KA er for alle virksomheter med kirkelig/kristen forankring

KA er arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for alle virksomheter med kirkelig/kristen forankring. Våre medlemmer har tilgang på svært kompetent rådgivning og hjelp på tariff, arbeidsrett, organisasjon, økonomi og en rekke andre områder. Vi jobber også politisk for å styrke hele sektorens rammevilkår. I tillegg har vi Norges fremste fagmiljø på kirkebygg og gravplass.

KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter har om lag 450 medlemmer. I dag er de fleste av våre medlemsvirksomheter tilknyttet Den norske kirke, men alle virksomheter med forankring i et kirkesamfunn eller annet kristent arbeid kan bli medlem.

En sentral oppgave for oss er å hjelpe øverste leder i virksomheten med å gjøre en best mulig jobb. Det gjør vi gjennom tariffarbeid og rådgiving på arbeidslivsområdet, gjennom politisk påvirkningsarbeid og gjennom kompetansehevingstiltak.

Vi yter også service og rådgivning innen gravplass, kirkebyggforvaltning, økonomi, lederutvikling, stabsutvikling, kommunikasjon/mediekontakt og mye annet. Vi tilbyr dessuten kurs/opplæring for ansatte og tillitsvalgte, både i Oslo og andre steder i landet. Kurstilbudet utvikles kontinuerlig ut ifra de behov medlemmene gir uttrykk for og i takt med politiske prosesser, nye rammevilkår og endret lovverk.

22 arbeidstakerorganisasjoner har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale.

KA har drøyt 30 ansatte og holder til i Kirkens hus (Rådhusgaten 1-3) i Oslo sentrum. Administrerende direktør er Marit Halvorsen Hougsnæs. Styreleder er Hege Hovland Malterud.

Engelsk tittel: Norwegian Association for Church Employers

Ta gjerne kontakt med avdelingsdirektør Knut Are Hole for en uforpliktende samtale om hva KA kan tilby din virksomhet.

Kontaktinformasjon/pressekontakt

Kontaktinformasjon til alle ansatte inkludert ansiktsbilde i full oppløsning

Flere pressebilder finnes på vår Flickr-side (fri bruk ved kredittering i byline) 

Postadresse: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo
Besøksadresse: Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo
Telefon sentralbord: 23 08 14 00 (mandag-torsdag: 09-15, fredag: 09-14)
E-post: ka@ka.no

Organisasjonsnummer: 971 273 003

Historie

KA ble opprettet 1. januar 1990. Fram til 1997 var KA assosiert medlem i KS ettersom kommunestyret fram til da var formell forhandlingspart for lokale kirkelige organer. Fra 1997 ble lokale kirkelige organer (menighetsråd og fellesråd) selvstendige forvaltningsorganer med hjemmel til å overdra partsansvar til en arbeidsgiverorganisasjon. Samme år inngikk KA tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjonene og opptrådte på medlemmenes vegne.

Senere ble også flere organisasjoner, barnehager og stiftelser med kirkelig forankring medlemmer.

Fra 1.1.2017 ble de tidligere statlige virksomhetene i Den norske kirke (bispedømmene) skilt ut fra staten og overført til rettssubjektet Den norske kirke, som også er medlem i KA.

KA er sertifisert som miljøfyrtårn.

KAs personvernerklæring finner du her.

Powered by Cornerstone