Vi har bak oss et krevende år med mye ansvar

Jobben er ikke ferdig ennå, men det lysner. Jeg er stolt over kirkens pandemihåndtering, skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Digitale musikkrettigheter blir litt lettere

Kun én rettighetsorganisasjon å forholde seg til fra nyttår.
Les mer

Forsiktig åpning for kirkelig aktivitet - slik er smittevernsreglene nå

Utendørs samlinger kan være en løsning i en hverdag med fortsatt restriksjoner.
Les mer

KA-prosjekt bidro til ny standard for brannsikring

Omfattende testing i dansk laboratorium ga kunnskap om brannsikring av voluminøse rom med høye trefasader.
Les mer

Streiken er over: Et viktig skritt nærmere et skreddersydd kirkelig lønnssystem

Partene er enige om målsettingen om et felles lønnssystem for alle ansatte i Den norske kirke.
Les mer

Naturfarer truer kirkens eiendommer – ny veileder kan hjelpe eierne

Sikring av kirkebygg og gravplasser mot naturkatastrofer kan være en komplisert affære. KAs nye veileder er et nyttig verktøy for å navigere i dette landskapet.
Les mer

Lyttet til KA – «kirkelige» organisasjoner får momskompensasjon likevel

Kulturdepartementet klargjør at frivillige organisasjoner med nær tilknytning til Den norske kirke kan fortsette å motta momskompensasjon.
Les mer

Viktige endringer i barnehageloven

Nytt regelverk for barnehagemiljø. Tilsyn for økonomiske forhold i barnehagen flyttes fra kommunene til staten. Kravene til likebehandling av kommunale og private barnehager skjerpes.
Les mer

Mindre å gjøre på jobben? Her er litt å ta tak i

Har mange av de vanlige arbeidsoppgavene falt bort på grunn av flere korona-restriksjoner? Her er våre tips til hvordan dere kan bruke tiden til noe meningsfylt.
Les mer

Nesten halvparten av fellesrådene får tilskuddskutt

– Bekymringsfullt og alvorlig, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Kirkedemokratiet fyller 100 år. Bli med på feiringen!

3. desember 1920 vedtok Stortinget loven som etablerte menighetsrådene. KA feirer med digitalt jubileumsseminar.
Les mer

Departementet: – Kommunenes finansieringsansvar er videreført med nye ord

Nytt orienteringsbrev til kommunene forklarer forholdet mellom lokalkirken og kommunen når kirkeloven erstattes av trossamfunnsloven.
Les mer

Sikrer tros- og livssynssektoren, ideelle barnehager og kirkebygg

Budsjettforliket opprettholder bevilgningen til Den norske kirke, reverserer pensjonskuttet til private barnehager og viderefører kirkebyggsatsingen på 2020-nivå.
Les mer

Slik kan du bruke kirkekunsten til å formidle julebudskapet

La deg inspirere av kunsthistoriker Elisabeth Andersen til å la kunsten i din kirke fortelle om Jesu fødsel.
Les mer

Færre publikummere eller avlyst konsert i kirken: Slik håndterer dere leiekontrakten

Konsertarrangører kan søke stimuleringsmidler fra staten og dermed betale leie som om kirken var full.
Les mer

Deler ut millioner til elanlegg, nye ovner og klimaskall

Regjeringen har satt av 52 millioner til oppgradering av kulturhistorisk viktige kirker. Søknadsfrist er 21. desember.
Les mer

Kronikk: «LHBT-rapport krever økt innsats fra arbeidsgiver»

«Som arbeidsgiverorganisasjon vil KA fortsatt bidra med ressurser og kompetanse i arbeidet mot diskriminering», skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs i en kronikk.
Les mer

Husk: Særreglene for kirkelige stiftelser forsvinner fra nyttår

Har soknet opprettet stiftelser for å ivareta kirkelig formål? Veldig snart faller muligheten til enkel omgjøring og verdioverføring bort.
Les mer

Kirkelederen: Martin Stærk (47)

Fellesrådet til kirkevergen i Midt-Telemark kyrkjelige fellesråd er kanskje ikke blant de største, men med tre middelalderkirker i stein og en stor trekirke fra 1800-tallet blir det nok av utfordringer.
Les mer

Ti fagforeninger i brudd – KA beklager situasjonen

– Uaktuelt å påføre medlemsvirksomhetene varige, økte forpliktelser nå, sier KAs forhandlingsleder Marianne Liaklev.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone