KIRKELIG ORGANISERING:

Kronikk: Seks tiltak for bedre samhandling i kirken

Kirkemøtet 2023 bør ikke bare avvise de fremlagte forslag til kirkelig organisering. Det bør pekes på alternative veier til målet om bedre samhandling, skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs i Vårt Land.
Les mer
UTTALELSE FRA LANDSRÅDET I KA:

Invester i fellesskap, læring og livsmestring!

Vi setter pris på Hurdalsplattformens tydelige ambisjoner om å styrke sivilsamfunnet. Revidert nasjonalbudsjett er regjeringens mulighet til å levere på løftene.
Les mer

Debatt: «Menighetene ønsker kompetente kirkemusikere»

Creo hevder at arbeidsgiverne i Den norske kirke mener at «alle kan drive med musikk». Det er fjernt fra det inntrykket vi sitter med, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Debatt: «En svekking av OVF vil ramme verdifulle kirker»

Flytting av verdier fra Opplysningsvesenets fond til Statskog vil svekke arbeidet med bevaring av kulturhistorisk verdifulle kirker, skriver styreleder Bjørg Tysdal Moe i et innlegg i Vårt Land.
Les mer

Debatt: «KAs råd om offentlige søkerlister»

For fortsatt å sikre maksimal åpenhet, bør kirkelige organer fremover etterspørre samtykke fra søkere til å stå på offentlig søkerliste, skriver Ingrid B. Tenfjord.
Les mer
MENIGHETSBARNEHAGENE:

Debatt: «Regjeringens ideelle blindsone»

Ideelle barnehager har aldri sendt en krone til Cayman Islands, skriver Marit Brandt Lågøyr og Jens A. Bjelland i et innlegg i Vårt Land.
Les mer
KIRKEMØTET 2022:

Debatt: «Også kirken er en del av den norske modellen»

Den norske kirke må organisere seg i tråd med grunnprinsippene i arbeidsmiljøloven, skriver representanter for Fagforbundet, Creo, Delta og KA.
Les mer

Frivillighetens år er også folkekirkens år

Kirken og organisasjonene er blant de beste på frivillighet. La oss bruke Frivillighetens år 2022 på å synliggjøre dette og få mange flere med på å gjøre en innsats for andre, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs og Kristin G. Raaum.
Les mer

Debatt: «Feilaktige påstander om ny kirkeordning»

Marit Halvorsen Hougsnæs kommenterer Marius Mjaalands pinsekronikk om prostirådsmodellen.
Les mer

Om framtidige presters lønnsnivå

Prester og andre som tar medansvar for å opprettholde kirkelig nærvær over hele landet, bør kunne få en lønnsmessig kompensasjon for dette, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs.
Les mer

Kronikk: «LHBT-rapport krever økt innsats fra arbeidsgiver»

«Som arbeidsgiverorganisasjon vil KA fortsatt bidra med ressurser og kompetanse i arbeidet mot diskriminering», skriver KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs i en kronikk.
Les mer

Kronikk: «Kirkebranner forteller oss noe viktig»

«Når folk gråtende samler seg rundt en brennende kirke, er det ikke tapt tømmer og plank de sørger over. Det er kontakten med folkekirken som forsvinner foran øynene deres», skriver fagdirektør Ingrid Staurheim i Vårt Land.
Les mer

Debatt: «Nå haster det med å redde kulturminnene»

Middelalderkirkene trenger 1,6 milliarder til vedlikehold og 500 millioner til sikring.  – Det trengs et skikkelig løft fram mot 2030, skriver Randi Moskvil Letmolie.
Les mer

Feil i Vårt Land om politiattest for frivillige

Vårt Land melder at 2 av 3 menigheter i Den norske kirke ikke ber om politiattest fra frivillige medarbeidere. Dette er ren gjetning basert på en rapport der menighetene ikke er spurt om dette.
Les mer

Debatt: «Faktafeil og uforståelig bruk av tall i Dagbladet»

Dagbladet feilinformerer om Den norske kirke og medlemmenes tro. Kirken tar gjerne kritikk, men det må skje på korrekt grunnlag, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs og Kristin Gunleiksrud Raaum.
Les mer

«Vi ber komiteen gi tydelig uttrykk for at påbegynte satsninger skal videreføres og trappes opp»

KA-sjef Marit Halvorsen Hougsnæs deltok onsdag i høring om nye mål i kulturmiljøpolitikken.
Les mer

Debatt: «Bærekraftig kirke er et felles ansvar»

– Ikke alt kan løses i tariffavtaler, men vi har i lang tid hatt fokus på tiltak som kan redusere kirkens samlede klimaavtrykk, skriver KA i et svar til Presteforeningen.
Les mer

Kronikk: «Gode intensjoner er ikke nok»

En fristilt folkekirke trenger et mer avklart rettslig og økonomisk grunnlag enn det regjeringen foreslår. Et bredt stortingsflertall bør kunne enes om dette, skriver Marit Halvorsen Hougsnæs i Vårt Land.
Les mer

Debatt: «Hver synes best om sin egen kirke»

Dette kommer ikke til å forandre på hva folk synes om sin egen kirke, skriver KAs Trygve W. Jordheim i anledningen Dagens kåring av «Norges styggeste kirke».
Les mer

Kronikk: «Det er tid for å knuse fordommer»

Å jobbe i kirken er litt som å komme fra Bærum: Det er lett å overraske positivt, skriver KAs kommunikasjonsdirektør Trygve W. Jordheim i Dagen.
Les mer
1 - 20 av 40
Powered by Cornerstone