Istandsetting av middelalderkirker i stein

Stortinget har vedtatt at alle middelalderkirkene i stein skal være i god stand til Stiklestad-jubileet i 2030.

Det finnes 158 middelalderkirker i stein her i landet, pluss Nidarosdomen. Stortinget har bestemt alle disse skal være i god stand til tusenårsmarkeringen av slaget på Stiklestad. Dette arbeidet er i gang gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.

I 2023 er det satt av fem millioner til forprosjektering av tiltak for middelalderkirker i stein. 42 kirker skal i løpet av året få en tilstandsvurdering på nivå2+ som indikerer en meget grundig tilstandsvurdering der også kulturminneverdien hensynstas

Filmer om arbeider på middelalderkirker i stein

I forbindelse med tilskuddsordningene anbefaler vi at man ser filmene under. Disse gir et godt fundament for arbeid med denne problematikken. Se også veilederen Forprosjekt for istandsetting av middelalderkirker i stein.

Filmene under ble laget i forbindelse med et webinar om istandsetting og vedlikehold av steinkirker i 2021:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powered by Cornerstone