En samlende organisasjon for virksomheter med kirkelig forankring

KA er en arbeidsgiver- og interesseorganisasjon for kirkelige organer og for virksomheter med kirkelig forankring.

KA har 511 medlemmer og yter service og rådgivning innen bl.a. tariff/arbeidsgiverspørsmål, gravferd, kirkebyggforvaltning, juridiske spørsmål, økonomi, opplæring og lederutvikling.

22 arbeidstakerorganisasjoner har partsforhold i KAs hovedavtale og tariffavtale.

KA har om lag 30 ansatte og holder til i Rådhusgaten 1-3 i Oslo sentrum.

Administrerende direktør er Marit Halvorsen Hougsnæs. Styreleder er Hege Hovland Malterud.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Postboks 1034 Sentrum, 0104 Oslo
Besøksadresse: Rådhusgt. 1-3, 0151 Oslo
Telefon sentralbord: 23 08 14 00 (mand-torsdag: 09-15, fred: 09-14)
E-post: ka@ka.no

Kontaktinformasjon til alle ansatte

Engelsk tittel

Norwegian Association for Church Employers

Historie

KA ble opprettet 1. januar 1990. Fram til 1997 var KA assosiert medlem i KS ettersom kommunestyret fram til da var formell forhandlingspart for lokale kirkelige organer.  Fra 1997 ble lokale kirkelige organer (menighetsråd og fellesråd) selvstendige forvaltningsorganer med hjemmel til å overdra partsansvar til en arbeidsgiverorganisasjon. Samme år inngikk KA tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjonene og opptrådte på medlemmenes vegne.

Senere ble også flere organisasjoner, barnehager og stiftelser med kirkelig forankring medlemmer.

Fra 1.1.2017 ble de tidligere statlige virksomhetene i Den norske kirke (bispedømmene) skilt ut fra staten og overført til rettssubjektet Den norske kirke, som også er medlem i KA.

 

KA er sertifisert som miljøfyrtårn.

Del i sosiale medier:

Powered by Cornerstone