Høringssvar om omdanning av Opplysningsvesenets fond til aksjeselskap

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 22. januar 2024.
Les mer

Høringsuttalelse om rammeverk for Riksantikvarens håndverksstrategi

Høringsuttalelse til Riksantikvaren 19. desember 2023.
Les mer

Innspill til høring om tilskuddsforvaltning i Den norske kirke

Høringssvar til Kirkerådet 14. desember 2023.
Les mer

Høringsuttalelse vedrørende forslag til instruks for Kirkerådet

Høringsuttalelse til Kirkerådet 1. desember 2023.
Les mer

Høringssvar om klagesaker på kirkebyggfeltet

Høringssvar til Kirkerådet 1. november 2023.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2024 (kommunal- og forvaltningskomiteen)

Notat til Stortingets kommunal- og forvaltningskomité 19. oktober 2023.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2024 (utdannings- og forskningskomiteen)

Notat til Stortingets utdannings- og forskningskomité 13. oktober 2023.
Les mer

Høringssvar om forslag til endringer i trossamfunnsloven

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 12. oktober 2023.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2024 (helse- og omsorgskomiteen)

Notat til Stortingets helse- og omsorgskomité 11. oktober 2023.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2024 (familie- og kulturkomiteen)

Notat til Stortingets familie- og kulturkomité 10. oktober 2023.
Les mer

Høringsuttalelse om forslag til lov- og forskriftsregulering av innleie til arrangement

Høringsuttalelse til Arbeids- og inkluderingsdepartementet 15. september 2023.
Les mer

Høringsinnspill om Prop 55 L (2022-2023), endringer i gravplassloven

Felles høringsinnspill fra KA og Kirkerådet til Stortingets familie- og kulturkomité 12. april 2023.
Les mer

Høringsuttalelse om 12 timer gratis SFO for elever på 1. og 2. trinn

Høringsuttalelse til Utdanningsdirektoratet 24. mars 2023.
Les mer

Høringssvar – vektlegging av samlivsform

Høringssvar til Kirkerådet 10. mars 2023.
Les mer

Innspill til statsbudsjettet for 2024 (BFD)

Innspillsnotat til Barne- og familiedepartementet 2. mars 2023.
Les mer
1 - 20 av 89
1 2 3 4 5 Neste
Powered by Cornerstone