Om ansattes medvirkning i digitale produksjoner

KA har fått en del spørsmål om ansatte kan pålegges å delta i gudstjenester og kirkelige handlinger som overføres digitalt og om det eventuelt kan kreves særskilt godtgjøring for dette.
Les mer

OVF-innstillingen: – En historisk mulighet glapp

– Jeg er skuffet over at stortingsflertallet ikke vil nedfelle OVF-løsningen i en rettslig bindende avtale mellom kirke og stat, sier KA-sjefen.
Les mer

Flere kan komme på gudstjeneste – allsang blir lettere

Nye lettelser i nasjonale smitteverntiltak gir bedre vilkår for arbeidet i kirken, men lokale og regionale tiltak kan fortsatt overstyre.
Les mer

Debatt: «Feilaktige påstander om ny kirkeordning»

Marit Halvorsen Hougsnæs kommenterer Marius Mjaalands pinsekronikk om prostirådsmodellen.
Les mer

Kartlegger tilstanden for 1.635 kirker

KAs kirkekontroll gjennomføres i år for femte gang. – Et av Kirke-Norges største og viktigste gruppearbeid, sier kirkebyggdirektør Randi Moskvil Letmolie.
Les mer

Sender 9 forsikringsmillioner tilbake til kirkeeierne

Det er ni år siden sist en kirke forsikret i KA Kirkeforsikring brant. Det kommer kundene til gode.
Les mer

– Viktig kunnskap som krever oppfølging

Kirkerådet har kartlagt arbeidsmiljøet for kvinnelige prester.
Les mer

Anbefaler nytt prostifellesråd som felles arbeidsgiver

Rapporten om ny kirkelig organisering er klar. Nå venter den viktige høringsprosessen fram mot Kirkemøtet i 2022.
Les mer

Jobber for å sikre verdifulle kirker

Her kan du sjekke hvor utsatt din kirke er for akutte naturskader.
Les mer

Særavtalene for Den norske kirke er ferdig forhandlet

– Vi opplever enighet om veien videre, sier KAs forhandlingssjef Anne Cecilie Andresen.
Les mer

KA er klare til å svare på spørsmål: – Pandemien stiller krav om raske beslutninger

KA har helt siden nedstengingen i mars 2020 hatt en aktiv rolle i veiledningen av menighetenes håndtering rundt korona.
Les mer

6 tips til deg som leder en sliten stab

Kjenner du at koronatrøttheten preger staben? Her er våre tips for å holde motet og håpet oppe mens unntakstilstanden fortsatt pågår.
Les mer

Nye datoer for høstens lederkonferanser

Kirkelederkonferansen arrangeres 1.-2. november. Kirkevergene og prostene har hver sine konferanser det påfølgende døgnet.
Les mer

Får strømme gudstjenester gratis til 1. juli

Tono avstår fra vederlag for musikkbruk så lenge digitale gudstjenester er eneste mulighet.
Les mer

– Stortingsvedtaket om OVF bør sikres ved avtale mellom kirke og stat

– En avtale vil være den beste måten å sikre at den omforente politiske løsningen blir varig, sier KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Harald Askeland skal lede kirkelig demokratiutvalg

Et utvalg ledet av KAs Harald Askeland skal gjennomgå rollen som folkevalgt i Den norske kirke. – Et arbeid av stor interesse for oss som arbeidsgiverorganisasjon, sier KA-sjef Marit Halvorsens Hougsnæs.
Les mer

160 verneverdige kirker får støtte til brann- og klimasikring

Staten deler ut 70 millioner til nye elanlegg, nye ovner og utbedring av klimaskall.
Les mer

Vil bidra til å løse sete-saken

KA, Kirkerådet, Norges Kristne Råd og STL tilbyr seg å bistå i arbeidet med å utrede alternativer til reguleringen av «fastmonterte seter».
Les mer

Vi har bak oss et krevende år med mye ansvar

Jobben er ikke ferdig ennå, men det lysner. Jeg er stolt over kirkens pandemihåndtering, skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

KA-prosjekt bidro til ny standard for brannsikring

Omfattende testing i dansk laboratorium ga kunnskap om brannsikring av voluminøse rom med høye trefasader.
Les mer
1 - 20 av 100
1 2 3 4 5 Neste

Powered by Cornerstone