Innbrudds- og tyverisikring av kirkebygg

Tyveri og innbrudd er en trussel for kirkebyggene. Gjennom generasjoner har mange verdifulle gjenstander forsvunnet fra byggene, mye av dette antas å ha blitt stjålet. Økokrim advarer mot en økning av kunst- og kulturminnekriminalitet rettet mot kirkelig eiendom i fremtiden. KA ønsker å imøtese dette ved å øke kompetansen til kirkeeierne på sikringsfeltet.

Hvordan sikre kirkebygg mot innbrudd- og tyveri?

Kirkebyggene våre inneholder Norges største samling av kulturminnegjenstander, i tillegg er mange av byggene i seg viktige kulturminner. Dette gir kirkeforvalterne et stort sikkerhetsansvar. KA ønsker at norske kirkebygg skal ha en mest mulig ”usynlig” sikkerhet, altså at tiltakene ikke er mer synlig enn nødvendig. Opplevelsen av å besøke et kirkebygg bør ikke forringes med en opplevelse preget av overvåkning og mistillitt.

Derfor bør tiltakene være tilstrekkelige og synlige for den som forsøker å bryte seg inn, stjele, vandalisere eller forgripe seg på annen måte på de kirkelige eiendeler, men ikke mer synlig eller forringe mer inngripen enn nødvendig for å opprettholde et reelt sikkerhetsbehov. En optimal sikring er derfor når det er en god balansegang mellom sikkerhetsbehov og sikkerhetstiltak.

Registrert kirkeinventar er utgangspunktet for en god sikkerhet

KA har utarbeidet en egen modul i kirkebyggdatabasen for å registrere kirkelig inventar. Inventarmoduelen er bygget opp etter en internasjonal standard for å registrere kunst- og kulturminnegjenstander. Økokrim advarer kirkeforvalterne med at man i fremtiden kan forvente mer organisert kriminalitet mot kirkelig eiendom.

KA og Økokrim oppfordrer fellsrådet til å registrere kirkeinventaret i databasen, og slik bekjempe kunst- og kulturminnekriminalitet. Stjålne kulturminner blir ofte brukt til hvitvasking av penger. Når inventaret er registrert i kirkebyggdatabasen vil det være sporbart, noe som gjør det vanskeligere å omsette på det svarte markedet. Jo bedre jobb kirkeforvalterne gjør med å registrere kirkeinventaret, jo mindre attraktivt vil det være å stjele fra norske kirkebygg.

Veileder for bedre innbrudds- og tyverisikring

I veilederen Kunsten å sikre en kirke – innbrudds- og tyverisikring av kirkebygg (2010) får kirkeforvalterne en innføring i hvordan de kan bygge opp en helhetlig sikring for sine kirkebygg. Tanken er at bruken av kirken, og bevaringen av kirken som kulturminne skal spille på lag og forsterke hverandre. Derfor er ideen om at sikkerhet er ”litt teknikk, men mest logikk” gjennomgående i veilederen.

Det legges vekt på at sikkerhet i stor grad omhandler sunn fornuft, se ting i sammenheng og tenke logisk. Sikkerhet er et arbeid som tilhører de ansatte, og som bør være en naturlig del av det å drive og bevare en kirke. Veilederen kan kjøpes av kirkeforvaltere ved bestilling i KAs nettbutikk.

Elektriske låser og adgangskortsystem

KA har utarbeidet materiale om elektriske låser og adgangskortsystem. Kirkeforvalterne kan få mer informasjon om dette ved å kontakte KAs sikringsansvarlig Ingrid Staurheim.

Powered by Cornerstone