Grunnkurs for kirkeverger og daglige ledere i menighet

Grunnkurset er klassikeren i KAs kursportefølje.

Grunnkurset gir deg som ny kirkeverge eller daglig leder i menighet innføring i sentrale tema som personalledelse, saksbehandling, kirkeledelse, kirkebyggforvaltning, gravferdsforvaltning og økonomi.

Kurset består to tredagerssamlinger, én på høsten og én på våren, som kan tas i den rekkefølgen som passer den enkelte.

Første samling for kullet høst 2021/vår 2022 er 18.-20. oktober. Påmeldingen vil åpne i løpet av våren.

Powered by Cornerstone