Fornebu-kurset

Med Fornebu-kurset ønsker KA å bidra til å utvikle inspirerende, målrettede og samarbeidsorienterte ledere i kirker og kristne organisasjoner.

KA har utviklet et nytt kursopplegg med tanke på personer i alderen 20-35 år med lederansvar i kirke og organisasjon. Målet er å bidra til rekruttering til lederstillinger og skape et støttende nettverk blant unge ledere. Kurset ble gjennomført første gang i 2021.

Fornebu-kurset skal gi en innføring i ledelse, innovasjon, konflikthåndtering og personalledelse – tilpasset kirkelig og frivillig sektor. Blant foreleserne er Marit Halvorsen Hougsnæs (adm.dir. i KA), Dag Ingvar Jacobsen (professor i ledelse ved Universitetet i Agder), Harald Askeland (fagdirektør i KA) og Linn Maria Kierulf (familieterapeut og seniorrådgiver i KA).

Målgruppen er personer som allerede er i lederroller eller som kirkesamfunnene/organisasjonene ønsker å støtte i utviklingen mot en lederrolle. Med dette menes unge ansatte i Den norske kirke (daglige ledere, kirkeverger, vigslede ansatte som arbeidsgiver ønsker å sende) og unge ledere i kristne organisasjoner (generalsekretærer og daglige ledere, styremedlemmer i nasjonale organisasjoner eller andre med sentrale tillitsverv eller stillinger).

Kurset finner sted på Fornebu i Bærum (10 minutter fra Oslo sentrum) over to samlinger à to dager.

Powered by Cornerstone