Her er KAs veiledning til gravplasshøringen

Oppfordrer kirkelige fellesråd til å svare. Fristen er 1. oktober.
Les mer

Gratulerer Støre med valgseieren

– Vi ser fram til et godt samarbeid med ny regjering, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Her er kirkelig sektors krav til ny regjeringserklæring

KA og Kirkerådet har formulert ønskepunkter til dem som skal styre landet etter valget.
Les mer

Enighet i lønnsoppgjøret i Den norske kirke

Partene er enige om en ramme på 2,8 prosent. Lokale forhandlinger utsettes til 2022 for fellesrådene, men gjennomføres i år for Kirkerådet og bispedømmerådene.
Les mer

Deler ut mer penger til sikring av kirker

KA og Knif Trygghet Forsikring fortsetter å støtte brannsikring av kirker. Søknadstallet har eksplodert de siste to årene.
Les mer

Får strømme gudstjenester gratis til 1. oktober

Tono avstår fra vederlag for musikkbruk så lenge digitale gudstjenester er eneste mulighet.
Les mer

Nasjonal medarbeiderundersøkelse i Den norske kirke

Sendes ut i slutten av september. KA, Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Nettverk for kirkelige fellesråd utgjør styringsgruppen.
Les mer

Kirkelederkonferansen: I år skjer det

Korona satte en stopper for Kirkelederkonferansen i fjor, men i november kan 350 kirkeledere fra hele landet endelig samles på Gardermoen.
Les mer

Nytt steg i gjenåpningen – opptil 1.000 mennesker kan samles innendørs

Regjeringen åpner for bruk av koronasertifikat for å øke antallsbegrensninger, men Den norske kirke mener det er en lite aktuell problemstilling.
Les mer

Om ansattes medvirkning i digitale produksjoner

KA har fått en del spørsmål om ansatte kan pålegges å delta i gudstjenester og kirkelige handlinger som overføres digitalt og om det eventuelt kan kreves særskilt godtgjøring for dette.
Les mer

Debatt: «Feilaktige påstander om ny kirkeordning»

Marit Halvorsen Hougsnæs kommenterer Marius Mjaalands pinsekronikk om prostirådsmodellen.
Les mer

– Viktig kunnskap som krever oppfølging

Kirkerådet har kartlagt arbeidsmiljøet for kvinnelige prester.
Les mer

Anbefaler nytt prostifellesråd som felles arbeidsgiver

Rapporten om ny kirkelig organisering er klar. Nå venter den viktige høringsprosessen fram mot Kirkemøtet i 2022.
Les mer

Jobber for å sikre verdifulle kirker

Her kan du sjekke hvor utsatt din kirke er for akutte naturskader.
Les mer

Særavtalene for Den norske kirke er ferdig forhandlet

– Vi opplever enighet om veien videre, sier KAs forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen.
Les mer

KA er klare til å svare på spørsmål: – Pandemien stiller krav om raske beslutninger

KA har helt siden nedstengingen i mars 2020 hatt en aktiv rolle i veiledningen av menighetenes håndtering rundt korona.
Les mer

6 tips til deg som leder en sliten stab

Kjenner du at koronatrøttheten preger staben? Her er våre tips for å holde motet og håpet oppe mens unntakstilstanden fortsatt pågår.
Les mer

Nye datoer for høstens lederkonferanser

Kirkelederkonferansen arrangeres 1.-2. november. Kirkevergene og prostene har hver sine konferanser det påfølgende døgnet.
Les mer

– Stortingsvedtaket om OVF bør sikres ved avtale mellom kirke og stat

– En avtale vil være den beste måten å sikre at den omforente politiske løsningen blir varig, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Harald Askeland skal lede kirkelig demokratiutvalg

Et utvalg ledet av KAs Harald Askeland skal gjennomgå rollen som folkevalgt i Den norske kirke. – Et arbeid av stor interesse for oss som arbeidsgiverorganisasjon, sier KA-sjef Marit Halvorsens Hougsnæs.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone