Bruk av sosiale medier

KA anbefaler alle virksomheter å ha retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier, både i jobben og privat.

Sosiale medier er en fellesbetegnelse for ulike internettbaserte kommunikasjonsplattformer. Sosiale medier som Facebook, Instagram, Twitter og LinkedIn har endret måten vi kommuniserer på.

I tillegg til å være en plattform for kontakt mellom privatpersoner, brukes også sosiale medier i nyhetsformidling, markedsføring, rekruttering, til politiske ytringer og til formidling av informasjon fra det offentlige.

Se vårt forslag til retningslinjer ved bruk av sosiale medier (docx).

For mer utfyllende informasjon om sosiale medier samt regelverk om personopplysninger i den forbindelse, se Kirkerådets tekst her.

Powered by Cornerstone