Veiledning i lederjobben

KAs lederveiledning er en hjelp til å reflektere over egen arbeidshverdag og arbeidssituasjon.

Opplever du å ha en krevende og ensom jobb? Har du behov for et sted der du kan få hjelp til å løfte blikket? Kan du ønske deg et fortrolig rom for samtaler om utfordringer du står i?

KA tilbyr lederveiledning med Linn Maria Kierulf og Torbjørg Aalborg. Veiledningen er en hjelp til å reflektere over egen arbeidshverdag og arbeidssituasjon. Det er et sted der du i konfidensialitet kan løfte frem vanskeligheter du ønsker å drøfte med en annen i tillit.

Veiledningen er ikke sjelesorg, men følger en systemisk veiledningstradisjon der man er opptatt av å kartlegge kommunikasjon og samhandling mellom personer og organisasjoner og finne ut av hvilken påvirkning de utøver på hverandre. Veiledersamtalen skal styrke refleksjon over egen lederadferd og kan bidra til at du ser situasjoner du står i på en annen måte. Det er taushetsplikt i veiledningen, og det som deles der vil ikke komme videre.

Veiledningen er ikke et sted for å drøfte håndtering av konkrete personalsaker e.l., men et sted der du kan reflektere rundt din egen rolle og følelser i møte med krevende oppgaver. Eksempler på utfordringer og temaer som kan tas opp i en veiledningssamtale:

  • Bearbeiding av egne følelser og reaksjoner etter å ha stått i krevende saker
  • Usikkerhet i møte med medarbeidersamtaler eller andre personalsamtaler.
  • Samtale om ekstra lederutfordringer knyttet til koronasituasjonen
  • Samtaler om krysspress eller jobbmessige og etiske dilemmaer
  • Bearbeiding av ulike reaksjoner og tilbakemeldinger du har fått fra medarbeidere eller samarbeidspartnere

Om veilederne

Veiledning i lederjobben

Linn Maria Kierulf kjenner godt til utfordringer i kirkelig og frivillig virksomhet. Kierulf har bred erfaring fra gruppe- og individuell veiledning. Hun har vært ansvarlig for veiledningen på KAs lederutviklingsprogram og har kontinuerlig veiledningsoppdrag av daglig ledere og kirkeverger.

Kierulf er KAs ressursperson i arbeidet med stabsutvikling, konflikthåndtering og arbeidsmiljøveiledning. Hun har vært ansatt i KA siden 2007. Tidligere har hun arbeidet i Kirkens Nødhjelp og Sjømannskirken. Hun er utdannet veileder og familieterapeut fra VID (tidl. Diakonhjemmet høgskole), og cand.philol med kristendomskunnskap og psykologi fra Universitetet i Oslo, samt nordisk fra NTNU. 

Linn Maria Kierulf er en trygg og lyttende samtalepartner som stiller åpne spørsmål, støtter eller utfordrer slik at veiledningen bidrar til å åpne opp fastlåste situasjoner eller handlingsmønstre slik at det skjer en bearbeiding eller utvikling..

 

Veiledning i lederjobben

Torbjørg Aalborg har bred erfaring fra gruppe- og individuell veiledning. Hun har vært ansvarlig for utviklingen og oppstarten av KAs ledernettverk, og fasiliterer fortsatt ledernettverk i KA. I tillegg er hun veileder på KAs lederutviklingsprogram. 

Aalborg er utdannet sosionom fra Diakonhjemmets sosialhøgskole, og har studert historie (UiO) og kristendom (MF). Hun har deltatt i lederutvikling i regi av Kirkens Bymisjon Oslo/Diakonhjemmet, Oslo Kommune og Hovedorganisasjonen Virke. I tillegg er hun utdannet samspillsterapeut (Marte Meo terapeut).

Aalborg har lang og variert ledererfaring fra ulike sektorer innen sosialt arbeid, politikk og næringsliv. Det det gjør at hun bringer ulike perspektiv inn i lederveiledningen. I ca 15 år har hun startet opp og fasilitert ledernettverk med ledere på ulike nivåer, og med ulik bransjetilhørighet. 

Det som særpreger Aalborgs tilnærming er at hun skaper trygghet, og er svært opptatt av å ta utgangspunkt i den enkelte leders sterke sider, og samarbeider med den enkelte om å utvikle dem. 

Praktisk informasjon

KA tilbyr nå en pakke på 5 stk. veiledningstimer (60 minutter) for 4.000 kroner + mva. Etter disse 5 timene evalueres det, og man kan avtale ytterligere veiledning.

For mer informasjon, eller avtale om veiledning ta kontakt med Linn Maria Kierulf på e-post eller på tlf. 932 47 002 eller Torbjørg Aalborg på e-post eller 930 40 829. Referanser kan oppgis.

Powered by Cornerstone