Kontakt våre rådgivere

Arbeidsgiveravdelingens rådgivere er tilgjengelig på telefon og e-post for å svare på spørsmål fra medlemmene.

Arbeidsgiveravdelingens rådgivere nås mandag – torsdag (9-15) og fredag (9-14) via KAs sentralbordnummer 23 08 14 00 eller e-post ka@ka.no.

Er du i tvil om hvordan arbeidsmiljøloven er å forstå, hvordan tariffavtalene skal tolkes eller hvordan du skal håndtere en krevende personalsak? Skal du rekruttere ny medarbeider og er usikker på hva du har lov til å spørre om i intervju? Arbeidslivet reguleres av et omfattende lovverk med tilhørende forskrifter. I tillegg fremforhandler KA tariffavtaler med arbeidstakerorganisasjonene som er bindende for de av KAs medlemsvirksomheter som er tilsluttet arbeidsgivervirksomheten.

På nettsidene skal du kunne finne relevant og oppdatert informasjon om en rekke ulike temaer om det å være arbeidsgiver. Dersom du ikke finner svar på nettsidene er du alltid velkommen til å kontakte KAs arbeidsgiveravdeling dersom du trenger råd og veiledning. Vakttelefonen betjenes av avdelingens rådgivere som har god oversikt over arbeidsrettslige emner og KAs tariffavtaler, og ved behov blir du satt videre til andre rådgivere i avdelingen. Ta kontakt ved å ringe KAs sentralbord på 23 08 14 00 eller ved å sende mail til ka@ka.no

Generelt anbefales bruk av e-post dersom problemstillingen inneholder mange elementer og/eller er sammensatt. Skriv en kort beskrivelse av det spørsmål eller de problemstillinger du trenger hjelp til og hvilken medlemsvirksomhet du kontakter oss på vegne av (navn på kirkelig fellesråd, organisasjon e.l.).

Rådgivning over telefon er gratis for KAs medlemsvirksomheter. Medfører henvendelsen behov for mer omfattende bistand (ut over en halv dag), vil det påløpe honorar iht. til våre vanlige satser for medlemsrådgivning.

Nettbaserte håndbøker i ledelse, personal og HMS

Arbeidsgiveravdelingen i KA har tilpasset Simployers tre håndbøker (Lederhåndbok, Personalhåndbok og HMS-håndbok) til bruk for kirkelige virksomheter.  Håndbøkene inneholder oppdaterte lenker og henvisninger til tariffavtalene som gjelder på KA-sektoren. Bøkene vil bli løpende oppdatert i samarbeid mellom KA og Infotjenester.

Håndbøkene er fritt tilgjengelige for alle virksomheter/ansatte i Den norske kirke som er koblet opp til Den norske kirkes intranett (Kirkebakken).

Ønske om annen bistand – kontakt ka@ka.no eller den det gjelder

Arbeidsgiveravdelingen kan forøvrig bistå medlemmene med råd, veiledning og opplæring innenfor et bredt spekter av emner (ledelse, konflikthåndtering, stabsutvikling, arbeidsmiljørelaterte spørsmål osv).

Vi anbefaler at du sender en presis beskrivelse om hva du er ute etter, til ka@ka.no.  Henvendelsen vil bli kanalisert videre til rette vedkommende og vil normalt bli besvart i løpet av maksimalt tre dager.

Henvendelser kan også rettes direkte til den enkelte rådgivers epost eller telefon dersom du kjenner til hvem av våre rådgivere som arbeider spesielt med saken, eller til avdelingsleder.

Opplysninger om e-postadresser, telefonnummer og faglige ansvarsområder til avdelingens leder og ansatte finner du her.

Powered by Cornerstone