Har satt dato for lønnsoppgjøret i kirken

Første forhandlingsdag i hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke blir 27. september.
Les mer

Oppjustering av pensjonistlønnen i Den norske kirke

Ny sats for avlønning av alderspensjonister er 224 kroner per time, gjeldende fra 1. januar.
Les mer

Enige om ny og grønnere hovedavtale på KA-sektoren

Forpliktelsen til å jobbe mot klimakrisen gjennomsyrer den nye hovedavtalen. Likestillingsprofilen er også skjerpet.
Les mer

Særavtalene for Den norske kirke er ferdig forhandlet

– Vi opplever enighet om veien videre, sier KAs forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen.
Les mer

Enighet i hovedtariffoppgjøret for organisasjonene

Hovedtariffoppgjøret for organisasjoner som er medlemmer i KA, er på linje med resultatet fra hovedoppgjøret i Den norske kirke og frontfaget.
Les mer

Streiken er over: Et viktig skritt nærmere et skreddersydd kirkelig lønnssystem

Partene er enige om målsettingen om et felles lønnssystem for alle ansatte i Den norske kirke.
Les mer

Ti fagforeninger i brudd – KA beklager situasjonen

– Uaktuelt å påføre medlemsvirksomhetene varige, økte forpliktelser nå, sier KAs forhandlingsleder Marianne Liaklev.
Les mer

Nå får alle dekket utgifter til liturgiske klær

Etter forslag fra KA og fagforeningene har Kirkerådet bestemt at vigslede medarbeidere i fellesråd/menighetsråd får refundert utlegg til liturgiske klær.
Les mer

Lønnsoppgjøret i kirken: Lite penger å fordele

Rammen for lønnsjusteringer på kirkelig sektor er meget begrenset i år. – Viktigere enn noen gang å følge frontfaget også for kirkelig sektor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Enighet i lønnsoppgjøret for organisasjonsmedlemmer

Mellomoppgjøret for de av KAs medlemsvirksomheter som ikke er organer i Den norske kirke, ble gjennomført fredag.
Les mer

Enighet i lønnsoppgjøret i Den norske kirke

Partene er enige om en ramme på 2,8 prosent. Lokale forhandlinger utsettes til 2022 for fellesrådene, men gjennomføres i år for Kirkerådet og bispedømmerådene.
Les mer

Legger frontfaget til grunn i kirkeoppgjøret

Lojalitet til frontfaget blir viktig i årets lønnsoppgjør i Den norske kirke. KA ønsker at en del av potten skal fordeles lokalt.
Les mer

Vårens viktigste møteplass for kirkelige arbeidsgivere

KA inviterer alle medlemmer til digital konferanse før vårens lønnsoppgjør.
Les mer

Reforhandler åtte særavtaler

Partene på KA-sektoren møtes til forhandlinger for første gang siden streiken ble avsluttet.
Les mer

Organisasjonsavtalen forhandles på fredag

Nå som kirkeforhandlingene er avsluttet, er det organisasjonenes tur til å gjennomføre hovedtarifforhandlinger.
Les mer

Ny mekling i streiken 10. januar

Arbeidstvistloven krever ny mekling en måned etter bruddet.
Les mer

KAs syn på kirkens lønnssystem

Det har aldri vært tvil om vårt primærstandpunkt, men av flere grunner la vi dette bort før de avsluttende formelle forhandlingene begynte i november 2016, skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Her er KAs forslag til løsning på kirkestreiken

KA er åpen for å innvilge kravet om å gjøre boligkompensasjonen til en fast del av lønnen for nye prester. Det betinger at prestene går over på samme tilleggssatser som andre ansatte og at lønnssystemet harmoniseres fra 2022.
Les mer

Status for arbeidskonflikten

KA har ikke registrert noen bevegelse fra arbeidstakernes side.
Les mer

Om framtidige presters lønnsnivå

Prester og andre som tar medansvar for å opprettholde kirkelig nærvær over hele landet, bør kunne få en lønnsmessig kompensasjon for dette, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer
1 - 20 av 40

Powered by Cornerstone