Barnehage

Barnehager som er medlem i KA får medlemskap i Private Barnehagers Landsforbund uten ekstra kostnad.

KAs barnehager er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten i KA og er omfattet av gjeldende tariffavtaler og andre forpliktelser som følger av dette. Barnehagene får rådgivning og bistand fra KA i alle saker knyttet til arbeidsgiverrollen.

KA har avtale med Private Barnehagers Landsforbund (PBL) som innebærer at alle KAs barnehagemedlemmer tilbys medlemskap i PBL uten ekstra kostnad. Private Barnehagers Landsforbund (PBL) er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon med mer enn 1.900 medlemsbarnehager. KAs barnehagemedlemmer får gjennom avtalen tale-, forslags- og stemmerett på PBLs landsmøte på linje med PBLs øvrige medlemmer.

Rett til rådgivning, kurs m.m. fra PBL

PBL har spesialkompetanse på barnehagedrift og det som følger i form av lover, forskrifter og regler. PBL yter bistand og rådgivning overfor barnehagene om alle forhold som har med drift å gjøre. PBL gir barnehagene personlig hjelp over telefon og e-post, og tilbyr konferanser, medlemsmøter og et bredt spekter av kurs.

Fremdeles tilsluttet KAs arbeidsgivervirksomhet

KAs barnehager vil fortsatt være tilsluttet arbeidsgivervirksomheten i KA, og vil være omfattet av gjeldende tariffavtaler og andre forpliktelser som følger av dette. Barnehagene har rett til rådgivning og bistand fra KA i forbindelse med arbeidsgiverrollen og -ansvaret.

Avtalen innebærer at PBL vil kunne fremme private barnehagers interesser, også på vegne barnehager som er medlem i KA. KA vil fortsatt opptre som interesseorganisasjon for barnehagene som omfattes av avtalen på følgende områder:

  • Barnehagens forhold til kirkelig lovgivning og andre spesifikt kirkelige forhold
  • Saker vedrørende barnehagenes verdigrunnlag og kirkelige forankring
  • Spørsmål som berører kirkelige eiendomsforhold

Hva innebærer medlemskap i PBL?

  • Passordbeskyttet tilgang på www.pbl.no
  • Gratis abonnement på magasinet barnehage.no.
  • Markedsføring av barnehagen på www.barnehage.no.
  • Medlemsfordeler på innkjøp, forsikring, kurs med mer.

Powered by Cornerstone