Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurset er klassikeren i KAs kursportefølje.

Grunnkurset gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

Kurset består to tredagerssamlinger, én på høsten og én på våren, som kan tas i den rekkefølgen som passer den enkelte.

Påmeldingen til samlinger i oktober 2022 og mars 2023 er åpen!

Powered by Cornerstone