Forankring og deltakelse – brukerforum og brukergrupper

KA jobber med en rigg for brukerforum og brukergrupper for de ulike digitaliseringsprosjektene. Det er tenkt at alle fellesråd er med i brukerforum, som i første omgang vil fungere som en informasjonsarena. Videre vil det bli satt ned brukergrupper for de ulike utviklingsprosjektene.

Brukerforum og brukergrupper vil også bli viktige for å kunne stå samlet i krav til videreutvikling av fagsystemer. Vi trenger engasjerte mennesker i brukerforum, slik at vi sikrer at løsningene blir så bra som mulig for de som skal bruke dem.

Powered by Cornerstone