Styret i KA 2019-2021

Mellom landsrådene ledes KA av et styre på totalt sju representanter, som velges av landsrådet for to år av gangen.

Leder (valgt direkte av landsrådet)
Hege Hovland Malterud, Oslo

Nestleder
Oddbjørn Eide, Stjørdal

Styremedlemmer
Lill Tone Grahl-Jakobsen, Drammen
Gard Realf Sandaker-Nielsen, Oslo
Inga Marie Nordstrand, Kvaløysletta
Ann Kristin Langeland, Hellesylt
Harald Hegstad, Oslo

Varamedlemmer
1. Toril Petrine Solevåg, Eidsnes
2. Terje Wiik, Leknes

På bildet: F.v. Harald Hegstad, Harald Askeland (fratrådt i desember 2019), Gard Sandaker-Nielsen, Toril Solevåg, Hege Hovland Malterud, Inga Marie Nordstrand, Lill Tone Grahl-Jacobsen, Oddbjørn Eide og Ann Kristin Langeland. Terje Wiik var ikke til stede da bildet ble tatt.

Powered by Cornerstone