Arkiv

KA har etablert en egen arkivnøkkel for kirkelige organ som har ansvar og funksjon rettet mot det lokalkirkelige arbeidet, dvs. kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost.

Arkivnøkkelen er godkjent av Riksarkivet og bygger på felles arkivnøkkel for statsforvaltningen. I tillegg er det etablert en arkivnøkkel for de som bruker det elektroniske Noarkgodkjente arkivprogrammet Public360. Dette er eiet av Kirkerådet og distribueres via Kirkepartner AS. 

De kirkelige rådene er pålagt å ha arkiv og pliktig til å følge reglene om arkivering, journalføring og avlevering.
Kirkelig fellesråd, menighetsråd, sokneprest og prost skal ha sine egne arkiv, uten at det er til hinder for at arkivarbeidet samordnes. Dette er særlig aktuelt for kirkelige organ som har kontorfellesskap.

Kjøp arkivnøkkel og/eller arkivveiledning i KAs nettbutikk.

Supplerende og oppdatert materiell finnes på nett
- jf. lenkene nederst på denne siden.

Arkivnøkkelen består av seks klasser:

  • Organisasjon og administrasjon
  • Økonomi
  • Stillinger og personell
  • Kirkelig virksomhet
  • Kirker, menighetshus og presteboliger
  • Kirkegård, kremasjon og gravferdsvirksomhet.

Last ned supplerende og oppdatert materiale til håndbok og arkivnøkkel. 
Kun i nettversjon.

 

Powered by Cornerstone