Kravet om selvstendig rettssubjekt

Fra 1. januar 2023 trådte endringer i barnehageloven i kraft. Et av de nye kravene er at barnehager som eies av virksomheter som driver barnehager med over til sammen over 30 barn, må skilles ut som egne rettssubjekter. Dette lovkravet har nå barnehager som er eid av sokn i Den norske kirke blitt lovet unntak fra.

Den 8. februar i år gikk kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) på Stortingets talerstol. I sitt svar på spørsmål fra representant Kjell Ingolf Ropstad (KrF) avslørte hun at regjeringen har bestemt seg for å foreslå at barnehager eid av sokn i Den norske kirke får unntak fra kravet om selvstendig rettssubjekt. Årsaken er at de særlige forholdene for disse barnehagene gjør det svært vanskelig å rette seg etter kravet, uten at barnehagene enten må legges ned, eller at de ansatte mister grunnleggende pensjonsrettigheter.

LES MER: Seier for KA-barnehagene: Dropper kravet om selvstendig rettssubjekt

Fortsatt venter vi på at lovendringsforslaget fra regjeringen skal legges ut på høring eller presenteres i Stortinget.

Vi oppdaterer denne siden så snart saken utvikler seg.

Powered by Cornerstone