Frivillige organisasjoner kan søke strømstøtte igjen

Ordningen gjelder virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret, men også frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus.
Les mer
NY EPISODE UTE NÅ:

Partene tar tariffpraten i «Input»

Vi samlet forhandlingssjefene i KA og Presteforeningen til en samtale om frontfag, frustrasjon, venting, argumenter og gjensidig respekt.
Les mer

Kirkemøtet behandler Askeland-utvalgets rapport

– Bidrar til å bekrefte Den norske kirke som en demokratisk folkekirke, sier utvalgsleder Harald Askeland.
Les mer
SENDER UNNTAKSFORSLAG TIL STORTINGET:

Nytt steg mot tryggere rammer for menighetsbarnehagene

Regjeringen legger fram for Stortinget forslag om å gi barnehager eid av sokn i Den norske kirke unntak fra kravet om at hver barnehage må være et selvstendig rettssubjekt.
Les mer

Regjeringen sikrer utbytte til kirkebevaring fra OVF

Regjeringen har lagt fram et lovforslag som både ivaretar behovet for utbytte til kirkebevaring og samtidig hensyntar allmennhetens tilgang til ferdsel, jakt og fiske.
Les mer
NY EPISODE AV PODKASTEN «INPUT»:

– Utnyttet den rollen som kirken hadde gitt meg

Halvor Nordhaug elsket den muligheten bisperollen gav ham til å være synlig på kirkens vegne. Dagen-redaktør Tarjei Gilje ønsker seg flere kirkeledere som liker å stikke seg fram. Hør ny episode av «Input» om synlighet, ironi, teaterkritikk – og fotball.
Les mer

Ber om økt statlig andel til prosjekter i bevaringsprogrammet

KA har levert høringsuttalelse til forskriften om tilskudd til kulturhistorisk verdifulle kirkebygg.
Les mer

Går sammen om innspill til partiprogrammene

KA og Kirkerådet oppfordrer partiene til å anerkjenne samfunnsbidraget fra kirkesamfunn og det brede organisasjonslivet.
Les mer

Mer enn 2.400 deltok på fellesrådskurs i vinter

KAs kursteam har reist rundt i landet og holdt 58 kurs for nye fellesrådsmedlemmer.
Les mer

6 av 10 rådsmedlemmer i kirken er kvinner

Den norske kirke ligger langt foran aksjeselskapene når det gjelder kvinneandel i styrende organer. – Grunn til å være stolt, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Ny eiendomsdatabase skal gjøre forvaltningen enklere

Den gamle Kirkebyggdatabasen er snart historie til fordel for en mer moderne løsning.
Les mer
DISKUTERER STØTTEKUTT I «INPUT»:

– Blygheten må vi bare legge av oss

Høyre vil at trossamfunnene skal få mindre penger fra det offentlige. Hva gjør vi? Jorunn Strand Askeland og Jens A. Bjelland forsøker å gi svar i tredje episode av «Input».
Les mer

– Uklokt og lite strategisk signal om kutt til kirken

Høyre mener dagens trosstøtte ikke er bærekraftig. Marit Brandt Lågøyr i KA advarer mot kutt.
Les mer

Bevaringsprogrammet lansert. – En dag vi har sett frem til

– Vi ser fram til fortsatt å være en aktiv og konstruktiv bidragsyter, ikke minst til at bevaringsstrategiene kan lykkes lokalt, sier Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

KA-sjefen inn i styret for Kirkebevaringsfondet

Marit Halvorsen Hougsnæs skal være med på å bestemme hvilke prosjekter som får midler innenfor bevaringsstrategien.
Les mer

Oppfordrer til deltakelse i høringen om bevaringsprogrammets tilskuddsordning

KA ønsker innspill om forskriften som skal regulere tildeling av midler fra Kirkebevaringsfondet før saken skal behandles av KAs styre 13. mars.
Les mer
NY EPISODE AV «INPUT»:

«Er det jeg som ødelegger Søndagsskolen?»

Søndagsskolegeneral Gøran Byberg måtte nedbemanne kraftig rett før jul i fjor. I podkasten «Input» forteller han om opplevelsen av å være en drittsekk i møte med medarbeidere.
Les mer

KA ønsker definisjon av ideelle aktører velkommen

Regjeringens avkommersialiseringsutvalg la nylig fram et forslag til juridisk definisjon av ideelle velferdsaktører.
Les mer

Statsbudsjettet 2025: Nå har de fått KAs ønskeliste

Hovedorganisasjonen KA sendte nylig sine innspill til regjeringens budsjettarbeid.
Les mer

Vil styrke dialogen mellom byggenæringen og lokale kirkeeiere

NHO Byggenæringen og Hovedorganisasjonen KA inngår samarbeidsavtale for å sikre kompetent istandsetting av kirkene og bedre markedsmuligheter for byggenæringen.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste
Powered by Cornerstone