Statsbudsjettet 2025: Nå har de fått KAs ønskeliste

Regjeringen Støre fotografert 15. desember 2023. Foto: Torgeir Haugaard / Forsvaret / regjeringen.no
Publisert: 01/02/2024
Hovedorganisasjonen KA sendte nylig sine innspill til regjeringens budsjettarbeid.

Her er hovedpunktene i innspillet som KA nylig sendte til Barne og familiedepartementet (BFD).

Stabil finansering av Den norske kirke: For Den norske kirkes del ber KA om gode rammevilkår for kommunene, som finansierer lokalkirken, samt pris- og kostnadsjustering av rammetilskuddet til rettssubjektet Den norske kirke.

Gjenåpning av rentekompensasjonsordningen: KA ønsker at kommunene skal få dekket rentene på nye lån som tas opp for å sette i stand kirke. Ordningen var mye brukt forrige gang man hadde et vedvarende høyt rentenivå.

Økt satsing på nasjonalt fagmiljø for kirkebygg og gravplass: Pris- og lønnsjustering av tilskuddet til det nasjonale fagmiljøet for kirkebygg- og gravplass, som er en avdeling i KA.

Minst 300 millioner til bevaring av kirkebygg: Regjeringen har antydet 500 millioner årlig til det nye kirkebevaringsprogrammet som springer ut av delingen av Opplysningsvesenets fond. KA mener at 300 millioner er minimum i 2025, og at det også trengs midler til kirkelig medvirkning.

Forutsigbare rammer for organisasjonslivet: For organisasjonene ber KA om regelstyrt momskompensasjon, mer forutsigbare tilskuddsordninger og styrket skattefradragsordning for gaver.

Del i sosiale medier:
Relaterte dokumenter
Powered by Cornerstone