Frivillige organisasjoner kan søke strømstøtte igjen

Lokale forsamlingshus som hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats kan søke om strømstøtte. Bildet er fra Moen bedehus på Hadeland. Foto: Øyvind Holmstad/CC BY-SA 2.0 DEED
Publisert: 08/02/2024
Ordningen gjelder virksomheter registrert i Frivillighetsregisteret, men også frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus.

Portalen der frivilligheten kan søke strømstøtte er igjen åpnet på Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. Nå kan det søkes støtte for tredje og fjerde kvartal i fjor.

Organisasjoner som vil søke støtte etter ordningen, må dokumentere strømkostnader per måned i søkeperioden. Søkere må i utgangspunktet være registrert i Frivillighetsregisteret, men det er noen unntak. Blant annet kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Søknadsportalen finnes på lottstift.no.

Del i sosiale medier:
Powered by Cornerstone