Ti fagforeninger i brudd – KA beklager situasjonen

– Uaktuelt å påføre medlemsvirksomhetene varige, økte forpliktelser nå, sier KAs forhandlingsleder Marianne Liaklev.
Les mer

– Stressende å leve i grenseland mellom innenforskap og utenforskap

Ny rapport viser at LHBT-personer opplever større arbeidsmiljøutfordringer enn andre ansatte i Den norske kirke.
Les mer

Oppdatert smittevernveileder for Den norske kirke

Smittevernrådene er nå oppdatert etter regjeringens innstramninger 26. oktober.
Les mer

Nå får alle dekket utgifter til liturgiske klær

Etter forslag fra KA og fagforeningene har Kirkerådet bestemt at vigslede medarbeidere i fellesråd/menighetsråd får refundert utlegg til liturgiske klær.
Les mer

Kirkelederen: Olav Rune Ertzeid (60)

Den erfarne prosten har få vanlige arbeidsdager. En bil med PC og mobil er hans kontor, og han har et hus med utsikt som kan ta pusten fra de fleste.
Les mer

Varsler forskriftsendring for å hjelpe barnehagene med pensjonsutgifter

Menighetsbarnehager fortviler over forslaget til statsbudsjettet. Fredag varslet statssekretær Anja Johansen (V) en viktig forskriftsendring da hun møtte KAs Jens Bjelland i Dagsnytt 18.
Les mer

Etterlyser tydelige signaler om kommunenes ansvar for kirken

KA er fornøyd med regjeringens forslag til tilskudd til Den norske kirke og til kirkebyggene, men ber Stortinget være like klar på forventningene til kommunenes bidrag.
Les mer

Lønnsoppgjøret i kirken: Lite penger å fordele

Rammen for lønnsjusteringer på kirkelig sektor er meget begrenset i år. – Viktigere enn noen gang å følge frontfaget også for kirkelig sektor, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Statlig støtteordning kan redde julekonsertsesongen

Menighetsråd kan nå søke tilskudd for å arrangere konserter som ville ha gått i minus på grunn av smittevernsrestriksjoner.
Les mer

Kirkelederen: John Grimsby (61)

Kirkesjefen i Asker har en allsidig hverdag, et ønske om å formidle Guds kjærlighet og omsorg og en lengsel etter etter gammelt hus i Spania.
Les mer

Kirkelederen: Andrea Hunger (45)

Den nytilsatte kirkevergen i Ålesund ønsker å fylle arbeidshverdagen med god dialog, og fritiden med fotturer og bærplukking med barna.
Les mer

Bispemøtet avviser reservasjonsrett mot samarbeid

– Ved å fastholde likestilling mellom kvinner og menn som kirkens offisielle syn også når det gjelder prestetjenesten, er spørsmålet om reservasjonsrett samtidig også rettslig avklart, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Her er KAs innspill til statsbudsjettet

KA har levert notater til kulturkomiteen, kommunalkomiteen og utdanningskomiteen på Stortinget.
Les mer

Stresset over høringsmengden? Vi hjelper deg med sorteringen

Kirkerådet har en rekke saker ute på høring. Her er KAs guide til menighetsråd og kirkelig fellesråd om hvem som bør svare på hva – og hva som er viktigst.
Les mer

Utsetter Kirkelederkonferansen til 2021

Kirkelederkonferansen som skulle vært arrangert kommende uke, utsettes til november 2021.
Les mer

Har utforsket modeller for ny organisering av arbeidsgiveransvar i kirken

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs ledet arbeidsgruppen som har sett på alternative måter å organisere arbeidsgiveransvaret i Den norske kirke.
Les mer

– Bekrefter det offentliges finansieringsansvar for trossamfunn

Statsbudsjettet: Regjeringen fastslår at Den norske kirke skal være landsdekkende, lokalt forankret og offentlig finansiert.
Les mer

Ropstad om middelalderkirker: – Vi skal og må bruke milliarder i årene som kommer

Trosministeren mottok KA-rapport om middelalderkirker i stein. Lover «langsiktig, historisk satsing med sus over seg».
Les mer

Debatt: «Nå haster det med å redde kulturminnene»

Middelalderkirkene trenger 1,6 milliarder til vedlikehold og 500 millioner til sikring.  – Det trengs et skikkelig løft fram mot 2030, skriver Randi Moskvil Letmolie.
Les mer

Glad for mer penger til kirkevedlikehold

Regjeringen setter av 52 millioner til kulturhistorisk viktige kirker. I tillegg kan penger fra en ny pott på 2,5 milliarder brukes til vedlikehold, rehabilitering og oppgradering av bygg som fellesrådene forvalter.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone