Høringssvar til representantforslag om profittfrie barnehager

Høringssvar til Stortingets utdannings- og forskningskomité 5. januar 2022.
Les mer

Høringssvar til NOU 2021:9 Den norske modellen og fremtidens arbeidsliv

Høringssvar til Arbeids- og sosialdepartementet 1. november 2021.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2022 (Kommunal- og forvaltningskomiteen)

Notat til Kommunal- og forvaltningskomiteen 22. oktober 2021.
Les mer

Høringsuttalelse om kirkelig organisering

«En levende lokalkirke» – Høringssvar til Kirkerådet 21. oktober 2021.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2022 (Utdannings- og forskningskomiteen)

Notat til Utdannings- og forskningskomiteen 21. oktober 2021.
Les mer

Høringsnotat til statsbudsjett for 2022 (Familie- og kulturkomiteen)

Notat til Familie- og kulturkomiteen 20. oktober 2021.
Les mer

Endringer i gravplasslova og gravplassforskrifta

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 1. oktober 2021.
Les mer

Storberget-utvalgets rapport «Du er henta!»

Høringsvar til Kunnskapsdepartementet 23. september 2021.
Les mer

NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – Koronakommisjonens rapport

Høringssvar fra til Justis- og beredskapsdepartementet 17. juni 2021.
Les mer

Strategi for Den norske kirke 2022-2025 

Høringsinnspill til Kirkerådet 8. februar 2021.
Les mer

Forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 1. februar 2021.
Les mer

Mal for helhetlig menighetsplan

Høringssvar til Kirkerådet 10. desember 2020.
Les mer

Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler

Høringssvar til Kirkerådet 9. desember 2020.
Les mer

Kvalifikasjonskravutvalgets rapport

Høringssvar til Kirkerådet 9. desember 2020.
Les mer

Langtidsutleie av kirker

Høringssvar til Kirkerådet 30. november 2020.
Les mer

Kirkevalg – overordnede problemstillinger

Høringssvar til Kirkerådet 30. november 2020.
Les mer
1 - 20 av 57

Powered by Cornerstone