Ledernettverk

I KAs ledernettverk står deltakernes erfaring og utfordringer i sentrum.

KA har i siden 2017 drevet ledernettverk for ledere innen kirkelige virksomheter. Deltakernes erfaring og utfordringer står i sentrum, og den enkelte legger fram caser eller konkrete saker som de ønsker hjelp til å løse.

Deltakerne blir i tillegg utfordret til å ha innledninger om temaer de har særlig kompetanse på. Deltakerne møtes fem ganger i løpet av ett år og tar deretter stilling til videre deltakelse.

Powered by Cornerstone