STATSBUDSJETTET 2023:

Frykter kalde og stengte kirker i 2023

Strømstøtte til kirkene mangler i regjeringens budsjettforslag. – Vi må prioritere arenaer der folk kan møtes, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.
Les mer

Stor oppslutning om arbeidet med digitalisering

Hittil har 200 av 348 fellesråd betalt frivillig digitaliseringsavgift for å bidra til utvikling av nye fellesløsninger i Den norske kirke.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2023:

Ber Stortinget doble bevilgningen til kirkebygg

Regjeringen foreslår halvparten av det KA forventet til istandsetting av kulturhistorisk viktige kirkebygg. – Vi må ha høyere tempo, sier Marit Brandt Lågøyr.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2023:

Etterlyser varslet satsing på ideelle barnehager

I Hurdal lovet regjeringen bedre rammevilkår for ideelle barnehager, men forslaget til statsbudsjett for 2023 følger ikke opp.
Les mer
STATSBUDSJETTET 2023:

Vil bidra i satsing for utsatte barn og unge

Regjeringen foreslår styrket innsats for utsatte barn og unge. – Våre medlemmer har mye å bidra med, sier Marit Brandt Lågøyr i KA.
Les mer

Trang økonomi? Dette må dere huske på i spareprosessen

Hovedavtalen gir viktige føringer, blant annet for involvering av tillitsvalgte og øvrige ansatte.
Les mer

Strømpakke sikrer varme kirker til jul

Regjeringen vil sette av 30 millioner til strømstøtte til kirkene. – Sent, men godt, sier Marit Brandt Lågøyr i KA, som har jobbet med saken siden i vinter.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Forventer ekstra krevende lønnsoppgjør

​​​​​​​Høye og forståelige forventninger hos de ansatte, kombinert med en økonomisk ramme som ble bestemt før prisveksten tok av, danner et krevende utgangspunkt for lønnsoppgjøret i Den norske kirke.
Les mer
HOVEDTARIFFOPPGJØRET 2022:

Slik bestemmes KAs forhandlingsposisjon

KAs forhandlingsmandat vedtas av styret etter grundig involvering av medlemsvirksomhetene.
Les mer
KIRKEMØTET 2022:

Kirkelig organisering: Kirkemøtet gikk for modell 3

Prinsippvedtak: Rettssubjektet Den norske kirke fortsetter som arbeidsgiver for prestene. Soknene ved fellesrådet fortsetter som arbeidsgiver for de andre ansatte.
Les mer
KIRKEMØTET 2022:

– Møtte en interessert og lyttende komité

KA deltok på komitéhøring om kirkelig organisering i Trondheim.
Les mer
KIRKEMØTET 2022:

Debatt: «Også kirken er en del av den norske modellen»

Den norske kirke må organisere seg i tråd med grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven, skriver representanter for Fagforbundet, Creo, Delta og KA.
Les mer

Gjelder åpenhetsloven for dere?

Åpenhetsloven skal sikre menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.
Les mer

Advarer mot dårlig nedbryting på gravplassene

Mer eller mindre godt bevarte levninger dukker ofte opp når graver skal gjenbrukes. – Sjekk jorda godt før nye gravplasser anlegges, oppfordrer aktørene bak ny rapport.
Les mer
ARENDALSUKA:

Kjersti Toppe: – Vi må slippe enda flere løs

Statsråden var med under lanseringen av «La oss skape noe sammen! En veileder i lokalt samskapende diakonalt arbeid».
Les mer

Jobber sammen om bevaringsprogram for kirkebygg

Regjeringen har bedt Riksantikvaren utarbeide forslag til bevaringsprogram for kirker. KA og Kirkerådet er tungt involvert i arbeidet, som nådde en milepæl denne uken.
Les mer

Gjør det enklere å finne svar på økonomispørsmål

Spesialrådgiver Anders K. Giske har oppdatert og utvidet økonomistoffet på ka.no.
Les mer

Kirkeledere savner mer støtte fra de folkevalgte

Arbeidet i kirken er ofte meningsfullt, men mange kirkeledere sliter med prioriteringene, ifølge medarbeiderundersøkelse.
Les mer

Statlige midler til 42 middelalderkirker i stein

Riksantikvaren har fordelt 28,6 millioner til 48 prosjekter. – Det er godt å registrere at det er stor interesse blant kirkeeierne og at kvaliteten på søknadene er så høy, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.
Les mer

For første gang er landets kirkeskatter kartlagt

– Kunnskapen forplikter oss til å ta et tydelig ansvar for at disse skattene blir bevart for fremtiden, sier Randi Moskvil Letmolie i KA.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone