Tariff 2022

Det var hovedoppgjør på KA-sektoren i 2022.

Iverksettelse (rundskriv, webinarer m.m)

Forhandlinger og uravstemning

Den norske kirke: Forhandlingene i hovedtariffoppgjøret i Den norske kirke fant sted 27. september, 11. oktober, 24. oktober og 28. oktober. Det ble oppnådd enighet på morgenen lørdag 29 oktober.

Uravstemning ble sendt ut 1. november med svarfrist 10. november kl. 11.00. Partene sa ja til forhandlingsresultatet, og dette er dermed vedtatt.

Saker i forkant av oppgjøret:

Organisasjonene: Forhandlingene om organisasjonsavtalen (KA-medlemmer som ikke er organer i Den norske kirke) ble gjennomført 1. november, og det ble oppnådd enighet.

Uravstemning ble sendt ut 2. november med svarfrist 10. november kl. 11.00. Partene sa ja til forhandlingsresultatet, og dette er dermed vedtatt.

Tariffnotat og -konferanser

21. mars ble tariffnotatene sendt ut til KAs to medlemsgrupper.

For virksomheter i Den norske kirke:

For organisasjonsmedlemmer:

Partssammensatt utvalg om tilleggslønn (Den norske kirke)

Rapport fra partssammensatt utvalg om tilleggslønn ble publisert 21. april 2022. Partene har siden april 2021 jobbet med å finne felles tilleggslønnssatser for ansatte i Den norske kirke. I rapporten presenterer partene hver sin skisse til mulige satser ettersom utvalget ikke ble enige om et felles forslag. Arbeidet sendes nå videre til forhandlingsutvalgene og blir gjenstand for forhandling i hovedoppgjøret.

Partssammensatt utvalg om lønnssystem (Den norske kirke)

Rapport fra partssammensatt utvalg om lønnssystem i Den norske kirke ble ferdigstilt 15. juli. I mandatet het det blant annet: «Det nedsettes et partssammensatt utvalg for å fremme forslag til nødvendige tilpasninger i det eksisterende lønnssystemet på KA-sektoren. Målsetningen med arbeidet er å få etablert et helhetlig lønnssystem for Den norske kirke ved hovedtariffoppgjøret i 2022.»

Powered by Cornerstone