Høringssvar til NOU 2024:1 Definisjon og registrering av ideelle velferdsaktører

Høringssvar til Digitaliserings- og forvaltningsdepartementet 27. mai 2024.
Les mer

Innspill til kommuneproposisjonen 2025

Innspill til Stortingets kommunal- og forvaltningskomite 22. mai 2024.
Les mer

Innspill til revidert nasjonalbudsjett 2024

Innspill til Stortingets finanskomite 21. mai 2024.
Les mer

Høringssvar om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 22. januar 2024.
Les mer

Høringsuttalelse om rammeverk for Riksantikvarens håndverksstrategi

Høringsuttalelse til Riksantikvaren 19. desember 2023.
Les mer

Innspill til høring om tilskuddsforvaltning i Den norske kirke

Høringssvar til Kirkerådet 14. desember 2023.
Les mer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til instruks for Kirkerådet

Høringsuttalelse til Kirkerådet 1. desember 2023.
Les mer

Høringssvar om klagesaker på kirkebyggfeltet

Høringssvar til Kirkerådet 1. november 2023.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2024 (kommunal- og forvaltningskomiteen)

Notat til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 19. oktober 2023.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2024 (utdannings- og forskningskomiteen)

Notat til Stortingets utdannings- og forskningskomité 13. oktober 2023.
Les mer

Høringssvar om forslag til endringer i trossamfunnsloven

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 12. oktober 2023.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2024 (helse- og omsorgskomiteen)

Notat til Stortingets helse- og omsorgskomité 11. oktober 2023.
Les mer
1 - 20 av 97
1 2 3 4 5 Neste
Powered by Cornerstone