Styret i KA 2021-2023

Mellom landsrådene ledes KA av et styre på totalt sju representanter, som velges av landsrådet for to år av gangen.

Leder
Hege Hovland Malterud, Oslo (permisjon)

Nestleder/fungerende leder
Oddbjørn Eide, Stjørdal

Styremedlemmer
Gard Realf Sandaker-Nielsen, Oslo (fungerende nestleder)
Ann Kristin Langeland, Hellesylt
Bjørg Tysdal Moe, Stavanger
Toril Solevåg, Eidsnes
Terje Damman, Mandal

Varamedlemmer
1. Solveig Kopperstad Bratseth, Trondheim
2. Aslak Wegge, Vennesla
3. Gunhild Tomter Alstad, Ridabu

På bildet f.v. Solveig Kopperstad Bratseth, Bjørg Tysdal Moe, Hege Hovland Malterud (foran), Ann Kristin Langeland, Torill Solevåg, Gard Realf Sandaker-Nielsen, Oddbjørn Eide og Terje Damman.

Powered by Cornerstone