Inkluderende arbeidsliv i barnehager

Et såkalt bransjeprogram skal bidra til å forebygge og redusere fravær og frafall blant barnehageansatte.

Avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA) omfatter hele det norske arbeidslivet. Målet er å legge til rette for at så mange som mulig kan arbeide så mye som mulig, så lenge som mulig. Et konkret mål er å redusere sykefraværet med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018.

Det legemeldte sykefraværet i barnehagene er 8 prosent, noe som er 63 prosent høyere enn gjennomsnittet i arbeidslivet. Fraværet utgjorde i 2019 mer enn 1,4 millioner tapte dagsverk. Et sentralt mål med arbeidet som nå er igangsatt, er å forebygge og redusere fravær og frafall.

KA er involvert i det såkalte bransjeprogrammet for barnehager for perioden 2019-2022, som er en del av oppfølgingen av IA-avtalen. Seniorrådgiver Linn Maria Kierulf sitter i styringsgruppen.

Les mer hos KS.

Nyhetsbrev: Informasjon om IA-arbeidet i barnehager mai 2021

Verktøy og informasjon om hvordan man kan jobbe med å redusere sykefraværet finnes i Arbeidsmiljøportalen.

Powered by Cornerstone