Seksuell trakassering og overgrep

Denne siden gir en samlet oversikt over forebygging, avdekking og håndtering av seksuelle overgrep, vold og trakassering, rettet mot arbeidsgiver.

Arbeidsgivere har mange ulike ansvarsoppgaver innen forebygging og avdekking av seksuelle overgrep, vold og trakassering: Ansvar for å utarbeide rutiner og beredskapsplaner, ansvar for håndtering av saker der ansatte eller frivillige er anklaget for overgrep, ansvar for at ansatte og frivillige har den kompetansen de trenger i møte med overgrepsutsatte, ansvar for å iverksette forebyggende arbeid og å støtte sine medarbeidere i vanskelige saker.

Forebyggende arbeid

Det forebyggende arbeidet skal både hindre at overgrep skjer og forhindre uheldig håndtering av eventuelle overgrepssaker. Dette krever blant annet gode holdninger, gode rutiner og nødvendig kompetanse hos alle ansatte. 

Les mer om disse temaene:

Håndtering av overgrepssaker

Når en ansatt eller frivillig er anklaget for overgrep, er det viktig at saken håndteres korrekt og samtidig omsorgsfullt for alle involverte.
Ansatte og frivillige kan også få kjennskap til saker der overgrepet ikke har sammenheng med det kirkelige arbeidet. Også da er det viktig at situasjonen håndteres på en god og profesjonell måte.

Les mer om disse temaene:

Kompetanse og kompetanseutvikling 

Det vil være ulike behov for kompetanse hos ulike ansattegrupper, men alle vil ha behov for noe kompetanse. 

Les mer om disse temaene:

Powered by Cornerstone