Sentralbord: Tlf 23 08 14 00

I oversikten under finner du den enkelte medarbeider i de ulike avdelingene.

Marit Halvorsen Hougsnæs

administrerende direktør
Kontakt e-post:marit hougsnes
Mobiltelefon:+47 920 84 789

Trygve Jordheim

kommunikasjonssjef
Kontakt e-post:trygve jordheim
Mobiltelefon:+47 970 71 856
Administrasjons- og økonomiavdelingen

Knut Are Hole

direktør
Kontakt e-post:knut are hole
Mobiltelefon:+47 906 77 379

Ingvild Engedal

administrasjonsleder
Kontakt e-post:ingvild engedal
Mobiltelefon:+47 909 82 481

Hilde Kristin Klungrehaug

førstekonsulent
Kontakt e-post:hilde klungrehaug
Mobiltelefon:+47 938 94 185
Post, sentralbord, layout, kurs, kirketjener- og gravplasskolen

Torhild Strøm

seniorrådgiver
Kontakt e-post:torhild strom
Mobiltelefon:+47 936 75 428
Regnskap, faktura og lønn. Sekretær kirkevergelaget.

Ellen Worren

konsulent
Kontakt e-post:ellen worren
Mobiltelefon:+47 900 48 175
Resepsjon, sentralbord og boksalg

Anja L. Høiby-Nikolaisen - Permisjon

kurskoordinator
Arbeidsgiveravdelingen

Ingrid B. Tenfjord

direktør
Kontakt e-post:ingrid tenfjord
Mobiltelefon:+47 988 89 229
Tariff, arbeidsrett, forhandlinger

Randi Moskvil Letmolie

OU-sjef
Kontakt e-post:randi letmolie
Mobiltelefon:+47 472 39 569
Folkevalgtopplæring, OU-arbeid, tariff, HMS

Mona Charlotte Sjødal

spesialrådgiver/advokatfullmektig
Kontakt e-post:mona sjodal
Mobiltelefon:+47 459 76 871
Arbeidsrett, HMS, pensjon

Helene Horsfjord

spesialrådgiver
Kontakt e-post:helene horsfjord
Mobiltelefon:+47 476 24 305
Etter- og videreutdanning, rekruttering, kvalitetssikring

Linn Maria Kierulf

seniorrådgiver
Kontakt e-post:linn maria kierulf
Mobiltelefon:+47 932 47 002
Arbeidsmiljø og arbeidsveiledning. Sekretariat OU-styret

Marianne Liaklev

seniorrådgiver/advokatfullmektig
Kontakt e-post:marianne liaklev
Mobiltelefon:+47 934 22 847
Arbeidsrett, konflikthåndtering

Marianne Brekke

spesialrådgiver
Kontakt e-post:marianne brekke
Mobiltelefon:+47 984 77 198
Arbeidsrett, kirkerett, diskrimineringsrett

Bente Vangdal Espenes

spesialrådgiver/advokat
Kontakt e-post:bente espenes
Mobiltelefon:+47 924 48 395
Arbeidsrett, kontrakts- og avtalerett, pensjon

Stina Hansteen Solhøy

spesialrådgiver
Kontakt e-post:stina solhoy
Mobiltelefon:+47 458 75 582
Lederutvikling/endringsledelse og kommunereform

Silje Letmolie Hjeldsbakken

rådgiver
Kontakt e-post:silje letmolie
Mobiltelefon:+47 474 47 024
Sekretariat OU-styret, arbeidsrett

Torbjørg Aalborg

prosjektleder
Kontakt e-post:torbjorg aalborg
Mobiltelefon:+47 930 40 829
Ledernettverk

Rut Severinsen

konsulent
Kontakt e-post:rut severinsen
Mobiltelefon:+47 408 14 870
Arbeidsrett

Susann Jenset Bækken

konsulent
Kontakt e-post:susann baekken
Mobiltelefon:+47 408 14 870
Arbeidsrett
Avdeling for kirke og samfunn

Øystein Dahle

direktør
Kontakt e-post:oystein dahle
Mobiltelefon:+47 995 04 440

Oddbjørn Sørmoen

fagdirektør
Kontakt e-post:oddbjorn sormoen
Mobiltelefon:+47 419 30 818

Bente Vangdal Espenes

spesialrådgiver/advokat
Kontakt e-post:bente espenes
Mobiltelefon:+47 924 48 395
Arbeidsrett, kontrakts- og avtalerett, pensjon

Merete Huuse

spesialrådgiver (Permisjon)
Kontakt e-post:merete huuse
Mobiltelefon:+47 412 10 736

Kjersti Kambestad

spesialrådgiver
Kontakt e-post:kjersti kambestad
Mobiltelefon:+47 975 37 837

Cathrine Lillo-Stenberg

seniorrådgiver
Kontakt e-post:cathrine lillo-stenberg
Mobiltelefon:+47 993 09 260

Trygve Nedland

spesialrådgiver
Kontakt e-post:trygve nedland
Mobiltelefon:+47 906 76 589

Bjarne Neerland

utviklingsdirektør
Kontakt e-post:bjarnen
Mobiltelefon:+47 488 81 960

Harald Ringstad

seniorrådgiver
Kontakt e-post:harald ringstad
Mobiltelefon:+47 948 42 080

Eva Schafferer

Seniorrådgiver
Kontakt e-post:eva schafferer
Mobiltelefon:+47 982 57 925

Stina Hansteen Solhøy

spesialrådgiver
Kontakt e-post:stina solhoy
Mobiltelefon:+47 458 75 582
Lederutvikling/endringsledelse og kommunereform

Ingrid Staurheim

spesialrådgiver
Kontakt e-post:ingrid staurheim
Mobiltelefon:+47 980 68 304

Eirik Stople

seniorrådgiver
Kontakt e-post:eirik stople
Mobiltelefon:+47 976 06 969

Pål Arne Winsnes

seniorrådgiver
Kontakt e-post:pal arne winsnes
Mobiltelefon:+47 908 00 685

Bjørn André Langset Gjermundnes

Konsulent
Kontakt e-post:bjorn
Mobiltelefon:+47 918 37 933

Powered by Cornerstone