Debatt: «Regjeringens ideelle blindsone»

Ideelle barnehager har aldri sendt en krone til Cayman Islands, skriver Marit Brandt Lågøyr og Jens A. Bjelland i et innlegg i Vårt Land.
Les mer

– Kulturminnevern må balanseres opp mot religionsfriheten

Loven må ikke medføre «vesentlige begrensninger i trossamfunnenes mulighet til å bruke byggene i tråd med byggets formål og identitet,» skriver KA i et innspill til kulturmiljølovutvalget.
Les mer

36 kirker får penger til klimavennlig belysning

I Lindesnes skal alle utvendig opplyste kirker få led-belysning. Kirkerådets klimakompensasjonsfond gir god drahjelp.
Les mer

«Arbeidstaker skal som hovedregel ansettes på heltid»

Målet om flest mulig arbeidstakere på heltid er tatt inn i loven, men det betyr ikke forbud mot deltidsansettelser.
Les mer

Fikk millioner til grundigere kirkesjekk

Regjeringen har satt av fem millioner til forprosjektering av tiltak for middelalderkirker i stein. Disse 42 kirkene skal nå tilstandsvurderes.
Les mer

Nå kan frivilligheten søke om strømstøtte for oktober-desember 2022

Ordningen gjelder virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret, samt frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke.
Les mer

Strømsparing i og rundt kirken kan koste dyrt

Oppfordringen fra Knif Trygghet er klar: La utvendig belysning stå på og hold innetemperaturen på minst 10 grader.
Les mer
SÆRAVTALEFORHANDLINGER:

Enige om grønnere reiseregulativ

Alle særavtalene på KA-sektoren er nå ferdig reforhandlet.
Les mer

Overskudd fra forsikring gir bedre kirkesikring

82 kirker får nye sikringstiltak takket være overskudd i KA Kirkeforsikring. I Indre Østfold skal fire av tolv kirker nå få brannvarslingsanlegg.
Les mer

Gjennomslag for kirke-eide frivilligsentraler – statsråden vil finne løsning

Ny forskrift utelukker kirke-eide frivillighetssentraler fra offentlig tilskuddsordning. Kulturministeren lover å ta grep.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2023:

Kutter 10 millioner i regjeringens kirkebyggsatsing

Regjeringen foreslo 50 millioner til kirkebygg i 2023. I den endelige budsjettavtalen er summen 40 millioner.
Les mer

Setter av en halv million til LED-lys på kirker

For første gang deles det ut penger fra Kirkerådets klimakompensasjonsfond. Søknadsfrist er 10. desember.
Les mer

Nytt nettsted hjelper deg med dyrebart inventar

Hva er viktig å tenke på ved vedlikehold av et tårnur? Hva slags skader kan et prosesjonskors få? Du finner svar på det nye nettstedet kirkeinventar.org.
Les mer

Nå kan lokalkirken søke om strømstøtte

Maks støtte er 45.000 kroner per sokn. Søknadsfrist er 11. november.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Enighet i lønnsoppgjøret i kirken

KA og fagforeningene i Den norske kirke ble lørdag morgen enige om en lønnsramme på 3,84 prosent.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2023:

Talte medlemmenes sak på Stortinget

KAs representanter deltok denne uken i tre høringer om statsbudsjettet.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Fortsetter lønnsforhandlingene i Den norske kirke

«Vårt ønske er å finne en løsning gjennom forhandlinger», sier partene i en felles uttalelse.
Les mer
TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN:

KA er med i 2023 også

Trosopplæringskonferansen 2022 ble en suksess. KA fortsetter som medarrangør i 2023.
Les mer
TROSOPPLÆRINGSKONFERANSEN:

– Selvfølgelig skal kirken være med

Trosopplæringskonferansen åpnet med panelsamtale om samskaping.
Les mer

Julekonsert med høy strømpris? Gå i dialog med arrangøren

KAs råd er at inngåtte leieavtaler respekteres og at fellesrådet prøver å finne gode løsninger i samarbeid med konsertarrangøren.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone