Styret i KA 2023-2025

Mellom landsrådene ledes KA av et styre som velges av landsrådet for to år av gangen.

Leder
Bjørg Tysdal Moe, Suldalsosen

Nestleder
Oddbjørn Eide, Stjørdal

Styremedlemmer
Aslak Wegge, Vennesla
Gard Sandaker-Nielsen, Oslo
Solveig Kopperstad Bratseth, Trondheim
Øystein Hagen, Karmsund
Aud-Karin Hovi, Rogne

Varamedlemmer
1. vara: Lill Tone Grahl-Jacobsen, Drammen
2. vara: Gunnar Tangvik, Alta
3.vara: Anders Hovind, Oppegård

Bildet over: F.v. Solveig Kopperstad Bratseth, Gard Sandaker-Nielsen, Bjørg Tysdal Moe, Aslak Wegge og Oddbjørn Eide. Øystein Hagen og Aud-Karin Hovi var ikke til stede da bildet ble tatt.

Bilder av styreleder, nestleder og samlet styre på Flickr.

Powered by Cornerstone