til ny kulturmiljølov til erstatning for dagens kulturminnelov, 1. februar 2023.
Les mer

Høringsinnspill til endringer i arbeidsmiljøloven mv Prop. 14 L (2022-2023)

Høringsinnspill til Stortingets arbeids- og sosialkomité 20. desember 2022.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2023 (Utdannings- og forskningskomiteen)

Notat til Utdannings- og forskningskomiteen 12. oktober 2022.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2023 (Familie- og kulturkomiteen)

Notat til Familie- og kulturkomiteen 11. oktober 2022.
Les mer

Høringsnotat til Prop. 142 S (2021-2022)

Notat til finanskomiteen om økonomiske tiltak i møte med krigen i Ukraina og ekstraordinære strømutgifter mv. 11. oktober 2022.
Les mer

Innspill til høring om Prop 82 L (2021-2022): Endringer i barnehageloven

Høringsinnspill til Stortingets utdannings- og forskningskomité 2. mai 2022.
Les mer

Høringsvar til forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - styrking av retten til heltid

Høringssvar til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 19. april 2022.
Les mer

Høringssvar til representantforslag om profittfrie barnehager

Høringssvar til Stortingets utdannings- og forskningskomité 5. januar 2022.
Les mer
1 - 20 av 76
1 2 3 4 Neste

Powered by Cornerstone