Kirkerådets forslag til ny kirkelig organisering

Kirkerådets administrasjon anbefaler at ny, felles arbeidsgiverorganisering skal ta utgangspunkt i soknet. Anbefalingen bygger på både kirkelige, arbeidslivsmessige, økonomiske og rettslige hensyn. Det foreslås samtidig sikringsmekanismer for å redusere risikofaktorer ved den foreslåtte modellen.
Les mer

KA på Arendalsuka: Utenforskap, samskaping og grønt arbeidsliv

Programmet for Arendalsuka 2022 begynner å ta form. KA samarbeider i år med Kirkens SOS, Blå Kors Norge, Kirkerådet og Norges Kristne Råd.
Les mer

Revidert nasjonalbudsjett: Mer penger til steinkirkene

Regjeringen foreslår fem millioner til å utarbeide tilstandsrapporter og registrere tilstandsdata.
Les mer

Statlige midler til 42 middelalderkirker i stein

Riksantikvaren har fordelt 28,6 millioner til 48 prosjekter. – Det er godt å registrere at det er stor interesse blant kirkeeierne og at kvaliteten på søknadene er så høy, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.
Les mer

For første gang er landets kirkeskatter kartlagt

– Kunnskapen forplikter oss til å ta et tydelig ansvar for at disse skattene blir bevart for fremtiden, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.
Les mer

Drøftet strømstøtte til kirken med trosministeren

Kommunene drøyer med å gi fellesrådene ekstra tilskudd til rekordhøye strømregninger. KA ber regjeringen om å gi kommunene en ny dytt.
Les mer

KA vil samle menighetsbarnehager i ideelt aksjeselskap

Menighetsbarnehagene står overfor store utfordringer. Nå tar KA initiativ for å sikre disse fremtiden for disse.
Les mer

​​​​​​​KA blir samarbeidspartner på Trosopplæringskonferansen

– Her viser vi hvordan ansatte og frivillige i kirke og organisasjoner gir barn og unge kunnskap, fellesskap og mot til å tåle livet, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.
Les mer

Slik kan Den norske kirke etablere felles arbeidsgiver for alle ansatte

En ny juridisk vurdering gir viktige innspill til arbeidet med ny organisering av Den norske kirke.
Les mer

Slik kan kirkelig sektor bidra til integreringen

Integreringen av ukrainske flyktninger vil påvirke KAs medlemsvirksomheter. Les våre tips og råd, og se webinar i opptak.
Les mer

Ti år uten kirkebranner – kundene får 6 millioner tilbake

Heller ikke i fjor ble det meldt inn store brannskader til KA Kirkeforsikring. Dermed fortsetter forsikringsordningen å betale en del av premien tilbake til kundene.
Les mer

Har satt dato for lønnsoppgjøret i kirken

Første forhandlingsdag i hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke blir 27. september.
Les mer

Ukraina-flyktningene: – Et samlet arbeidsliv står klart!

– Kirkesamfunnene er viktige integreringsarenaer, også som arbeidsplasser, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

– Kirken må plukke de lavthengende klimafruktene

Den grønne hovedavtalen på kirkelig sektor er på plass. KAs første klimakonferanse fokuserte på hvordan målene skal nås.
Les mer

Her er KAs innspill til statsbudsjettet

KA løfter fram finansiering av Den norske kirke, bevaringsprogram for middelalderkirker, oppgradering av kirkebyggdatabasen, menighetsbarnehagenes pensjonsforpliktelser og skattefrie gaver til frivillige organisasjoner.
Les mer

Slik skal KAs medlemmer markere Frivillighetens år

Flere av KAs medlemsvirksomheter tar oppfordringen til å markere «Vår dag» under Frivillighetens år 2022.
Les mer

Alle steinkirkene samlet i én rapport

– Dokumentasjon på tilstand er et viktig hjelpemiddel for å få oversikt og for å kunne prioritere, sier kirkeverge Martin Stærk, som har ansvar for tre middelalderkirker i stein.
Les mer

Ber kommunene gi strømstøtte til lokalkirken

Regjeringen sier nei til en egen strømstøtteordning for Den norske kirke, men understreker at «økende strømregninger for kirker (…) må håndteres av kommunen».
Les mer

Flertall for fortsatt lokal forankring av arbeidsgiveransvar

Flertallet av soknets arbeidsgiverorganer vil beholde arbeidsgiveransvaret lokalt i Den norske kirke. Bare drøyt 20 prosent av de kirkelige fellesrådene støtter forslaget om å samle arbeidsgiveransvaret nasjonalt.
Les mer

Hold deg oppdatert – ta Gravplasspraten med Carsten

Gravplasspraten er KAs nye webinartilbud til deg som vil være oppdatert på lover og forskrifter som gjelder for gravplassdrift.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone