Rekruttering og tilsetting

KA gir medlemmene råd og veiledning i rekrutterings- og tilsettingsprosesser.

Rekruttering handler om å velge ut den best kvalifiserte/egnede personen ut fra de forutsetninger og krav som er lagt til stillingen.

Våre rådgivere vet hvilke formelle krav som stilles til en ansettelse og har samtidig god kjennskap til kvalifikasjonskrav og utdanninger tilknyttet Den norske kirke og andre kirkelige virksomheter. Ta gjerne kontakt med oss på tlf. 23 08 14 00 eller ka@ka.no.

 

Powered by Cornerstone