Hvem kan bli medlem i KA?

KAs formål er å være hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter.

KA skal ifølge formålsbestemmelsen være hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter, ivareta og fremme deres felles interesser og yte service i samsvar med medlemmenes oppgaver og behov.

KA startet som arbeidsgiverorganisasjon for fellesrådene i Den norske kirke, men er økumenisk forankret. Alle virksomheter i følgende kategorier kan tas opp som medlemmer:

  • Den norske kirkes rådsorganer og enheter under disse.
  • Kristne kirker, trossamfunn og menigheter og organer/enheter under disse.
  • Virksomheter med et kirkelig/kristelig formål.
  • Diakonale, pedagogiske og øvrige virksomheter med kirkelig forankring.

Er din virksomhet interessert i KA-medlemskap? Ta kontakt med avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr for uforpliktende samtale.

Powered by Cornerstone