Hvem kan bli medlem i KA?

KAs formål er å være hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter.

KA skal ifølge formålsbestemmelsen være hovedorganisasjon for kirkelige og ideelle virksomheter, ivareta og fremme deres felles interesser og yte service i samsvar med medlemmenes oppgaver og behov.

KA startet som arbeidsgiverorganisasjon for fellesrådene i Den norske kirke, men er økumenisk forankret. Vedtektene slår fast: «Organer i Den norske kirke og andre virksomheter med kirkelig og ideell forankring kan være medlemmer i KA.» Med «kirkelig» menes andre kirkesamfunn eller andre typer virksomhet med kristen forankring.

Er din virksomhet interessert i KA-medlemskap? Ta kontakt med avdelingsdirektør Marit Brandt Lågøyr for uforpliktende samtale.

Powered by Cornerstone