Bruk av sosiale medier

KA anbefaler alle virksomheter å ha retningslinjer for ansattes bruk av sosiale medier, både i jobben og privat.

Sosiale medier er en fellesbetegnelse for kommunikasjonsplattformer som Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat og LinkedIn.

I tillegg til å være en plattform for kontakt mellom privatpersoner, brukes også sosiale medier i nyhetsformidling, markedsføring, rekruttering, politiske ytringer og til formidling av informasjon fra det offentlige.

Se vårt forslag til retningslinjer ved bruk av sosiale medier (docx).

Powered by Cornerstone