Feil i Vårt Land om politiattest for frivillige

Vårt Land melder at 2 av 3 menigheter i Den norske kirke ikke ber om politiattest fra frivillige medarbeidere. Dette er ren gjetning basert på en rapport der menighetene ikke er spurt om dette.
Les mer

Gjennomfører tilstandsvurdering av 44 kirker i sommer

Bevaring av kulturhistorisk viktige kirker har stått høyt på Stortingets dagsorden i flere år. I sommer gjøres det første konkrete jobben.
Les mer

Ingen økning i meldte overgrep og trakassering i Den norske kirke

I perioden 2018-2019 ble det meldt inn 16 saker der kirkelige ansatte var anklaget for overgrep eller trakassering som rammes av lov. Stadig flere virksomheter har beredskapsplan på området.
Les mer

Ny samlet smittevernveileder for Den norske kirke

Nå er alle smittevernveilederne samlet i en ny, som er oppdatert med de siste oppmykningene fra myndighetene.
Les mer

Flere muligheter for økonomisk kompensasjon for KAs medlemmer

Bortfall av inntekter ved avlyste arrangementer er noe av det som kan gi grunnlag for kompensasjon fra det offentlige. Økte utgifter til renhold kan dekkes av utvidet bevilgning til kommunene.
Les mer

Videomøte: «Hver ekstra mil som er gått, har satt spor»

– Kirkelig sektor har så langt evnet å håndtere den situasjon som er oppstått, KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs i et direktesendt informasjonsmøte torsdag.
Les mer

Glad for mer penger til kirkevedlikehold

Regjeringen setter av 52 millioner til kulturhistorisk viktige kirker. I tillegg kan penger fra en ny pott på 2,5 milliarder brukes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg som fellesrådene forvalter.
Les mer

Video: Smittevern ved kirkemusikk og kulturarrangement

Se opptak og les svar på spørsmål fra deltakerne.
Les mer

«Vi ber om at også Den norske kirke får del i ekstramidlene»

Avdelingsdirektør Øystein Dahle deltok tirsdag i høring om regjeringens kommuneproposisjon.
Les mer

Video/spørsmål og svar: Smittevern i kirkelig undervisning

Se opptak og les svar på spørsmål fra deltakerne.
Les mer

Slik kan sjelesorg og samtaler starte opp igjen

Smittevernveilederen for sjelesorg og andre samtaler i kirkelige lokaler er klar.
Les mer

Involvering av tillitsvalgte, verneombud og arbeidsmiljøutvalg ved gjenåpning

Gode prosesser lokalt vil bidra til at gjenåpningen oppleves trygg, ikke bare for de ansatte, men også for publikum.
Les mer

Prioriter konfirmantene. Vær ute. Fortsett å bruke nettet.

Smittevernveilederen for barne- og ungdomsarbeid i Den norske kirke er klar.
Les mer

Smittevernveileder: Gudstjenester og kirkelige handlinger

Fra 10. mai vil det være mulig å feire gudstjeneste med inntil 50 personer til stede.
Les mer

Kartlegger overgrep, trakassering og grenseoverskridende adferd

For sjette gang kartlegger KA og Kirkerådet innrapporterte seksuelle overgrep, grenseoverskridende adferd og seksuell trakassering begått i rammen av kirkelig arbeid.
Les mer

Lyser ut anbud på tilstandsvurdering av 44 kirker

Nå går startskuddet for det konkrete arbeidet med satsing på kulturhistorisk viktige kirkebygg. Tre millioner er satt av til første fase.
Les mer

Slik fyller dere arbeidsdagen når alt er avlyst

Har mange av de vanlige arbeidsoppgavene falt bort? Her er våre tips til hvordan dere kan bruke tiden til noe meningsfylt.
Les mer

Kulturkomiteen: Fellesrådet beholder selvstendig ansvar som arbeidsgiver

Familie- og kulturkomiteen på Stortinget har merket seg engasjementet for å tydeliggjøre grunnlaget for at et fellesorgan for flere sokn fortsatt kan opptre som selvstendig arbeidsgiver. 
Les mer

Fornøyd med innstilling om Opplysningsvesenets fond 

Stortinget går inn for at Opplysningsvesenets fond deles mellom kirken og staten. Komiteen har lyttet til flere av KAs innspill.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone