Kirkebygg og identitet

Med to kirkebranner som utgangspunkt har fagdirektør Ingrid Staurheim forsket på folks forhold til kirkebygget.

«Når folk gråtende samler seg rundt en brennende kirke, er det ikke tapt tømmer og plank de sørger over. Det er kontakten med folkekirken som forsvinner foran øynene deres», skrev Ingrid Staurheim i en kronikk i Vårt Land høsten 2020.

Doktorgraden hennes – «Kirkebygg og identitet. En religionssosiologisk undersøkelse av folks forhold til kirkebygget belyst gjennom reaksjoner på (to) kirkebranner» (august 2020) – tar utgangspunkt i brannene i Våler kirke i 2009 og i Østre Porsgrunn kirke i 2011. Hun utforsker reaksjonene blant mennesker med ulike forhold til kirken, konfliktene rundt hvordan den gjenreiste kirken skal se ut og hva dette forteller om folks forhold til kirken.

Du kan høre hele disputasforedraget fra Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo her.

«Det som viste seg i intervjuene jeg hadde med folk i lokalsamfunn som hadde mistet sitt kirkebygg i storbrann, var at tilhørigheten til kirkebygget og folkekirken var kompleks. Skiller som troende kontra ikke-troende eller kristen kontra ikke-kristen, var vanskelig å bruke som indikatorer», skriver Staurheim.

«Tilhørigheten var for mange grunnleggende og relatert til deres identitet uavhengig av hva de ville svart på spørsmål om tro. For noen av informantene var tro nært knyttet til et kristent fellesskap med andre mennesker, mens det for andre var i større grad i kontakten med kirkebygget at de fikk kontakt med sitt trosforhold. Andre igjen opplevde et nært forhold til kirkebygget, selv om de ikke ville betrakte seg som troende.»

Les mer i Vårt Land: «Ny forskning: Passive kirkegjengere reagerer sterkest på kirkebrann»

Ingrid Staurheim er mye brukt som foredragsholder og ekspertkilde i forbindelse med kirkebranner og andre saker der kirkebygget står sentralt. Hun treffes på ingrid.staurheim@ka.no eller 980 68 304.

Bilder til presse/markedsføring finner du her.

Powered by Cornerstone