Store arrangementer i regi av KA

KA tilbyr en rekke kurs, fagdager og andre kompetansetiltak/møteplasser.

Porteføljen av kompetanseutviklingstiltak og møteplasser vurderes og utviklende løpende. I tillegg kommer følgende faste arrangementer:

  • KAs arbeidsrettsdag – arrangeres årlig
  • Kirkebyggkonferansen og Gravplasskonferansen arrangeres annethvert år fra og med 2025
  • Kirkelederkonferansen – arrangeres på høsten i oddetallsår
  • Landskonferansen for kirkeverger – arrangeres av Norges kirkevergelag i samarbeid med KA på høsten i partallsår (neste gang er 4.-6. september 2024 i Lillehammer)
  • Trosopplæringskonferansen – arrangeres av IKO i samarbeid med KA, Kirkens Nødhjelp og Søndagsskolen Norge hver høst (neste gang er 16. oktober 2024 på Gardermoen)

Alle kurs og konferanser legges ut i vår kurskalender når påmeldingen åpnes. Unntaket er Trosopplæringskonferansen, som har sin egen nettside.

Powered by Cornerstone