Utveksler erfaringer på tvers av landegrensene

KA har jevnlig kontakt med nordiske kolleger på kirkelig sektor.
Les mer
SÆRAVTALEFORHANDLINGER:

Enige om grønnere reiseregulativ

Alle særavtalene på KA-sektoren er nå ferdig reforhandlet.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Organisasjonsavtalen er ferdig forhandlet

KA og fagforeningene ble tirsdag enige om en lønnsramme på 3,84 prosent.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Enighet i lønnsoppgjøret i kirken

KA og fagforeningene i Den norske kirke ble lørdag morgen enige om en lønnsramme på 3,84 prosent.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Fortsetter lønnsforhandlingene i Den norske kirke

«Vårt ønske er å finne en løsning gjennom forhandlinger», sier partene i en felles uttalelse.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Forventer ekstra krevende lønnsoppgjør

​​​​​​​Høye og forståelige forventninger hos de ansatte, kombinert med en økonomisk ramme som ble bestemt før prisveksten tok av, danner et krevende utgangspunkt for lønnsoppgjøret i Den norske kirke.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Slik bestemmes KAs forhandlingsposisjon

KAs forhandlingsmandat vedtas av styret etter grundig involvering av medlemsvirksomhetene.
Les mer

Har satt dato for lønnsoppgjøret i kirken

Første forhandlingsdag i hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke blir 27. september.
Les mer

Oppjustering av pensjonistlønnen i Den norske kirke

Ny sats for avlønning av alderspensjonister er 224 kroner per time, gjeldende fra 1. januar.
Les mer

Enige om ny og grønnere hovedavtale på KA-sektoren

Forpliktelsen til å jobbe mot klimakrisen gjennomsyrer den nye hovedavtalen. Likestillingsprofilen er også skjerpet.
Les mer

Særavtalene for Den norske kirke er ferdig forhandlet

– Vi opplever enighet om veien videre, sier KAs forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen.
Les mer

Enighet i hovedtariffoppgjøret for organisasjonene

Hovedtariffoppgjøret for organisasjoner som er medlemmer i KA, er på linje med resultatet fra hovedoppgjøret i Den norske kirke og frontfaget.
Les mer

Streiken er over: Et viktig skritt nærmere et skreddersydd kirkelig lønnssystem

Partene er enige om målsettingen om et felles lønnssystem for alle ansatte i Den norske kirke.
Les mer

Ti fagforeninger i brudd – KA beklager situasjonen

– Uaktuelt å påføre medlemsvirksomhetene varige, økte forpliktelser nå, sier KAs forhandlingsleder Marianne Liaklev.
Les mer

Nå får alle dekket utgifter til liturgiske klær

Etter forslag fra KA og fagforeningene har Kirkerådet bestemt at vigslede medarbeidere i fellesråd/menighetsråd får refundert utlegg til liturgiske klær.
Les mer

Lønnsoppgjøret i kirken: Lite penger å fordele

Rammen for lønnsjusteringer på kirkelig sektor er meget begrenset i år. – Viktigere enn noen gang å følge frontfaget også for kirkelig sektor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Arbeidsrettsdagen gjenoppstod etter pandemipausen

KAs arbeidsrettsdag ble mandag avholdt for første gang på fire år. I 2024 er datoen 29. april.
Les mer
OPPTAK FRA ARENDALSUKA:

Grønt arbeidsliv – felles ansvar

Hvordan skal arbeidslivet bidra til å nå klimamålene? Er løsningen å kutte de ansattes kjøpekraft, eller må virksomheten legge helt om?
Les mer

Enighet i lønnsoppgjøret for organisasjonsmedlemmer

Mellomoppgjøret for de av KAs medlemsvirksomheter som ikke er organer i Den norske kirke, ble gjennomført fredag.
Les mer

Enighet i lønnsoppgjøret i Den norske kirke

Partene er enige om en ramme på 2,8 prosent. Lokale forhandlinger utsettes til 2022 for fellesrådene, men gjennomføres i år for Kirkerådet og bispedømmerådene.
Les mer
1 - 20 av 49

Powered by Cornerstone