Enighet i hovedtariffoppgjøret på KA-sektoren

Partene ble torsdag morgen enige om en lønnsramme på 5,2 prosent for ansatte i Den norske kirke.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2024:

KA-styret har vedtatt retningslinjer for tariffoppgjøret

Etter måneder med medlemsinvolvering er prioriteringene i årets hovedtariffoppgjør klare.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2024:

Har møtt 311 mennesker i forberedelsene til tariffoppgjøret

Arbeidsgiverkonferanser er nå gjennomført i alle bispedømmer. – En viktig lyttepost for både KA og medlemmene.
Les mer
LØNNSOPPGJØRET 2023:

Organisasjonsavtalen er ferdig forhandlet

KA og fagforeningene ble mandag enige om en lønnsramme på 5,4 prosent.
Les mer
LØNNSOPPGJØRET 2023:

Enighet i lønnsoppgjøret på KA-sektoren

Partene ble fredag morgen enige om en lønnsramme på 5,40 prosent for ansatte i Den norske kirke.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2024:

Dette er KAs prioriteringer år

– Med en krevende økonomisk situasjon hos våre medlemmer som bakteppe, ønsker vi å bidra til bedre rekruttering og et forenklet avtaleverk.
Les mer
NY EPISODE UTE NÅ:

Partene tar tariffpraten i «Input»

Vi samlet forhandlingssjefene i KA og Presteforeningen til en samtale om frontfag, frustrasjon, venting, argumenter og gjensidig respekt.
Les mer

Nye satser for kjøre- og diettgodtgjørelse

1. januar 2024 kom nye satser for dekning av utgifter til bruk av egen bil og diett på tjenestereiser.
Les mer
LØNNSOPPGJØRET 2023:

Lønnsoppgjør for organisasjonene: Fortsetter over sommeren

Partene er enige om å forhandle videre.
Les mer
LØNNSOPPGJØRET 2023:

– Vi skal trygge arbeidsplassene og ivareta rekrutteringen

Mange av KAs medlemsvirksomheter har en ekstra usikker økonomi i år. Samtidig skal lønnsoppgjøret bidra til rekruttering og ivareta dem som rammes hardest av prisveksten.
Les mer
LØNNSOPPGJØRET 2023:

Slik bestemmes KAs forhandlingsposisjon

Medlemsvirksomhetene involveres grundig før styret vedtar retningslinjer for tariffoppgjøret.
Les mer

Felles satser for tilleggslønn i Den norske kirke

1. juli i år innføres nye og felles satser for arbeid på kveld, lørdag/søndag, helg/høytid og natt i Den norske kirke.
Les mer

Utveksler erfaringer på tvers av landegrensene

KA har jevnlig kontakt med nordiske kolleger på kirkelig sektor.
Les mer

Arbeidsrettsdagen gjenoppstod etter pandemipausen

KAs arbeidsrettsdag ble mandag avholdt for første gang på fire år.
Les mer
SÆRAVTALEFORHANDLINGER:

Enige om grønnere reiseregulativ

Alle særavtalene på KA-sektoren er nå ferdig reforhandlet.
Les mer
1 - 20 av 65
1 2 3 4 Neste
Powered by Cornerstone