Marit Halvorsen Hougsnæs

administrerende direktør
Kontakt e-post:marit hougsnes
Mobiltelefon:+47 920 84 789

Trygve W. Jordheim

kommunikasjonssjef
Kontakt e-post:trygve jordheim
Mobiltelefon:+47 970 71 856
pressekontakt, medierådgiving
Administrasjons- og økonomiavdelingen

Knut Are Hole

direktør
Kontakt e-post:knut are hole
Mobiltelefon:+47 906 77 379

Ingvild Engedal

administrasjonsleder
Kontakt e-post:ingvild engedal
Mobiltelefon:+47 909 82 481

Torhild Strøm

seniorrådgiver
Kontakt e-post:torhild strom
Mobiltelefon:+47 936 75 428
Regnskap, faktura og lønn. Sekretær kirkevergelaget.

Helge Solberg Mathisen

kommunikasjonsrådgiver
Kontakt e-post:helge mathisen
Mobiltelefon:+47 996 44 019
Tekst, foto, video, sosiale medier. Superbruker på Questback.

Hilde Kristin Klungrehaug

førstekonsulent
Kontakt e-post:hilde klungrehaug
Mobiltelefon:+47 938 94 185
Post, sentralbord, layout, kurs, kirketjener- og gravplasskolen

Anja L. Høiby-Nikolaisen

kurskoordinator
Kontakt e-post:anja hoiby-nikolaisen
Mobiltelefon:+47 994 65 053
Arbeidsgiveravdelingen

Ingrid B. Tenfjord

direktør/advokat
Kontakt e-post:ingrid tenfjord
Mobiltelefon:+47 988 89 229

Marianne Liaklev

forhandlingsleder/advokatfullmektig
Kontakt e-post:marianne liaklev
Mobiltelefon:+47 934 22 847
Tariff

Bente Vangdal Espenes

spesialrådgiver/advokat
Kontakt e-post:bente espenes
Mobiltelefon:+47 924 48 395
Arbeidsrett, kontrakts- og avtalerett, pensjon

Mona Charlotte Sjødal

spesialrådgiver/advokat
Kontakt e-post:mona sjodal
Mobiltelefon:+47 459 76 871
Arbeidsrett, HMS, pensjon

Marianne Brekke

spesialrådgiver
Kontakt e-post:marianne brekke
Mobiltelefon:+47 984 77 198
Arbeidsrett, kirkerett, diskrimineringsrett

Silje Letmolie Hjeldsbakken

rådgiver
Kontakt e-post:silje hjeldsbakken
Mobiltelefon:+47 474 47 024
Sekretær for OU-styret, arbeidsrett

Alexander Aas

seniorrådgiver/advokatfullmektig
Kontakt e-post:alexander aas
Mobiltelefon:+47 950 48 342
arbeidsrett

Susann Jenset Bækken

konsulent (20 %)
Kontakt e-post:susann baekken
Mobiltelefon:+47 408 14 870
Arbeidsrett
Avdeling for kirkebygg og eiendomsforvaltning

Randi Moskvil Letmolie

direktør
Kontakt e-post:randi letmolie
Mobiltelefon:+47 472 39 569

Oddbjørn Sørmoen

fagdirektør
Kontakt e-post:oddbjorn sormoen
Mobiltelefon:+47 419 30 818
Kulturminnevern og forvaltning, tilgjengelighet, kirkekunst, bruk og endret bruk

Kjersti Kambestad

spesialrådgiver
Kontakt e-post:kjersti kambestad
Mobiltelefon:+47 975 37 837
Kirkebygg- og gravplassdatabasen, tilstandsanalyse, IKT, statistikk, digitale kartløsninger, kirkesøk.no

Harald Ringstad

seniorrådgiver
Kontakt e-post:harald ringstad
Mobiltelefon:+47 948 42 080
Klima og miljø, enøk og inneklima, FDVU og tilstandsanalyse

Ingrid Staurheim

spesialrådgiver
Kontakt e-post:ingrid staurheim
Mobiltelefon:+47 980 68 304
Brann, tyveri, sikring, klima

Eirik Stople

seniorrådgiver
Kontakt e-post:eirik stople
Mobiltelefon:+47 976 06 969
Gravplass
Avdeling for sektorpolitikk og styring

Øystein Dahle

direktør
Kontakt e-post:oystein dahle
Mobiltelefon:+47 995 04 440

Stina Hansteen Solhøy

spesialrådgiver
Kontakt e-post:stina solhoy
Mobiltelefon:+47 976 85 567
lederutvikling, sammenslåing av fellesråd, likestilling/diskriminering

Bjarne Neerland

utviklingsdirektør
Kontakt e-post:bjarnen
Mobiltelefon:+47 488 81 960
samordning av IKT i Den norske kirke

Linn Maria Kierulf

seniorrådgiver
Kontakt e-post:linn maria kierulf
Mobiltelefon:+47 932 47 002
Arbeidsmiljø, arbeidsveiledning, lederveiledning, stabsutvikling, sekretær for Fagutvalg for diakoni

Trygve Nedland

spesialrådgiver
Kontakt e-post:trygve nedland
Mobiltelefon:+47 906 76 589
budsjett/regnskap, skatt/avgift, økonomistyring, offentlige anskaffelser

Eldbjørg Leinebø Ekre

seniorrådgiver
Kontakt e-post:eldbjorg ekre
Mobiltelefon:+47 416 10 918
etter- og videreutdanning, stipendordninger, kirkelig undervisning og barnehager

Pål Arne Winsnes

seniorrådgiver
Kontakt e-post:pal arne winsnes
Mobiltelefon:+47 908 00 685
sammenslåing av fellesråd, sekretær for Fagutvalg for kirkemusikk

Torbjørg Aalborg

seniorrådgiver (20%)
Kontakt e-post:torbjorg aalborg
Mobiltelefon:+47 930 40 829
Ledernettverk

Jens Bjelland Grønvold

seniorrådgiver
Kontakt e-post:jens bjelland
Mobiltelefon:+47 993 65 798

Powered by Cornerstone