Støtte til deltakelse på yrkesmesser

Kirkelige fellesråd som deltar på yrkes- og utdanningsmesser kan få støtte til blant annet produksjon av materiell, utstyr, leie av stand og eventuelle utgifter knyttet til bemanning av stand. 

Det arrangeres mange yrkes- og utdanningsmesser over hele landet, i regi av blant annet kommuner, fylkeskommuner, skoler, utdanningsinstitusjoner og kommersielle arrangører. Yrkes- og utdanningsmesser har for mange elever stor betydning for valg av yrke og utdanning og er derfor en viktig arena for rekruttering til kirkelige stillinger og utdanninger. 

De fleste utdanningsmesser arrangeres i januar og februar, men en del messer legges til høstsemesteret. Mange fellesråd deltar allerede på slike messer, men vi har ingen sentral oversikt.

Økonomisk støtte til deltakelse på messer

Kirkelige fellesråd som deltar på yrkes- og utdanningsmesser kan få støtte til blant annet produksjon av materiell (roll-ups, brosjyrer mm), utstyr, leie av stand og eventuelle utgifter knyttet til bemanning av standen. vi ber om at stillinger innen kirkelig undervisning blir særlig markedsført, da det er kateketmidler som støtter opp under denne støtteordningen.

Det gis opptil 15.000 kroner i støtte til deltakelse på utdanningsmesser. 

Tilsagn om økonomisk støtte gis fortløpende og så langt budsjettet rekker. Søknad sendes KA v/Eldbjørg Leinebø Ekre.

Profileringsmateriell

Kirkerådet har utviklet profileringsmateriell som kan bestilles her.

Se også nettsiden jobbikirken.no.

Powered by Cornerstone