Marit Halvorsen Hougsnæs

administrerende direktør
Kontakt e-post:marit hougsnes
Mobiltelefon:+47 920 84 789

Trygve W. Jordheim

kommunikasjonsdirektør
Kontakt e-post:trygve jordheim
Mobiltelefon:+47 970 71 856
pressekontakt, medierådgiving, nyhetsbrev
Administrasjons- og økonomiavdelingen

Knut Are Hole

direktør
Kontakt e-post:knut are hole
Mobiltelefon:+47 906 77 379

Ingvild Engedal

administrasjonsleder
Kontakt e-post:ingvild engedal
Mobiltelefon:+47 909 82 481
Nestleder og stedfortreder for avdelingsleder.

Torhild Strøm

seniorrådgiver
Kontakt e-post:torhild strom
Mobiltelefon:+47 936 75 428
Regnskap, faktura og lønn. Sekretær kirkevergelaget.

Hilde Kristin Klungrehaug

førstekonsulent
Kontakt e-post:hilde klungrehaug
Mobiltelefon:+47 938 94 185
Post, sentralbord, layout

Anja L. Høiby-Nikolaisen

kurskoordinator
Kontakt e-post:anja hoiby-nikolaisen
Mobiltelefon:+47 994 65 053
Kommunikasjonsavdelingen

Helge Solberg Mathisen

kommunikasjonsrådgiver
Kontakt e-post:helge mathisen
Mobiltelefon:+47 996 44 019
Tekst, foto, video, sosiale medier, Netigate

Trygve W. Jordheim

kommunikasjonsdirektør
Kontakt e-post:trygve jordheim
Mobiltelefon:+47 970 71 856
pressekontakt, medierådgiving, nyhetsbrev
1 - 2 av 2
Arbeidsgiveravdelingen

Ingrid B. Tenfjord

direktør/advokat
Kontakt e-post:ingrid tenfjord
Mobiltelefon:+47 988 89 229

Anne Cecilie Andresen

forhandlingssjef
Kontakt e-post:anne cecilie andresen
Mobiltelefon:+47 926 63 319
Nestleder og stedfortreder for avdelingsleder.

Bente Vangdal Espenes

spesialrådgiver/advokat
Kontakt e-post:bente espenes
Mobiltelefon:+47 924 48 395
Arbeidsrett, kontrakts- og avtalerett, pensjon

Marianne Brekke

spesialrådgiver
Kontakt e-post:marianne brekke
Mobiltelefon:+47 984 77 198
Arbeidsrett, kirkerett, diskrimineringsrett

Nora Hallén

spesialrådgiver/advokat
Kontakt e-post:nora hallen
Mobiltelefon:+47 951 67 202
arbeidsrett

Helene Bjørgen Fjørtoft

konsulent (torsdager)
Kontakt e-post:helene fjortoft
Arbeid:+47 23 08 14 00
arbeidsrett

Alexander Aas (permisjon)

seniorrådgiver/advokat
Kontakt e-post:alexander aas
arbeidsrett

Lisa Jensen Jåma (permisjon)

seniorrådgiver/advokat
Kontakt e-post:lisa jama
arbeidsrett
Avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning

Randi Moskvil Letmolie

direktør
Kontakt e-post:randi letmolie
Mobiltelefon:+47 472 39 569

Carsten Furuseth

spesialrådgiver
Kontakt e-post:carsten furuseth
Mobiltelefon:+47 489 99 904
Nestleder og stedfortreder for avdelingsleder. Gravplass

Ingrid Staurheim

prosjektleder/fagdirektør
Kontakt e-post:ingrid staurheim
Mobiltelefon:+47 980 68 304
Brann, tyveri, sikring, kirkebyggledelse, kirkebyggets betydning

Hanne Moltubakk Kempton

spesialrådgiver
Kontakt e-post:hanne kempton
Mobiltelefon:+47 928 31 416
Konservering, inventar, klima, kulturminnevern, restverdiredning, Kirkebygg- og gravplassdatabasen

Kjersti Kambestad

spesialrådgiver
Kontakt e-post:kjersti kambestad
Mobiltelefon:+47 975 37 837
Kirkebygg- og gravplassdatabasen, tilstandsanalyse, IKT, statistikk, digitale kartløsninger, kirkesøk.no

Marit Omland Nordbotten

spesialrådgiver/advokat
Kontakt e-post:marit nordbotten
Mobiltelefon:+47 958 64 962
Eiendomsrett, offentlige anskaffelser

Ole Christian Torkildsen

spesialrådgiver
Kontakt e-post:ole christian torkildsen
Mobiltelefon:+47 971 90 690
Arkitekt, bygg og bygningsvern, kulturminner

Martin Stærk

spesialrådgiver
Kontakt e-post:martin stark
Mobiltelefon:+47 915 77 038
digitalisering/gravplass, kontaktperson for Norges kirkevergelag, folkevalgtopplæring

Marte Muan Sæther

rådgiver (onsdager)
Kontakt e-post:marte saether
Mobiltelefon:+47 992 38 460
ENØK og energi for kirkebygg

Ingrid Rogstad-Karlsen

konsulent (tirs-/onsdag kl. 12.00-15.30)
Kontakt e-post:ingrid rogstad-karlsen
Mobiltelefon:+47 986 99 874
Byggfaglige spørsmål
Avdeling for politikk, ledelse og innovasjon

Marit Brandt Lågøyr

direktør
Kontakt e-post:marit lagoyr
Mobiltelefon:+47 977 12 116

Jens A. Bjelland

spesialrådgiver
Kontakt e-post:jens bjelland
Mobiltelefon:+47 993 65 798
Nestleder og stedfortreder for avdelingsleder. Samfunns- og myndighetskontakt, tros- og livssynspolitikk, økonomiske/juridiske rammebetingelser, barnehager

Linn Maria Kierulf

spesialrådgiver
Kontakt e-post:linn maria kierulf
Mobiltelefon:+47 932 47 002
Arbeidsmiljø, arbeidsveiledning, lederveiledning, stabsutvikling, sekretær for Fagutvalg for diakoni

Eldbjørg Leinebø Ekre

spesialrådgiver
Kontakt e-post:eldbjorg ekre
Mobiltelefon:+47 416 10 918
etter- og videreutdanning, stipendordninger, kirkelig undervisning og barnehager

Øystein Dahle

fagdirektør
Kontakt e-post:oystein dahle
Mobiltelefon:+47 995 04 440

Harald Askeland

prosjektleder/fagdirektør
Kontakt e-post:harald askeland
Mobiltelefon:+47 957 56 083
ledelse, fremtidig kirkelig organisering

Anders Kirkebø Giske

spesialrådgiver
Kontakt e-post:anders giske
Mobiltelefon:+47 412 46 576
budsjett/regnskap, skatt/avgift, økonomistyring, offentlige anskaffelser, digitalisering

Torbjørg Aalborg

seniorrådgiver (10%)
Kontakt e-post:torbjorg aalborg
Mobiltelefon:+47 930 40 829
Ledernettverk

Powered by Cornerstone