Inviterer alle kirkeledere til storsamling i 2020

Planleggingen av Kirkelederkonferansen i oktober 2020 er godt i gang. – Vi vil skape lagfølelse på tvers av virksomhetene på kirkelig sektor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Startet året med 43 nye kirkelige virksomheter

Lokalkirken følger kommunegrensene: 109 kirkelige fellesråd ble til 43 ved årsskiftet. – Erfaringene fra kommunereformen blir viktige i arbeidet med fremtidig kirkeorganisering, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Kirken i Gausdal hedres for sikringsarbeid

Kirkeverge Anne Berit Grimstad løfter fram det gode samarbeidet med kommunen som avgjørende i arbeidet med sikring av de fem kirkene i Gausdal.
Les mer

Uendret hovedavtale – enighet om fokus på miljø og inkluderende arbeidsliv

Hovedavtalen på KA-området videreføres i to år. Det er enighet om større satsing på klima og miljø som en del av partssamarbeidet.
Les mer

Høring på Stortinget: Lytt særlig til lokalkirken

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs advarer mot deregulering av lokalkirken i ny trossamfunnslov. – Dette bidrar til større uklarhet om lokale ansvarsforhold og dermed økt potensial for konflikter.
Les mer

Slik kan dere overføre gudstjenesten på nett

Mange menigheter vil strømme gudstjenester direkte til institusjoner og på nettside/Facebook. Nye retningslinjer svarer på spørsmål om blant annet personvern og musikkrettigheter.
Les mer

Enorm interesse for nye diakoniprosjekter i lokalkirken

Kirkerådet fordelte i vinter penger til 35 halve diakonistillinger. En kartlegging KA har gjennomført viser at det kan settes i gang minst fire ganger så mange prosjekter dersom det kommer penger.
Les mer

3.000 fellesrådsmedlemmer skal læres opp – finn ditt kurssted nå

13. januar går startskuddet for opplæring av de nyvalgte fellesrådene. Påmeldingen er nå åpnet!
Les mer

Avdekket dårlig beredskap i kirken etter 22. juli – nå er hjelpen her

Hvem eier en krise? Hvordan bør den håndteres? Hva slags verktøy skal vi bruke? Det er noen av spørsmålene man får hjelp til i KAs nye veileder for beredskap.
Les mer

Testet planer i ny øvelse: Hva skal reddes først når det brenner?

KA ønsker å øke bevisstheten rundt katastrofeberedskap i vernede kirker.
Les mer

Nytt seminar vil inspirere til mer tilgjengelige kirker

Hver tredje kirke har for dårlig tilgjengelighet. – Dette handler om å leve opp til kirkens kjerneverdier, fagdirektør Oddbjørn Sørmoen i KA.
Les mer

Håndboka er kommet – bestill nå!

Håndbok for menighetsråd og kirkelig fellesråd er et viktig arbeidsredskap og bør bestilles til alle medlemmer og varamedlemmer i de nyvalgte rådene.
Les mer

KA utvider Kirkebyggdatabasen – nå blir også gravplassene tatt med

Den første totaloversikten over norske gravplasser lanseres denne uken.
Les mer

Solceller har gjort kirke selvforsynt med energi – nå vil KA ha på plass objektive kriterier

Prosjektet med solceller som erstatter skiferstein på taket til Strand kirke i Rogaland, har gitt nye erfaringer og kunnskap, konkluderer KA i fersk evalueringsrapport.
Les mer

Skal måle omfanget av kopiering i kirken

Stikkprøver av gudstjenesteprogram vil danne grunnlag for betaling for bruk av åndsverk kommende fireårsperiode. – Vær bevisst når du kopierer, oppfordrer KA.
Les mer

Gravplass og nye kirkebygg skapte engasjement

Her kan du se sendingene fra KAs panelsamtaler på Kirkeskipet under Arendalsuka i opptak.
Les mer

Debatt: «Livssynsåpne gravplasser i kirkelig regi»

– Gravplassforvaltningen er et godt eksempel på at det viktige er kvaliteten på tjenesten, ikke hvem som tilbyr den, skriver Øystein Dahle.
Les mer

Slik leverer kirken gravplasstjenester til hele befolkningen

Ny rapport dokumenterer hvordan Den norske kirke utfører oppgaven som gravplassforvalter for alle nordmenn, uavhengig av religion.
Les mer

Alle piler peker oppover med ny kirke

KAs nye kartlegging viser at ryktene stemmer: Ny kirke styrker menighetslivet og gir positive ringvirkninger for hele lokalsamfunnet.
Les mer

Få søker om rentedekning – går glipp av millioner til kirkebygg

Regjeringen vil stimulere kommunen til å bruke en milliard på utbedring av kirkebygg i år, men søknadene om rentekompensasjon omfatter hittil bare en brøkdel av dette.
Les mer
1 - 20 av 59

Powered by Cornerstone