Dette er KA

KAs overordnede strategi er å være hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter, ivareta og fremme deres felles interesser og yte service i samsvar med medlemmenes oppgaver og behov.

Hovedorganisasjonen KA har om lag 430 medlemmer. Alle virksomheter i Den norske kirke er medlem av KA, men også organisasjoner, stiftelser og aksjeselskaper på kirkelig/ideell sektor er medlemmer hos oss. Les mer om hva vi gjør.

23 arbeidstakerorganisasjoner har partsforhold i KAs hovedavtale.

KA har drøyt 30 ansatte og holder til i Kirkens hus (Rådhusgaten 1-3) i Oslo sentrum. Administrerende direktør er Marit Halvorsen Hougsnæs.

Engelsk tittel: Norwegian Association for Church Employers

Kontaktinformasjon/pressekontakt

Kontaktinformasjon til alle ansatte inkludert ansiktsbilde i full oppløsning

Flere pressebilder finnes på vår Flickr-side

Postadresse: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo
Besøksadresse: Rådhusgaten 1-3, 0151 Oslo
Telefon sentralbord: 23 08 14 00 (mandag-torsdag: 09-15, fredag: 09-14)
E-post: ka@ka.no

Organisasjonsnummer: 971 273 003

Kontonummer: 3000 15 30344

Historie

KA ble opprettet 1. januar 1990 under navnet Kirkens Arbeidsgiverorganisasjon. Fram til 1997 var KA assosiert medlem i KS, ettersom kommunestyret fram til da var formell forhandlingspart for lokale kirkelige organer. Fra 1997 ble lokale kirkelige organer (menighetsråd og fellesråd) selvstendige forvaltningsorganer med hjemmel til å overdra partsansvar til en arbeidsgiverorganisasjon. Samme år inngikk KA tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjonene og opptrådte på medlemmenes vegne.

Senere ble også flere organisasjoner, barnehager og stiftelser med kirkelig forankring medlemmer.

Fra 1.1.2017 ble de tidligere statlige virksomhetene i Den norske kirke (bispedømmene) skilt ut fra staten og overført til rettssubjektet Den norske kirke, som også er medlem i KA.

KA har endret navn flere ganger. Fra 28. april 2023 er det vedtektsfestede og juridiske navnet Hovedorganisasjonen KA.

KAs personvernerklæring finner du her.

Powered by Cornerstone