Tariff 2021

Lønnsforhandlingene er avsluttet for hele KA-sektoren. Resultatene er godkjent og kan iverksettes.

Aktuelle rundskriv:

Hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke fant sted 30. august på Kirkens hus i Oslo (opprinnelig berammet til 21. og 23. juni, men er etter arbeidstakerorganisasjonenes ønske utsatt på grunn av streiken på kommunesektoren).

Det var i forkant blitt utvekslet krav og tilbud elektronisk. Forhandlingene endte med enighet om en økonomisk ramme på 2,8 prosent. Det blir gjennomført lokale forhandlinger i rettssubjektet Den norske kirke i år, og partene har protokollført at lokale forhandlinger i fellesrådene skal være en del av 2022-oppgjøret.

Les også: Enighet i lønnsoppgjøret i Den norske kirke (publisert 31. august)

Les også: Legger frontfaget til grunn for kirkeoppgjøret (publisert 12. august)

Hovedtariffoppgjøret for de andre virksomhetene på KA-sektoren ("organisasjonsmedlemmene") fant sted 10. september. Forhandlingene endte med lønnsjustering tilsvarende fellesråd/menighetsråd.

Les også: Enighet i lønnsoppgjøret for de andre medlemsvirksomhetene på KA-sektoren (publisert 10. september)

Arbeidsgiverkonferanser for valgte og ansatte ledere i Den norske kirke ble avholdt 5. og 7. mai. Organisasjonsmedlemmene på KA-sektoren hadde tilsvarende konferanse 20. mai.

Som økonomisk grunnlag for oppgjøret la partene til grunn TBS-rapporten for KA-området 2021. Et partssammensatt utvalg har også jobbet med problemstillinger knyttet til lønnsgruppe 4B, og har avlagt rapport fra dette arbeidet.

Dette tariffnotatet beskriver utgangspunktet for 2021-oppgjøret. Alle virksomheter på sektoren hadde frist til 24. mai med å svare på spørsmålene som stilles der.

Powered by Cornerstone