Dette får dere som KA-medlem

KA jobber for et organisert arbeidsliv, kjemper for medlemmenes interesser, tilbyr rådgivning på en rekke fagområder og er en møteplass for ledere på hele sektoren.

I KA jobber vi hver dag for å være den naturlige arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for alle kirkelige og ideelle virksomheter. Vi er her for å gjøre livet litt enklere for alle våre medlemmer. Kort oppsummert:

 • Et organisert arbeidsliv: Vi har god og løpende kontakt med arbeidstakerorganisasjonene. Sammen sørger vi for et avtaleverk som regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstakere til beste for alle parter.
 • Konfliktløsning og arbeidsrett: Vi bistår når konflikter oppstår, og vi bidrar til å løse dem utenfor eller - når det er nødvendig - innenfor rettssystemet.
 • Politikk og påvirkning: Vi følger de politiske prosessene som påvirker sektoren, og vi snakker med alle som er med på å bestemme hvordan medlemmenes rammevilkår skal være.
 • Ledelsesutvikling og kompetansetiltak: Vi utvikler ressursmateriale og tilbyr kurs og andre kompetansetiltak for å bidra til trygge, gode og rollebevisste ledere, både valgte og ansatte.
 • Bygg- og eiendomsforvaltning: De fleste av våre medlemmer eier kirker og andre bygg. Vi kjenner utfordringene og kan peke på løsninger, både i juridiske og byggfaglige spørsmål.
 • Møteplasser og nettverk: Nettverksbygging og utveksling av kunnskap og erfaring er gull verdt. Vi legger vekt på å tilby møteplasser der medlemmene kan møtes og gjøre hverandre enda bedre, i form av kurs, konferanser og nettverk.
 • Annen rådgivning: Vi tilbyr også rådgiving og bistand på organisasjonsutvikling, strategiprosess, lovtolkning, utforming av arbeidsgiver- og personalpolitikk, interessepolitikk, mediehåndtering, kommunikasjonsstrategi, lokale forhandlinger, offentlige anskaffelser, bærekraft og mye annet.

Les mer om betingelsene her.

I strategiplanen er hovedmålene våre formulert slik:

 1. Videreutvikle KA til en hovedorganisasjon som er bredt forankret i kirkelige og ideelle virksomheter
 2. Fremme og videreutvikle et rekrutterende og bærekraftig arbeidsliv på sektoren
 3. Bidra til å styrke medlemmene i rollen som arbeidsgiver
 4. Sikre gode rammebetingelser for kirkelige og ideelle virksomheter
 5. Videreutvikle en bærekraftig kirkebygg-, gravplass- og eiendomsforvaltning
Powered by Cornerstone