Høring av endringer i gravplasslova og gravplassforskrifta

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 1. oktober 2021.
Les mer

Storberget-utvalgets rapport «Du er henta!»

Høringsvar til Kunnskapsdepartementet 23. september 2021.
Les mer

NOU 2021: 6 Myndighetenes håndtering av koronapandemien – Koronakommisjonens rapport

Høringssvar fra til Justis- og beredskapsdepartementet 17. juni 2021.
Les mer

Strategi for Den norske kirke 2022-2025 

Høringsinnspill til Kirkerådet 8. februar 2021.
Les mer

Forslag til ny lov om Opplysningsvesenets fond

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 1. februar 2021.
Les mer

Mal for helhetlig menighetsplan

Høringssvar til Kirkerådet 10. desember 2020.
Les mer

Endringer i kirkeordningen og enkelte andre regler

Høringssvar til Kirkerådet 9. desember 2020.
Les mer

Kvalifikasjonskravutvalgets rapport

Høringssvar til Kirkerådet 9. desember 2020.
Les mer

Langtidsutleie av kirker

Høringssvar til Kirkerådet 30. november 2020.
Les mer

Kirkevalg – overordnede problemstillinger

Høringssvar til Kirkerådet 30. november 2020.
Les mer

Handlingsplan for FNs bærekraftsmål

KAs innspill til regjeringen 30. november 2020.
Les mer

Forslag til forskrift til trossamfunnsloven om forvaltning av kirkebygg

Høringssvar til Barne- og familiedepartementet 26. november 2020.
Les mer

Kirkelig kulturarvstrategi for Den norske kirke

Høringssvar til Kirkerådet 16. november 2020.
Les mer

Statsbudsjettet for 2021

Høringsnotat til familie- og kulturkomiteen 15. oktober 2020.
Les mer

Statsbudsjettet for 2021

Høringsnotat til kommunalkomiteen 14. oktober 2020.
Les mer

Statsbudsjettet for 2021

Høringsnotat til utdanningskomiteen 12. oktober 2020.
Les mer
1 - 20 av 51

Powered by Cornerstone