Dette er KA

KAs overordnede strategi er å være hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter, ivareta og fremme deres felles interesser og yte service i samsvar med medlemmenes oppgaver og behov.

Hovedorganisasjonen KA har om lag 430 medlemmer. Alle virksomheter i Den norske kirke er medlem av KA, men også organisasjoner, stiftelser og aksjeselskaper på kirkelig/ideell sektor er medlemmer hos oss. 23 arbeidstakerorganisasjoner har partsforhold i KAs hovedavtale.

Administrerende direktør i KA er Marit Halvorsen Hougsnæs. KA har drøyt 30 ansatte. 

Historie

KA ble opprettet 1. januar 1990 under navnet Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Fram til 1997 var KA assosiert medlem i KS, ettersom kommunestyret fram til da var formell forhandlingspart for lokale kirkelige organer. Fra 1997 ble lokale kirkelige organer (menighetsråd og fellesråd) selvstendige forvaltningsorganer med hjemmel til å overdra partsansvar til en arbeidsgiverorganisasjon. Samme år inngikk KA tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjonene og opptrådte på medlemmenes vegne.

Senere ble også flere organisasjoner, barnehager og stiftelser med kirkelig forankring medlemmer.

Fra 1.1.2017 ble de tidligere statlige virksomhetene i Den norske kirke (bispedømmene) skilt ut fra staten og overført til rettssubjektet Den norske kirke, som også er medlem i KA.

KA har endret navn flere ganger. Fra 28. april 2023 er det vedtektsfestede og juridiske navnet Hovedorganisasjonen KA.

Engelsk navn

KAs engelske navn er Confederation of Churches and Nonprofits (KA).

Personvernerklæring

KAs personvernerklæring finner du her.

Powered by Cornerstone